Skip to content

ISO/IEC 20000-1 – IT palvelunhallinta

Kehittää ja parantaa tietotekniikkapalvelujen suunnitteluun, luomiseen, toimittamiseen, tukeen ja hallintaan liittyviä prosesseja.

IT-palvelunhallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa kykyä tarjota tehokkaita palveluja, jotka liittyvät konfiguraationhallintaan ja muutosten hallintaan, sekä prosessia, joka kattaa häiriöiden ja ongelmien hallinnan.

Yhä teknologiavetoisemmassa maailmassa kyky toimittaa tietotekniikkapalveluja sisäisesti ja ulkoisesti sekä ratkaista ongelmia antaa yrityksille kilpailuetua kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

ISO 20000-1 tarjoaa puitteet ja järjestelmällisen lähestymistavan IT-palvelunhallintajärjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen, käyttöön, tarkistamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen.

Mikä on ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 on IT-hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi. Se on tällä hetkellä kolmannessa versiossaan (2018). ISO/IEC 20000-1:n luonteen ansiosta sitä voidaan soveltaa kaikkiin yritystoiminnan aloihin, toimialoihin ja toimintoihin. Sen soveltamisala voidaan rajata organisaation tiettyihin alueisiin tai laajentaa kattamaan kaikki sisäiset toiminnot ja asiakkaiden tarpeet.

  1. Se auttaa organisaatioita laatimaan palvelunhallintaperiaatteet ja -tavoitteet ja ymmärtämään, miten merkittäviä näkökohtia voidaan hallita, toteuttaa tarvittavat valvontatoimet ja asettaa selkeät tavoitteet IT-palvelujen toimittamisen parantamiseksi.
  2. Sen avulla organisaatio voi hallita velvollisuuttaan noudattaa sovellettavia lakisääteisiä ja muita vaatimuksia. Lisäksi muita sidosryhmien velvoitteita, ja tarkastaa säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden tila. Tämä mahdollistaa hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen sen suorituskyvyn parantamiseksi.

ISO 20000-1 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden tunnustettujen johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001:n, kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja -prosesseihin.

Sertifioinnin edut

ISO 20000-1 -standardin mahdollisia hyötyä on monia, mutta merkittävimmät ja konkreettisimmat niistä ovat, että standardin avulla organisaatiosi voi:

  • rakentaa ja käyttää IT-hallintajärjestelmää hyvin määritellyissä ja selkeissä puitteissa, jotka samalla joustavat liiketoimintasi tarpeiden ja odotusten mukaan.
  • vähentää haavoittuvuutta organisaation riskeille ja erityisesti kyberuhkille.
  • täyttää sopimusvaatimukset.
  • lisätä kuluttajien ja yritysten luottamusta ja tyytyväisyyttä tarjottuihin tietotekniikkapalveluihin.
  • varmista saumaton ja häiriötön toiminta sisäisesti ja ulkoisesti

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on otettava käyttöön tehokas IT-palvelunhallintajärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset.

DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan asianmukaisen koulutuksen ja sertifioinnin avulla.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  ISO/IEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta