Tietoturva- ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara mutta näihin liittyy myös velvoitteita. Tärkeän tiedon ja tietopääoman luvattomalla käytöllä tai sen menettämisellä voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Tietoturvan hallinta kuuluu meille kaikille.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja koulutuksistamme?

Ota yhteyttä
 

Koulutuskategoriat

Koulutuksessamme keskitymme johtamisjärjestelmän tuntemuksen lisäämiseen ja samanaikaisesti kasvun ja innovoinnin kautta tapahtuvaan ajattelutapaan, joka edistää liiketoiminnan menestystä.

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.