Integroitu sisäinen auditointi ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 johtamisjärjestelmien mukaisesti

Kaksipäiväinen tehokurssi, jossa käsitellään integroidun johtamisjärjestelmän auditoinnin etuja ja menetelmiä.

Integroidussa johtamisjärjestelmässä yhdistetään kahden tai useamman johtamisjärjestelmän, kuten laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän, vaatimukset yhdeksi järjestelmäksi. Yhdistettyyn johtamisjärjestelmän auditointiin voi sisältyä erillisiä prosesseja kutakin standardia varten tai työmäärän ja kustannusten vähentämiseksi voidaan käyttää yhtä prosessia kaikkia standardeja varten.

Järjestelmien yhdistäminen yhdeksi yhtenäiseksi kehykseksi on järkevää, koska ne jakavat dokumentaatiota, toimintasuunnitelmia, menettelyjä ja prosesseja. Yhteenvetona yhdistetty johtamisjärjestelmä tehostaa organisaation toimintaa, vähentää päällekkäisyyttä ja parantaa kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Tässä koulutuksessa syvennytään integroituun sisäiseen auditointiprosessiin. Opimme, miten suunnitellaan, hallinnoidaan ja raportoidaan, ja varmistetaan auditoitavien standardien noudattaminen.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistujat ymmärtävät seuraavat asiat:

 • miten laatu, ympäristö ja turvallisuus sopivat kokonaiskuvaan
 • integroidun johtamisjärjestelmän hyödyt
 • integrointiin perustuva toimintatapa
 • integroitu riskinhallinta
 • integroitujen johtamisjärjestelmien auditointi
 • vaikuttava hallinnointi ja kaikkien ISO 19011 -standardin mukaisen auditoinnin neljän vaiheen toteuttaminen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikentasoisille osallistujille, kuten yksilöille, tiimeille tai organisaatioille, jotka haluavat seurata johtamisjärjestelmien suorituskykyä ja tunnistaa parannusmahdollisuuksia sisäisten auditointien avulla.

Koulutuksemme lisäetu:

Yhdistämme kouluttajien henkilökohtaisen osaamisen ja alan tuntemuksen sekä edistyksellisen data-analyysin miljoonista auditointilöydöksistä tuhansilta asiakkaalta ympäri maailman. Näin ollen voimme mennä teoriaa pidemmälle ja jakaa todellisia käytännön havaintoja kanssasi. 

Saat veloituksetta pääsyn online-itsearviointityökaluumme, jossa voit nopeasti toteuttaa ja harjoitella oppimaasi sekä mitata yrityksesi suorituskykyä tiettyjen hallintajärjestelmästandardien mukaan.

Lisätietoja

Ilmoittauduthan kurssille 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautumisessa näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voit ilmoittautua niin kauan, kuin ilmoittautuminen on aktiivisena kalenterissa. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät ohjelmaan yrityksesi laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi vain, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä. 

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Tervetuloa kurssille!

Integroidussa johtamisjärjestelmässä yhdistetään kahden tai useamman johtamisjärjestelmän, kuten laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän, vaatimukset yhdeksi järjestelmäksi. Yhdistettyyn johtamisjärjestelmän auditointiin voi sisältyä erillisiä prosesseja kutakin standardia varten tai työmäärän ja kustannusten vähentämiseksi voidaan käyttää yhtä prosessia kaikkia standardeja varten.

Järjestelmien yhdistäminen yhdeksi yhtenäiseksi kehykseksi on järkevää, koska ne jakavat dokumentaatiota, toimintasuunnitelmia, menettelyjä ja prosesseja. Yhteenvetona yhdistetty johtamisjärjestelmä tehostaa organisaation toimintaa, vähentää päällekkäisyyttä ja parantaa kokonaisvaltaista suorituskykyä.

Tässä koulutuksessa syvennytään integroituun sisäiseen auditointiprosessiin. Opimme, miten suunnitellaan, hallinnoidaan ja raportoidaan, ja varmistetaan auditoitavien standardien noudattaminen.

Tavoite

Koulutuksen suoritettuaan osallistujat ymmärtävät seuraavat asiat:

 • miten laatu, ympäristö ja turvallisuus sopivat kokonaiskuvaan
 • integroidun johtamisjärjestelmän hyödyt
 • integrointiin perustuva toimintatapa
 • integroitu riskinhallinta
 • integroitujen johtamisjärjestelmien auditointi
 • vaikuttava hallinnointi ja kaikkien ISO 19011 -standardin mukaisen auditoinnin neljän vaiheen toteuttaminen.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikentasoisille osallistujille, kuten yksilöille, tiimeille tai organisaatioille, jotka haluavat seurata johtamisjärjestelmien suorituskykyä ja tunnistaa parannusmahdollisuuksia sisäisten auditointien avulla.

Koulutuksemme lisäetu:

Yhdistämme kouluttajien henkilökohtaisen osaamisen ja alan tuntemuksen sekä edistyksellisen data-analyysin miljoonista auditointilöydöksistä tuhansilta asiakkaalta ympäri maailman. Näin ollen voimme mennä teoriaa pidemmälle ja jakaa todellisia käytännön havaintoja kanssasi. 

Saat veloituksetta pääsyn online-itsearviointityökaluumme, jossa voit nopeasti toteuttaa ja harjoitella oppimaasi sekä mitata yrityksesi suorituskykyä tiettyjen hallintajärjestelmästandardien mukaan.

Lisätietoja

Ilmoittauduthan kurssille 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautumisessa näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voit ilmoittautua niin kauan, kuin ilmoittautuminen on aktiivisena kalenterissa. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät ohjelmaan yrityksesi laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi vain, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä. 

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Tervetuloa kurssille!

Johtamisjärjestelmien koulutus

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.

 

Auto- ja ilmailuala koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.

 

Ympäristöä ja energiaa koskeva koulutus

Yleinen huoli ympäristö- ja energiakysymyksistä, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja tiedotusvälineiden lisääntynyt huomio asettavat nykyään enemmän vaatimuksia yrityksille.

 

Elintarviketurvallisuuskoulutus

Elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan kansainvälisten kuluttajien vaatimuksiin ja avaamaan uusia markkinamahdollisuuksia.

 

Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Yrityksen odotetaan huolehtivan työntekijöistään huolehtimalla turvallisuudesta ja terveydestä ammattimaisesti.

 

Tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara, mutta siihen liittyy myös erityisvelvoitteita.

 

Laadun ja suorituskyvyn koulutus

Tehokas laadunhallintajärjestelmä voi parantaa yrityksesi laatuprosesseja sekä yleistä suorituskykyä ja menestystä.

 

Riskienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuuskoulutus

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole poistaa riskiä, vaan ymmärtää se niin, että voit hyödyntää myönteisiä vaikutuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset.

 

Sosiaalisen vastuun koulutus

Ihmisoikeuksien turvaamiseen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan sitoutumisen varmistaminen on olennaisen tärkeää eettisten käytäntöjen juurruttamiseksi ja kestävän yrityskulttuurin edistämiseksi.

Käytännöntietoja

 

Koulutukseen saapuminen

Miten saapua lähiopetuskoulutuksiimme Keilaniemessä, Espoossa.

 

Koulutuksen vahvistus, linkki verkkokoulutukseen ja laskutus

Kurssin käytännön asioita.

 

Koulutuksen peruutusehdot

Lue miten toimia, jos joudut perumaan koulutuksen.

 

Koulutusportaaliin, omat koulutustiedot ja todistus

Tarkastele omia tietojasi ja lataa todistuksesi verkosta. Ohjeita kurssin arviointikyselyyn.