Other sectors

CQI ja IRCA -sertifioitu Laatujärjestelmän auditoijan/johtavan auditoijan koulutus ISO 9001:2015 mukaisesti

Happy people looking at tablet

Opit toimimaan pätevänä johtavana arvioijana auditoinneissa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan, ylläpitämään ja parantamaan laadunhallintajärjestelmää. DNV on CQI ja IRCA:n hyväksymä koulutuksen tarjoaja.

Auditoijan/Johtavan auditoijan -koulutus antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan laadunhallintajärjestelmän auditointien järjestämiseen ja johtamiseen. 

Kokeneet kouluttajamme opastavat sinua koko auditointiprosessin ajan auditointiohjelman valmistelusta auditointitulosten raportointiin. Koulutuksessa yhdistyvät teoria, rooliharjoittelu, ryhmätyöt ja keskustelut. Kurssi päättyy pätevyystenttiin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena luokassa suomenkielellä. Lopputentti on englanninkielinen. CQI ja IRCA:n viitenumero 17898.

IRCA-pätevä koulutus

Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, joita tarvitaan johtamisjärjestelmien ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti, sekä ISO 19011 -standardissa annettujen ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointia koskevien ohjeiden sekä ISO 17021 -standardin kolmannen osapuolen auditointia koskevien vaatimusten mukaisesti. CQI ja IRCA:n hallintoelin on rekisteröinyt ja sertifioinut tämän kurssin, ja kurssi täyttää viralliset koulutusvaatimukset henkilöille, jotka hakevat rekisteröintiä CQI ja IRCA:n tai muihin auditoijien sertifiointijärjestelmiin.

Kenen pitäisi osallistua?

Soveltuu kaikille, jotka aikovat suorittaa laadunhallintajärjestelmän auditointeja. Huomaathan, että vaikka tämä koulutus soveltuu ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointeihin, koulutus opetetaan kolmannen osapuolen (sertifiointielimen) näkökulmasta. Osallistuja voi aloittaa tällä tavoin kolmannen osapuolen auditoijaksi pätevöitymisen ja/tai saada käsityksen siitä, mitä kolmannen osapuolen auditoijat tekevät. Jotkut yritykset vaativat tämän kurssin hyväksytysti suorittaneita lisäksi suorittamaan ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointeja.

Kurssin perustiedot

Päivien aikana käydään läpi seuraavia asioita:
 • mikä on johtamisjärjestelmä
 • mikä on auditointi ja miksi niitä tehdään
 • riskiperusteinen ajattelu ja prosessilähestymistapa
 • ISO 9001:2015 -standardi auditoijan näkökulmasta
 • auditoinnin suunnittelu ryhmä- ja yksilöharjoitusten avulla
 • auditoinnin suorittaminen, valmistelu ja vuorovaikutteiset harjoitukset.
 • auditoinnin tulosten raportointi ja esittely johdolle loppukokouksessa. Loppukokous tehdään vuorovaikutteisesti esittäen.
Kurssi sisältää seuraavat ydinkohdat:
 • Johtamisjärjestelmät - mitä ja miksi, mukaan lukien High Level Structure (HLS) -rakenne
 • Mitä on auditointi ja miksi sitä tarvitaan
 • Riskiperusteinen ajatteluprosessi
 • ISO 9001:2015 standardin tarkoitus ja vaatimukset auditoinnin näkökulmasta
 • Miten auditointeja suunnitellaan ja toteutetaan
 • Auditointiviestintä
 • Auditoinnin lisäarvoa tuottava raportointi ja seuranta.

