Auto- ja ilmailualan koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailuteollisuudelle. Hyvien johtamisjärjestelmäkäytäntöjen soveltaminen, jotka ovat todistetusti kansainvälisen laadun ja turvallisuuden mukaisia, on ratkaisevan tärkeää.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja koulutuksistamme?

Ota yhteyttä
 

Koulutuskategoriat

Koulutuksessamme keskitymme johtamisjärjestelmän tuntemuksen lisäämiseen ja samanaikaisesti kasvun ja innovoinnin kautta tapahtuvaan ajattelutapaan, joka edistää liiketoiminnan menestystä.

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.