Other sectors

CQI ja IRCA -sertifioitu Laatujärjestelmän auditoijan/johtavan auditoijan koulutus ISO 9001:2015 mukaisesti

CQI ja IRCA hyväksytty koulutus

Opit toimimaan pätevänä johtavana arvioijana auditoinneissa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan, ylläpitämään ja parantamaan laadunhallintajärjestelmää. DNV on CQI ja IRCA:n hyväksymä koulutuksen tarjoaja.

Auditoijan/Johtavan auditoijan -koulutus antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan laadunhallintajärjestelmän auditointien järjestämiseen ja johtamiseen. 

Kokeneet kouluttajamme opastavat sinua koko auditointiprosessin ajan auditointiohjelman valmistelusta auditointitulosten raportointiin. Koulutuksessa yhdistyvät teoria, rooliharjoittelu, ryhmätyöt ja keskustelut. Kurssi päättyy pätevyystenttiin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena luokassa suomenkielellä. Koulutuksessa on englanninkielistä materiaalia, jota käsitellään ja opetetaan suomeksi. Lopputentti on suomenkielinen ja se on tehty käännöksenä alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Kokeen voi myös halutessaan tehdä englanninkielellä. CQI ja IRCA:n viitenumero 17898.

Ilmoittautumislinkkiä painaessa kurssi esitellään englanninkielellä mutta kyse on samasta kurssista, kuin mitä tällä sivulla on esitelty.

CQI ja IRCA hyväksytty koulutus - 364x122    

CQI ja IRCA -hyväksytty koulutus

Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, joita tarvitaan johtamisjärjestelmien ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti, sekä ISO 19011 -standardissa annettujen ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointia koskevien ohjeiden sekä ISO 17021 -standardin kolmannen osapuolen auditointia koskevien vaatimusten mukaisesti. CQI ja IRCA:n hallintoelin on rekisteröinyt ja sertifioinut tämän kurssin, ja kurssi täyttää viralliset koulutusvaatimukset henkilöille, jotka hakevat rekisteröintiä CQI ja IRCA:n tai muihin auditoijien sertifiointijärjestelmiin.

Kenen pitäisi osallistua?

Soveltuu kaikille, jotka aikovat suorittaa laadunhallintajärjestelmän auditointeja. Huomaathan, että vaikka tämä koulutus soveltuu ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointeihin, koulutus opetetaan kolmannen osapuolen (sertifiointielimen) näkökulmasta. Osallistuja voi aloittaa tällä tavoin kolmannen osapuolen auditoijaksi pätevöitymisen ja/tai saada käsityksen siitä, mitä kolmannen osapuolen auditoijat tekevät. Jotkut yritykset vaativat tämän kurssin hyväksytysti suorittaneita lisäksi suorittamaan ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointeja.

Kurssimme lisäarvo

Saat verkkokopion englanninkielisestä ISO 9001 -standardista veloituksetta kurssin ensimmäisenä päivänä osana kurssin viitemateriaalia.

Saat pääsyn online-itsearviointityökaluumme, jossa voit nopeasti toteuttaa ja harjoitella oppimaasi sekä mitata yrityksesi suorituskykyä ISO 9001 laatujärjestelmästandardin mukaisesti.

Kurssin perustiedot

Päivien aikana käydään läpi seuraavia asioita:
 • mikä on johtamisjärjestelmä
 • mikä on auditointi ja miksi niitä tehdään
 • riskiperusteinen ajattelu ja prosessilähestymistapa
 • ISO 9001:2015 -standardi auditoijan näkökulmasta
 • auditoinnin suunnittelu ryhmä- ja yksilöharjoitusten avulla
 • auditoinnin suorittaminen, valmistelu ja vuorovaikutteiset harjoitukset.
 • auditoinnin tulosten raportointi ja esittely johdolle loppukokouksessa. Loppukokous tehdään vuorovaikutteisesti esittäen.
Kurssi sisältää seuraavat ydinkohdat:
 • johtamisjärjestelmät - mitä ja miksi, mukaan lukien High Level Structure (HLS) -rakenne
 • mitä on auditointi ja miksi sitä tarvitaan
 • riskiperusteinen ajatteluprosessi
 • ISO 9001:2015 standardin tarkoitus ja vaatimukset auditoinnin näkökulmasta
 • miten auditointeja suunnitellaan ja toteutetaan
 • auditointiviestintä
 • auditoinnin lisäarvoa tuottava raportointi ja seuranta.