Lisätietoja

 • Osallistujien arviointi tapahtuu jatkuvan arvioinnin avulla koko kurssin ajan ja loppukokeen (tentti) avulla.
 • Kurssin menestyksekäs suorittaminen ja tentin hyväksytysti suorittamisen perusteella voit hakea CQI ja IRCA Lead Auditor -statusta.
 • Kokeen voi tarvittaessa uusia kaksi kertaa määrätyn ajan kuluessa, mikäli sitä ei läpäise ensimmäisellä kerralla. (Tällä hetkellä 180 pv kuluessa ja tulevaisuudessa 365 päivän kuluessa).
 • Koulutuksen aikana käydään läpi loppukoetta harjoitusmielessä, jolloin opiskelija saa käsityksen millaisesta kokeesta on kyse. 
 • Mikäli tentti on muulla kuin äidinkielellä, on siihen mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa.
 • Voit tallentaa CQI ja IRCA-sertifikaattisi ja käyttää erityistä materiaalia ja tietoja osoitteessa www.quality.org/training.
 • Kesäkuun 2022 jälkeen pidettävät CQI ja IRCA -koulutusten koe ja mahdolliset uusintakokeet tehdään verkossa (online).

Ennakkotiedot

On suositeltavaa, että sinulla on ennakkotietoa seuraavista johtamisperiaatteista ja -käsitteistä:
 1. PDCA-sykli
 2. Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
 3. High Level Structure (HLS) -vaatimukset 
 4. ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten tuntemus.

Nämä ennakkotietovaatimukset voi helposti hankkia osallistumalla 9001:2015 perus- tai eLearning-kurssillemme, joita löytyy kurssikalenteristamme. 

Huom!

CQI ja IRCA -koulutusten loppukoe ja mahdolliset uusinnat tullaan kesän 2022 jälkeen tekemään verkossa online-kokeena CQI ja IRCA:n sivuston kautta. Aiemmin paikallisesti paperiversiona tehdyt kokeet poistuvat käytöstä.


Tervetuloa kurssille!

Haluatko osallistua kurssille?

Ilmoittaudu tästä

Milloin/When

Lisää kalenteriin/Add to calendar 2022/02/07 09:00 2022/02/11 16:30 CQI ja IRCA -sertifioitu Laatujärjestelmän auditoijan/johtavan auditoijan koulutus ISO 9001:2015 mukaisesti Opit toimimaan pätevänä johtavana arvioijana auditoinneissa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan, ylläpitämään ja parantamaan laadunhallintajärjestelmää. DNV on CQI ja IRCA:n hyväksymä koulutuksen tarjoaja.
https://www.dnv.fi/training/cqi-ja-irca-sertifioitu-laatujarjestelman-auditoijan-johtavan-auditoijan-koulutus-iso-9001-2015-mukaisesti-210392
Tämä lisää tapahtuman kalenteriisi, muista vielä ilmoittautua
Keilaranta 1 false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Kesto:

5 päivää

Hinta:

2860 € +alv/osallistuja

Lisätietoja:

Koulutus on suomenkielinen. Kouluttajana Curt Ruokolahti.

Auditoijan/Johtavan auditoijan -koulutus antaa tiedot ja taidot, joita tarvitaan laadunhallintajärjestelmän auditointien järjestämiseen ja johtamiseen. 

Kokeneet kouluttajamme opastavat sinua koko auditointiprosessin ajan auditointiohjelman valmistelusta auditointitulosten raportointiin. Koulutuksessa yhdistyvät teoria, rooliharjoittelu, ryhmätyöt ja keskustelut. Kurssi päättyy pätevyystenttiin.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena luokassa suomenkielellä. Lopputentti on englanninkielinen. CQI ja IRCA:n viitenumero 17898.

IRCA-pätevä koulutus

Tämän koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille tiedot ja taidot, joita tarvitaan johtamisjärjestelmien ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointien suorittamiseen ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten mukaisesti, sekä ISO 19011 -standardissa annettujen ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointia koskevien ohjeiden sekä ISO 17021 -standardin kolmannen osapuolen auditointia koskevien vaatimusten mukaisesti. CQI ja IRCA:n hallintoelin on rekisteröinyt ja sertifioinut tämän kurssin, ja kurssi täyttää viralliset koulutusvaatimukset henkilöille, jotka hakevat rekisteröintiä CQI ja IRCA:n tai muihin auditoijien sertifiointijärjestelmiin.

Kenen pitäisi osallistua?

