Laatu sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutus

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat kehittää systemaattisen ja tehokkaan tavan johtaa organisaatiota.

Laatu sosiaali- ja terveydenhuollossa koulutuksessa paneudutaan kansainvälisesti tunnustettuihin parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla sote-organisaatiot saavat enemmän aikaan samalla työllä. Koulutus tarjoaa työkaluja, joiden avulla organisaation johto voi kehittää perustan toimivalle toiminnanohjaukselle, joka tuo vaikuttavuutta tekemiseen.

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksessa käsitellään laadun määrittelyä, mittareita ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa.
 • Koulutuksessa perehdytään laadunhallinnan menetelmiin, kuten laatujärjestelmiin, prosessien kuvaamiseen ja parantamiseen, asiakaspalautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä auditointiin.
 • Koulutuksessa opitaan, miten laadunhallinta liittyy strategiseen johtamiseen, työhyvinvointiin, asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Koulutuksen hyödyt

 • Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa ja kehittää systemaattisesti vahvuuksia ja parannuskohteita omassa työyksikössäsi.
 • Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja päivittäiseen  työhösi.
 • Koulutuksen jälkeen osaat edistää vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kolmesta osasta: 

 1. Johdanto laatujohtamiseen, ½ päivää etäkoulutuksena
 2. Laatujohtamisen tehostartti, 2 päivää lähiopetuksena Espoossa
 3. Johdon vastuu laatujohtamisessa, ½ päivää etäkoulutuksena.

Koulutusosioihin voi osallistua kaikkiin tai itselle parhaiten soveltuviin osiin.

Laatu sotessa koulutus

Koulutus koostuu etä- ja lähiopetuspäivistä ja niihin liittyvistä ennakkotehtävistä ja oppimistehtävistä. Ennakkotehtävien kautta pohdit mitä laatujohtaminen voi tarkoittaa omassa organisaatiossasi, mitä hyötyjä siitä on ja miten oppeja voi käytännössä soveltaa. Voit esimerkiksi tarkastella, mitä jo olemassa olevia laatujohtamisen rakenteita ja kehittämistarpeita tunnistat organisaatiossasi.

Koulutus on monimuotoinen ja sisältää luentoa, keskustelua, ryhmätöitä, harjoituksia ja esimerkkejä käytännön tilanteista. Nämä liittyvät esimerkiksi resurssien johtamiseen, arjen tekemisen sujuvoittamiseen, prosessien merkitykseen, hoidon ja palvelujen onnistumisen mittaamiseen  ja poikkeamien hallintaan.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

1.    Johdanto laatujohtamiseen – mitä se voi meille antaa? (0,5 päivää verkossa)

Auttaa tunnistamaan jo olemassa olevia laadunhallinnan ja laatujohtamisen rakenteita omassa työpaikassa. Antaa eväitä laatutyön kehittämisen aloittamiseen ja meneillään olevan  laatutyön johtamiseen sekä koordinointiin. Antaa näkemyksiä, mitä ominaispiirteitä on julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sote-toimijoiden laatujohtamisessa.

Keskeinen sisältö:
Sote-alan laadunhallinnan hyötyjä, erilaisia rakenteita ja keskeisiä laadunhallinnan toimintamalleja 

 • Minkälainen on sote-alan laatukultturi
 • Miten tunnistan olemassa olevia laadunhallinnan rakenteita
 • Oman työpaikan laaturakenteiden kehittämistyön aloittaminen ja laatutyön koordinointi.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esihenkilöasemassa toimiville ja kaikille, joiden tehtäviin kuuluu toiminnan sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

2.    Laatujohtamisen tehostartti (2 päivää lähiopetus)

Todellinen rautaisannos eli kahteen päivään tiivistettynä nykyaikaisen laatujohtamisen menettelyt perusteltuina sekä vinkkejä käytännön esimerkkien avulla läpikäytyinä, perustuen ISO 7101:2023 ja SFS-EN 15224:2016 -standardeihin (Laadun johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa).

Keskeinen sisältö:

 • Miten johtamisjärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 • Miten huomioidaan strategia, sidosryhmät, riskit ja mahdollisuudet
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittyminen
 • ISO 7101:2023 ja SFS-EN 15224:2016  -standardien vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 • Vastuullinen toiminta käytännön arjessa

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja sisältää luentoa, keskustelua, harjoituksia tai oppimistehtäviä ja esimerkkejä käytännön tilanteista. 

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu laatujärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaville, sekä esihenkilöille, joiden vastuulla on toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

3.    Johdon vastuu laatujohtamisessa (0,5 päivää verkossa)

Puoleen päivään tiivistettynä keskeiset laatujohtamisen elementit. Miten johtamisjärjestelmä palvelee organisaation johtamisen yleistyökaluna ja varmistaa, että kehittämistyössä keskitytään olennaiseen.

Keskeinen sisältö:

 • ISO/SFS/EN-standardit – laajasti testatut ratkaisut organisaation toiminnan oleviin ja tuleviin haasteisiin
 • Johtamisjärjestelmä strategian toimeenpanon apuna
 • Toiminta monitahoisten odotusten paineessa
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittäminen
 • Riskien järjestelmällinen hallinta osana vastuullista toimintaa
 • Turvallinen ja sujuva toiminta henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa

Kohderyhmä:
Johdon vastuu laatujohtamisessa -koulutus on suunnattu organisaatioiden toimialueiden, vastuualueiden ja tulosyksikköjen ylimmälle johdolle.

Kouluttajamme 

Asiantuntijamme ja kouluttajamme tässä koulutuksessa ovat Jouko Alinen ja Hannu Salminen.

Lisätietoja

Ilmoittauduthan kurssille viimeistään 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautuessasi näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät järjestelmäämme yrityksesi/organisaatiosi tiedot, y-tunnuksen ja laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi vain, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä.  

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

 

Laatu sosiaali- ja terveydenhuollossa koulutuksessa paneudutaan kansainvälisesti tunnustettuihin parhaisiin käytäntöihin, joiden avulla sote-organisaatiot saavat enemmän aikaan samalla työllä. Koulutus tarjoaa työkaluja, joiden avulla organisaation johto voi kehittää perustan toimivalle toiminnanohjaukselle, joka tuo vaikuttavuutta tekemiseen.

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksessa käsitellään laadun määrittelyä, mittareita ja arviointia sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa.
 • Koulutuksessa perehdytään laadunhallinnan menetelmiin, kuten laatujärjestelmiin, prosessien kuvaamiseen ja parantamiseen, asiakaspalautteen keräämiseen ja hyödyntämiseen sekä auditointiin.
 • Koulutuksessa opitaan, miten laadunhallinta liittyy strategiseen johtamiseen, työhyvinvointiin, asiakaslähtöisyyteen ja vaikuttavuuteen.

Koulutuksen hyödyt

 • Koulutuksen jälkeen osaat tunnistaa ja kehittää systemaattisesti vahvuuksia ja parannuskohteita omassa työyksikössäsi.
 • Koulutuksen jälkeen osaat soveltaa käytännönläheisiä menetelmiä ja työkaluja päivittäiseen  työhösi.
 • Koulutuksen jälkeen osaat edistää vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kolmesta osasta: 

 1. Johdanto laatujohtamiseen, ½ päivää etäkoulutuksena
 2. Laatujohtamisen tehostartti, 2 päivää lähiopetuksena Espoossa
 3. Johdon vastuu laatujohtamisessa, ½ päivää etäkoulutuksena.

Koulutusosioihin voi osallistua kaikkiin tai itselle parhaiten soveltuviin osiin.