Lisätietoja

 • Osallistujien arviointi tapahtuu jatkuvan arvioinnin avulla koko kurssin ajan ja loppukokeen (tentti) avulla.
 • Kurssin menestyksekäs suorittaminen ja tentin hyväksytysti suorittamisen perusteella voit hakea CQI ja IRCA Lead Auditor -statusta.
 • Kokeen voi tarvittaessa uusia kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä tentistä, mikäli sitä ei läpäise ensimmäisellä kerralla. 
 • Koulutuksen aikana käydään läpi loppukoetta harjoitusmielessä. Tässä opiskelija saa käsityksen, millaisesta kokeesta on kyse. Koe on melko vaativa ja siihen kannattaa valmistautua huolellisesti. Kts. kohta Ennakkotiedot.
 • Mikäli tentti on muulla kuin äidinkielellä, on siihen mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa.
 • Voit tallentaa CQI ja IRCA-sertifikaattisi ja käyttää erityistä materiaalia ja tietoja osoitteessa www.quality.org/training.

Ennakkotiedot

Suosittelemme, että sinulla on ennakkotietoa alla olevista johtamisperiaatteista ja -käsitteistä kurssin menestyksekkääseen suorittamiseen:

 1. PDCA-sykli
 2. Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
 3. High Level Structure (HLS) -vaatimukset 
 4. ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten tuntemus.

Nämä ennakkotietosuositukset voi hankkia osallistumalla ISO 9001:2015 Perusteet tai eLearning-kurssillemme, joita löytyy kurssikalenteristamme. Vaihtoehtoisesti tiedot voi hankkia itseopiskelun avulla. 


Huom!

CQI ja IRCA -koulutusten loppukoe ja mahdolliset uusinnat tullaan tulevaisuudessa tekemään verkossa online-kokeena CQI ja IRCA:n sivuston kautta. Tällä hetkellä paperiversiona tehtävät kokeet tulevat silloin poistumaan käytöstä. CQI ja IRCA täsmentää kokeen käytäntöjä ja aikataulu muutokselle vahvistetaan myöhemmin. 

Käytännön tietoja

Ilmoittauduthan kurssille 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautumisessa näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät ohjelmaan yrityksesi laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä. 

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Tervetuloa kurssille!

Haluatko osallistua kurssille?

Ilmoittaudu tästä

Milloin/When

Lisää kalenteriin/Add to calendar 2023/05/22 09:00 2023/05/26 17:00 CQI ja IRCA -sertifioitu Laatujärjestelmän auditoijan/johtavan auditoijan koulutus ISO 9001:2015 mukaisesti Opit toimimaan pätevänä johtavana arvioijana auditoinneissa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan, ylläpitämään ja parantamaan laadunhallintajärjestelmää. DNV on CQI ja IRCA:n hyväksymä koulutuksen tarjoaja.
https://www.dnv.fi/training/cqi-ja-irca-sertifioitu-laatujarjestelman-auditoijan-johtavan-auditoijan-koulutus-iso-9001-2015-mukaisesti-210392
Tämä lisää tapahtuman kalenteriisi, muista vielä ilmoittautua
Keilaranta 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Kesto/Duration

5 päivää lähiopetuksena.

Ehdot/Prerequisite

Katso suositellut ennakkotiedot kurssille valmistautumiseen.

Lisätietoja/Additional

Koulutus ja tentti ovat suomenkielellä ja aineisto on englanniksi. Kouluttajana toimii Curt Ruokolahti, DNV.

Auditoijan/Johtavan auditoijan -koulutus antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan laadunhallintajärjestelmän auditointien järjestämiseen ja johtamiseen. 

Kokeneet kouluttajamme opastavat sinua koko auditointiprosessin ajan auditointiohjelman valmistelusta auditointitulosten raportointiin. Koulutuksessa yhdistyvät teoria, rooliharjoittelu, ryhmätyöt ja keskustelut. Kurssi päättyy pätevyystenttiin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena luokassa suomenkielellä. Koulutuksessa on englanninkielistä materiaalia, jota käsitellään ja opetetaan suomeksi. Lopputentti on suomenkielinen ja se on tehty käännöksenä alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta. Kokeen voi myös halutessaan tehdä englanninkielellä. CQI ja IRCA:n viitenumero 17898.

Ilmoittautumislinkkiä painaessa kurssi esitellään englanninkielellä mutta kyse on samasta kurssista, kuin mitä tällä sivulla on esitelty.

CQI ja IRCA hyväksytty koulutus - 364x122    

CQI ja IRCA -hyväksytty koulutus

Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, joita tarvitaan johtamisjärjestelmien ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti, sekä ISO 19011 -standardissa annettujen ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointia koskevien ohjeiden sekä ISO 17021 -standardin kolmannen osapuolen auditointia koskevien vaatimusten mukaisesti. CQI ja IRCA:n hallintoelin on rekisteröinyt ja sertifioinut tämän kurssin, ja kurssi täyttää viralliset koulutusvaatimukset henkilöille, jotka hakevat rekisteröintiä CQI ja IRCA:n tai muihin auditoijien sertifiointijärjestelmiin.

Kenen pitäisi osallistua?