Soveltuu kaikille, jotka aikovat suorittaa laadunhallintajärjestelmän auditointeja. Huomaathan, että vaikka tämä koulutus soveltuu ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen auditointeihin, koulutus opetetaan kolmannen osapuolen (sertifiointielimen) näkökulmasta. Osallistuja voi aloittaa tällä tavoin kolmannen osapuolen auditoijaksi pätevöitymisen ja/tai saada käsityksen siitä, mitä kolmannen osapuolen auditoijat tekevät. Jotkut yritykset vaativat tämän kurssin hyväksytysti suorittaneita lisäksi suorittamaan ensimmäisen ja toisen osapuolen auditointeja.

Kurssin perustiedot

Päivien aikana käydään läpi seuraavia asioita:
 • mikä on johtamisjärjestelmä
 • mikä on auditointi ja miksi niitä tehdään
 • riskiperusteinen ajattelu ja prosessilähestymistapa
 • ISO 9001:2015 -standardi auditoijan näkökulmasta
 • auditoinnin suunnittelu ryhmä- ja yksilöharjoitusten avulla
 • auditoinnin suorittaminen, valmistelu ja vuorovaikutteiset harjoitukset.
 • auditoinnin tulosten raportointi ja esittely johdolle loppukokouksessa. Loppukokous tehdään vuorovaikutteisesti esittäen.
Kurssi sisältää seuraavat ydinkohdat:
 • Johtamisjärjestelmät - mitä ja miksi, mukaan lukien High Level Structure (HLS) -rakenne
 • Mitä on auditointi ja miksi sitä tarvitaan
 • Riskiperusteinen ajatteluprosessi
 • ISO 9001:2015 standardin tarkoitus ja vaatimukset auditoinnin näkökulmasta
 • Miten auditointeja suunnitellaan ja toteutetaan
 • Auditointiviestintä
 • Auditoinnin lisäarvoa tuottava raportointi ja seuranta.

Lisätietoja

 • Osallistujien arviointi tapahtuu jatkuvan arvioinnin avulla koko kurssin ajan ja loppukokeen (tentti) avulla.
 • Kurssin menestyksekäs suorittaminen ja tentin hyväksytysti suorittamisen perusteella voit hakea CQI ja IRCA Lead Auditor -statusta.
 • Kokeen voi tarvittaessa uusia kaksi kertaa määrätyn ajan kuluessa, mikäli sitä ei läpäise ensimmäisellä kerralla. (Tällä hetkellä 180 pv kuluessa ja tulevaisuudessa 365 päivän kuluessa).
 • Koulutuksen aikana käydään läpi loppukoetta harjoitusmielessä, jolloin opiskelija saa käsityksen millaisesta kokeesta on kyse. 
 • Mikäli tentti on muulla kuin äidinkielellä, on siihen mahdollista saada 30 minuuttia lisäaikaa.
 • Voit tallentaa CQI ja IRCA-sertifikaattisi ja käyttää erityistä materiaalia ja tietoja osoitteessa www.quality.org/training.
 • Kesäkuun 2022 jälkeen pidettävät CQI ja IRCA -koulutusten koe ja mahdolliset uusintakokeet tehdään verkossa (online).

Ennakkotiedot

On suositeltavaa, että sinulla on ennakkotietoa seuraavista johtamisperiaatteista ja -käsitteistä:
 1. PDCA-sykli
 2. Laadunhallinnan ja asiakastyytyväisyyden välinen suhde
 3. High Level Structure (HLS) -vaatimukset 
 4. ISO 9001:2015 -standardin vaatimusten tuntemus.

Nämä ennakkotietovaatimukset voi helposti hankkia osallistumalla 9001:2015 perus- tai eLearning-kurssillemme, joita löytyy kurssikalenteristamme. 

Huom!

CQI ja IRCA -koulutusten loppukoe ja mahdolliset uusinnat tullaan kesän 2022 jälkeen tekemään verkossa online-kokeena CQI ja IRCA:n sivuston kautta. Aiemmin paikallisesti paperiversiona tehdyt kokeet poistuvat käytöstä.


Tervetuloa kurssille!