Laatu sotessa koulutus

Koulutus koostuu etä- ja lähiopetuspäivistä ja niihin liittyvistä ennakkotehtävistä ja oppimistehtävistä. Ennakkotehtävien kautta pohdit mitä laatujohtaminen voi tarkoittaa omassa organisaatiossasi, mitä hyötyjä siitä on ja miten oppeja voi käytännössä soveltaa. Voit esimerkiksi tarkastella, mitä jo olemassa olevia laatujohtamisen rakenteita ja kehittämistarpeita tunnistat organisaatiossasi.

Koulutus on monimuotoinen ja sisältää luentoa, keskustelua, ryhmätöitä, harjoituksia ja esimerkkejä käytännön tilanteista. Nämä liittyvät esimerkiksi resurssien johtamiseen, arjen tekemisen sujuvoittamiseen, prosessien merkitykseen, hoidon ja palvelujen onnistumisen mittaamiseen  ja poikkeamien hallintaan.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelevät julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

1.    Johdanto laatujohtamiseen – mitä se voi meille antaa? (0,5 päivää verkossa)

Auttaa tunnistamaan jo olemassa olevia laadunhallinnan ja laatujohtamisen rakenteita omassa työpaikassa. Antaa eväitä laatutyön kehittämisen aloittamiseen ja meneillään olevan  laatutyön johtamiseen sekä koordinointiin. Antaa näkemyksiä, mitä ominaispiirteitä on julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin sote-toimijoiden laatujohtamisessa.

Keskeinen sisältö:
Sote-alan laadunhallinnan hyötyjä, erilaisia rakenteita ja keskeisiä laadunhallinnan toimintamalleja 

 • Minkälainen on sote-alan laatukultturi
 • Miten tunnistan olemassa olevia laadunhallinnan rakenteita
 • Oman työpaikan laaturakenteiden kehittämistyön aloittaminen ja laatutyön koordinointi.

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu asiantuntija- ja esihenkilöasemassa toimiville ja kaikille, joiden tehtäviin kuuluu toiminnan sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

2.    Laatujohtamisen tehostartti (2 päivää lähiopetus)

Todellinen rautaisannos eli kahteen päivään tiivistettynä nykyaikaisen laatujohtamisen menettelyt perusteltuina sekä vinkkejä käytännön esimerkkien avulla läpikäytyinä, perustuen ISO 7101:2023 ja SFS-EN 15224:2016 -standardeihin (Laadun johtaminen terveydenhuollon organisaatioissa).

Keskeinen sisältö:

 • Miten johtamisjärjestelmästä kehitetään organisaation johtamisen yleistyökalu ja miten järjestelmää ylläpidetään järkevästi
 • Miten huomioidaan strategia, sidosryhmät, riskit ja mahdollisuudet
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittyminen
 • ISO 7101:2023 ja SFS-EN 15224:2016  -standardien vaatimukset arkikielellä esitettyinä
 • Vastuullinen toiminta käytännön arjessa

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä ja sisältää luentoa, keskustelua, harjoituksia tai oppimistehtäviä ja esimerkkejä käytännön tilanteista. 

Kohderyhmä:
Koulutus on suunnattu laatujärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaville, sekä esihenkilöille, joiden vastuulla on toiminnan johtaminen ja kehittäminen.

3.    Johdon vastuu laatujohtamisessa (0,5 päivää verkossa)

Puoleen päivään tiivistettynä keskeiset laatujohtamisen elementit. Miten johtamisjärjestelmä palvelee organisaation johtamisen yleistyökaluna ja varmistaa, että kehittämistyössä keskitytään olennaiseen.