Soveltuu kaikille, jotka aikovat suorittaa laadunhallintajärjestelmän auditointeja. Huomaathan, että vaikka tämä koulutus soveltuu ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointeihin, koulutus opetetaan kolmannen osapuolen (sertifiointielimen) näkökulmasta. Osallistuja voi aloittaa tällä tavoin kolmannen osapuolen auditoijaksi pätevöitymisen ja/tai saada käsityksen siitä, mitä kolmannen osapuolen auditoijat tekevät. Jotkut yritykset vaativat tämän kurssin hyväksytysti suorittaneita lisäksi suorittamaan ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointeja.

Kurssimme lisäarvo

Saat verkkokopion englanninkielisestä ISO 9001 -standardista veloituksetta kurssin ensimmäisenä päivänä osana kurssin viitemateriaalia.

Saat pääsyn online-itsearviointityökaluumme, jossa voit nopeasti toteuttaa ja harjoitella oppimaasi sekä mitata yrityksesi suorituskykyä ISO 9001 laatujärjestelmästandardin mukaisesti.

Kurssin perustiedot

Päivien aikana käydään läpi seuraavia asioita:
 • mikä on johtamisjärjestelmä
 • mikä on auditointi ja miksi niitä tehdään
 • riskiperusteinen ajattelu ja prosessilähestymistapa
 • ISO 9001:2015 -standardi auditoijan näkökulmasta
 • auditoinnin suunnittelu ryhmä- ja yksilöharjoitusten avulla
 • auditoinnin suorittaminen, valmistelu ja vuorovaikutteiset harjoitukset.
 • auditoinnin tulosten raportointi ja esittely johdolle loppukokouksessa. Loppukokous tehdään vuorovaikutteisesti esittäen.
Kurssi sisältää seuraavat ydinkohdat:
 • johtamisjärjestelmät - mitä ja miksi, mukaan lukien High Level Structure (HLS) -rakenne
 • mitä on auditointi ja miksi sitä tarvitaan
 • riskiperusteinen ajatteluprosessi
 • ISO 9001:2015 standardin tarkoitus ja vaatimukset auditoinnin näkökulmasta
 • miten auditointeja suunnitellaan ja toteutetaan
 • auditointiviestintä
 • auditoinnin lisäarvoa tuottava raportointi ja seuranta.

Lisätietoja

 • Osallistujien arviointi tapahtuu jatkuvan arvioinnin avulla koko kurssin ajan ja loppukokeen (tentti) avulla.
 • Kurssin menestyksekäs suorittaminen ja tentin hyväksytysti suorittamisen perusteella voit hakea CQI ja IRCA Lead Auditor -statusta.
 • Kokeen voi tarvittaessa uusia kerran vuoden kuluessa ensimmäisestä tentistä, mikäli sitä ei läpäise ensimmäisellä kerralla. 
 • Koulutuksen aikana käydään läpi loppukoetta harjoitusmielessä. Tässä opiskelija saa käsityksen, millaisesta kokeesta on kyse. Koe on melko vaativa ja siihen kannattaa valmistautua huolellisesti. Kts. kohta Ennakkotiedot.
 • Mikäli tentti on muulla kuin äidinkielellä, on siihen mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa.
 • Voit tallentaa CQI ja IRCA-sertifikaattisi ja käyttää erityistä materiaalia ja tietoja osoitteessa www.quality.org/training.

Ennakkotiedot

Suosittelemme, että sinulla on ennakkotietoa alla olevista johtamisperiaatteista ja -käsitteistä kurssin menestyksekkääseen suorittamiseen:

 1. PDCA-sykli
 2. Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
 3. High Level Structure (HLS) -vaatimukset 
 4. ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten tuntemus.

Nämä ennakkotietosuositukset voi hankkia osallistumalla ISO 9001:2015 Perusteet tai eLearning-kurssillemme, joita löytyy kurssikalenteristamme. Vaihtoehtoisesti tiedot voi hankkia itseopiskelun avulla. 


Huom!

CQI ja IRCA -koulutusten loppukoe ja mahdolliset uusinnat tullaan tulevaisuudessa tekemään verkossa online-kokeena CQI ja IRCA:n sivuston kautta. Tällä hetkellä paperiversiona tehtävät kokeet tulevat silloin poistumaan käytöstä. CQI ja IRCA täsmentää kokeen käytäntöjä ja aikataulu muutokselle vahvistetaan myöhemmin. 

Käytännön tietoja

Ilmoittauduthan kurssille 1-2 viikkoa ennen kurssiajankohtaa. Ilmoittautumisessa näet vapaat kurssipaikat ja varattavissa olevat koulutukset. Voimme laskuttaa kurssiosallistumisenne, kun lisäät ohjelmaan yrityksesi laskutustiedot. Lisää henkilökohtainen osoitteesi, jos ilmoittaudut kurssille yksityishenkilönä. 

Saat vahvistuksen kurssista sähköpostitse sekä verkkokurssille linkin lähempänä toteutusajankohtaa. Lisää tietoja sivulta: Käytännön tietoa koulutuksistamme.

Tervetuloa kurssille!