Jouko Alinen

Kouluttaja

Joukolla on 44 vuoden kokemus sote-alalta, jossa hän on työskennellyt muun muassa hoitajana, ohjaajana, toimialuejohtajana, projektipäällikkönä, laatuvalmistelijana, laatupäällikkönä, laatuasiantuntijana ja auditoijana sekä laatu-, auditointi- ja it-järjestelmäkouluttajana.

Hänen erityisosaamiseensa kuuluu ISO 9001:2015 ja SFS-EN 15224 -standardien mukaisen laadunhallintajärjestelmän rakentaminen, ylläpito ja kehittäminen, sekä uutena ISO 7101:2023 standardiin perehtyminen ja runsaasti SHQS-laatuohjelman tuntemusta. Jouko tuntee myös Työterveys- ja turvallisuus ISO 45001 standardin ja Ympäristöstöjärjestelmä ISO 14001 standardien vaatimukset. Hän on myös kehittänyt itseään osallistumalla laajoihin sisäisen ja ulkoisen auditoijan, laatupäällikön ja laatujohtamisen koulutuksiin.

Joukon saavutuksiin kuuluu v. 2012 erityishuoltopiirien Suomen ensimmäinen ISO 9001 -standardiin perustuva laatusertifiointi. Satakunnan sairaanhoitopiirin laatutyön kehittäminen 4000 työntekijän organisaatiossa kolmen vuoden aikana kohti ISO 9001-standardiin perustuvaa sertifiointia.

Hän on kehittänyt työkalukseen sote-alalle soveltuvan laatujärjestelmän käyttöönotto- ja kehittämisprosessin sekä alalle soveltuvan sisäisen auditoijan koulutuspaketin. Ulkoisten auditointien suorittaminen yksityisellä sekä julkisella sote-sektorilla pitää hänet ajan tasalla alan nykyisessä rakennemuutoksessa. Prosessiajattelu ja prosessien näkyväksi tekeminen motivoi häntä ja saa innostumaan toiminnan kehittämisestä myös prosessien avulla. 

Jouko toimii tällä hetkellä sopimusarvioijana DNV:llä ja yksityisyrittäjänä, sekä sote-alan työnohjauksessa.

Kouluttaja Jouko Alinen