Keskeinen sisältö:

 • ISO/SFS/EN-standardit – laajasti testatut ratkaisut organisaation toiminnan oleviin ja tuleviin haasteisiin
 • Johtamisjärjestelmä strategian toimeenpanon apuna
 • Toiminta monitahoisten odotusten paineessa
 • Miten johtamisjärjestelmän avulla varmistetaan toiminnan kehittäminen
 • Riskien järjestelmällinen hallinta osana vastuullista toimintaa
 • Turvallinen ja sujuva toiminta henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa

Kohderyhmä:
Johdon vastuu laatujohtamisessa -koulutus on suunnattu organisaatioiden toimialueiden, vastuualueiden ja tulosyksikköjen ylimmälle johdolle.

Kouluttajamme 

Asiantuntijamme ja kouluttajamme tässä koulutuksessa ovat Jouko Alinen ja Hannu Salminen.

Lisätietoja

Ilmoittauduthan kurssille viimeistään 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautuessasi näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät järjestelmäämme yrityksesi/organisaatiosi tiedot, y-tunnuksen ja laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi vain, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä.  

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Lämpimästi tervetuloa koulutukseen!

 

Vapaana olevat päivät ja paikkakunnat

PÄIVÄT/DATES PAIKKA/VENUE REKISTERÖIDY VIIMEISTÄÄN HINTA Lisätietoja/Additional

PÄIVÄT/DATES

28 lokakuuta 2024

PAIKKA/VENUE

Verkossa

REKISTERÖIDY VIIMEISTÄÄN

HINTA

641 € +alv/osallistuja

Lisätietoja/Additional

Johdanto laatujohtamiseen

PÄIVÄT/DATES

25 marraskuuta - 26 marraskuuta 2024

PAIKKA/VENUE

Espoo, Keilaniemi

REKISTERÖIDY VIIMEISTÄÄN

HINTA

1179 € +alv/osallistuja

Lisätietoja/Additional

Laatujohtamisen tehostartti

PÄIVÄT/DATES

02 joulukuuta 2024

PAIKKA/VENUE

Verkossa

REKISTERÖIDY VIIMEISTÄÄN

HINTA

641 € +alv/osallistuja

Lisätietoja/Additional

Johdon vastuu laatujohtamisessa

Johtamisjärjestelmien koulutus

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.

 

Auto- ja ilmailuala koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.

 

Ympäristöä ja energiaa koskeva koulutus

Yleinen huoli ympäristö- ja energiakysymyksistä, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja tiedotusvälineiden lisääntynyt huomio asettavat nykyään enemmän vaatimuksia yrityksille.

 

Elintarviketurvallisuuskoulutus

Elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan kansainvälisten kuluttajien vaatimuksiin ja avaamaan uusia markkinamahdollisuuksia.

 

Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Yrityksen odotetaan huolehtivan työntekijöistään huolehtimalla turvallisuudesta ja terveydestä ammattimaisesti.

 

Tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara, mutta siihen liittyy myös erityisvelvoitteita.

 

Laadun ja suorituskyvyn koulutus

Tehokas laadunhallintajärjestelmä voi parantaa yrityksesi laatuprosesseja sekä yleistä suorituskykyä ja menestystä.

 

Riskienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuuskoulutus

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole poistaa riskiä, vaan ymmärtää se niin, että voit hyödyntää myönteisiä vaikutuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset.

 

Sosiaalisen vastuun koulutus

Ihmisoikeuksien turvaamiseen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan sitoutumisen varmistaminen on olennaisen tärkeää eettisten käytäntöjen juurruttamiseksi ja kestävän yrityskulttuurin edistämiseksi.

Käytännöntietoja

 

Koulutukseen saapuminen

Miten saapua lähiopetuskoulutuksiimme Keilaniemessä, Espoossa.

 

Koulutuksen vahvistus, linkki verkkokoulutukseen ja laskutus

Kurssin käytännön asioita.

 

Koulutuksen peruutusehdot

Lue miten toimia, jos joudut perumaan koulutuksen.

 

Koulutusportaaliin, omat koulutustiedot ja todistus

Tarkastele omia tietojasi ja lataa todistuksesi verkosta. Ohjeita kurssin arviointikyselyyn.