Yrityskohtainen koulutus

Yrityskohtainen koulutus voi olla paras ja tehokkain ratkaisu silloin, kun on tarve kouluttaa useampi henkilö kerralla.

Yrityksillä on tarve kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti. Toisinaan esiintyy tarvetta kouluttaa henkilöstöä yhdellä kertaa. Joskus yrityksen omat resurssit ovat tiukoilla, ettei aikaa koulutuksen järjestämiseen löydy. Koulutus saattaa myös vaatia erikoisosaamista, jota yrityksen sisältä ei löydy. Näissä tilanteissa DNV:n yrityskohtainen koulutus voi olla paras ja tehokkain ratkaisu.

Yrityskohtaisena koulutuksena voidaan toteuttaa esimerkiksi: 

  • Eri ISO-standardien perusteet/vaatimukset
  • Eri ISO-standardien sisäinen auditointi
  • Vaikuttava juurianalyysi ja ongelmanratkaisu
  • Standardimuutokset
  • Toimittajien arviointi
  • GAP-nykytila-analyysi uusille standardeille
  • Johdon seminaari - uudet standardiversiot johdon näkökulmasta.
Yrityksen omassa ympäristössä osallistujilla on mahdollisuus kurssin edetessä keskustella avoimesti omaan yritykseen kohdistuvista asioista. Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi, he saavat koulutuspohjan, jolla varmistetaan yhteinen perusta jokapäiväiselle työlle. Koulutus voidaan toteuttaa avoimena teorialuentona, esimerkkien kautta oppimalla ja ryhmäharjoitusten kautta. Joskus yritykset haluavat tarkastella laajemmin toiminnalleen tärkeitä osa-alueita. Voimme yhteistyössä suunnitella koulutuksen esimerkkejä ja harjoituksia siten, että sisältö on tuttua ja luo pohjan kokemusten kautta.

Koulutus lähellä

Yrityskohtainen koulutus järjestetään yrityksenne haluamassa paikassa, usein yrityksen omissa tiloissa tai etäkoulutuksena. Tällöin koulutukseen osallistuvien työntekijöiden ei tarvitse käyttää aikaa muualle matkustamiseen.

Edullisempi ratkaisu 

Yrityskohtainen koulutus on yritykselle myös edullisempi ratkaisu kun halutaan kouluttaa useita henkilöitä kerralla. Kurssin maksu on kouluttajakohtainen, joten kokonaishyöty on yritykselle suurempi. Huomioittehan, että suuressa osassa yrityskohtaisia koulutuksia on suositeltu osallistujamäärä esimerkiksi max. 15 henkilöä.

Kokeneet kouluttajat 

Kaikki kouluttajamme toimivat myös auditoijina eri alojen yrityksissä. Kouluttaja osaa näin ollen hyödyntää myös auditointikokemustaan ja voi tuoda koulutuksen aikana nimettömiä esimerkkejä elävästä elämästä. Koulutuksemme ovat saaneet paljon kiitosta käytännönläheisestä koulutustavastamme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään koulutuksiamme, jotta osaisimme vastata muuttuvan maailman haasteisiin. Haluamme myös tarjota ajankohtaisia koulutuksia, kuten uusien standardien versionpäivitykseen liittyviä koulutuksia. Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä varmistaa yrityksenne osaamisen kasvun.

Haluatko tarjouksen yrityskohtaisesta koulutuksesta?

Kyllä, kiitos