Skip to content

Sertifiointiprosessi

Tie sertifiointiin

Standardin mukainen sertifiointi tai todennus on tulosta riippumattoman kolmannen osapuolen, kuten DNV:n, onnistuneesta arvioinnista.

Olipa kyseessä johtamisjärjestelmän, tuotteen tai projektin sertifiointi tai todennus, se on todiste siitä, että olette kansallisten tai kansainvälisten standardien mukainen.

Sertifiointiprosessi vaihtelee hieman eri palvelujen, kuten johtamisjärjestelmien tai tuotteiden sertifioinnin, osalta. Prosessin läpikäymiseksi olemme valinneet esimerkkinä johtamisjärjestelmän.

Miten valmistaudun akkreditoituun sertifiointiin?

Kun olet päättänyt, millaisen hallintajärjestelmän haluat ottaa käyttöön, on olemassa vaiheita, joiden avulla pääset alkuun. Nämä yksinkertaiset vinkit ovat osoittautuneet hyviksi sertifiointia hakeville yrityksille. Kun lähdet liikkeelle, pidä näitä mielessäsi:

 • Varmista, että aloitat prosessin oikealla asenteella.
 • Ymmärrä standardissa esitetyt käsitteet ja käytä niitä oppaana johtamisjärjestelmäsi määrittelyssä.
 • Tiedä, mitä standardin soveltaminen ja sen vaikutukset merkitsevät yrityksellesi.
 • Käytä standardia toimintanne parantamisen välineenä.
 • Ymmärrä riskejä ja prosesseja, jotka vaikuttavat organisaationne kykyyn toteuttaa liiketoimintastrategia.
 • Valitse kumppanisi, sertifiointitaho, huolellisesti.

Mitä vaiheita minun pitäisi noudattaa?

Alla on 10 yleistä vaihetta, jotka vievät sinut sertifiointiin:

 • Hanki standardi
  Hanki ja lue kopio standardista, jotta voit tutustua vaatimuksiin ja päättää, onko standardin mukainen sertifiointi perusteltu organisaatiosi kannalta.
 • Kirjallisuuden ja aineistojen tarkastelu
  Saatavilla on suuri määrä julkaistua tietoa, jonka tarkoituksena on auttaa sinua standardin ymmärtämisessä ja täytäntöönpanossa. Huomaa myös, että joistakin standardeista on laadittu ohjeet siitä, miten vaatimukset pannaan täytäntöön organisaatiossa (esim. ISO/TS 9002 kattaa ISO 9001 ja ISO 14004 kattaa ISO 14001). Tutki rauhassa, mitä standardeja on saatavilla, ja määrittele, mitkä niistä voisivat olla avuksi täytäntöönpanoprosessissasi.
 • Kokoa sitoutunut tiimi ja määrittele strategia
  Johtamisjärjestelmän käyttöönoton on oltava koko organisaation strateginen päätös. On erittäin tärkeää, että ylin johto osallistuu päätöksenteko- ja luomisprosessiin. He päättävät liiketoimintastrategiasta, jota tehokkaan johtamisjärjestelmän pitäisi tukea. Lisäksi tarvitaan oma tiimi kehittämään ja toteuttamaan johtamisjärjestelmä.
 • Koulutustarpeiden määrittäminen
  Johtamisjärjestelmän (-järjestelmien) toteuttamisesta ja ylläpidosta vastaavien tiimisi jäsenten on tunnettava sovellettavan standardin/standardien kaikki yksityiskohdat. Tarjolla on laaja valikoima koulutusta, työpajoja ja seminaareja, jotka on suunniteltu vastaamaan näihin tarpeisiin. Tarjoamme useita julkisia kursseja, jotka on nähtävillä koulutussivullamme. Lisätietoja saat paikallisesta DNV:n toimistosta.
 • Konsulttivaihtoehtojen tarkastelu
  Riippumattomat konsultit voivat neuvoa sinua toteuttamiskelpoisen, realistisen ja kustannustehokkaan strategiasuunnitelman laatimisessa.
 • Johtamisjärjestelmän dokumentaation kehittäminen
  Päätä sopiva alusta johtamisjärjestelmän dokumentaatiolle (esim. erityinen ohjelmisto, prosessikarttapohjainen, SharePoint-pohjainen). Oikea alusta on tärkeä tehokkaan hallinnan, viestinnän ja täytäntöönpanon varmistamiseksi. Johtamisjärjestelmäsi tulisi kuvata yrityksesi toimintatavat ja toiminnot. Dokumentaatio sisältää asiaankuuluvat prosessit ja muut dokumentoidut tiedot, joita tarvitaan tukemaan sinua aiottujen tulosten ja sovellettavan standardin vaatimusten saavuttamisessa.
 • Prosessien määrittäminen, hallinta ja dokumentointi
  Tärkeä vaihe johtamisjärjestelmän luomisessa on määrittää tarvittavat prosessit ja niiden vuorovaikutus toimintalinjausten, strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Näiden prosessien tulisi kattaa esimerkiksi seuraavat alat
 • Tuotteiden ja palvelujen toteuttaminen (toimintaprosessit).
 • Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden ja odotusten täyttäminen.
 • Johtamisprosessit, mukaan lukien mittaaminen, analysointi, parantaminen ja innovointi.
 • Hallintajärjestelmän käyttöönotto
  Viestintä ja koulutus ovat avainasemassa onnistuneessa täytäntöönpanossa. Toteutusvaiheen aikana organisaatiosi työskentelee vahvistettujen prosessien ja liitettyjen kriteerien mukaisesti dokumentoidakseen ja osoittaakseen johtamisjärjestelmän tehokkuuden.
 • Harkitse ennakkoarviointia
  Voit halutessasi teettää sertifiointitaholla alustavan arvioinnin johtamisjärjestelmäsi täytäntöönpanosta. Tarkoituksena on tunnistaa alueet, joilla ei ole vaatimustenmukaisuutta tai heikkouksia, ja antaa sinulle mahdollisuus korjata nämä alueet ennen akkreditoidun sertifiointiprosessin aloittamista. Vaatimustenvastaisuuden saaminen tarkoittaa, että jokin tietty osa-alue johtamisjärjestelmästäsi ei ole standardin vaatimusten mukainen.
 • Valitse sertifiointitaho
  Liiketoimintasuhteesi sertifiointitahon kanssa jatkuu useita vuosia, sillä sertifiointisi on säilytettävä. Jatkuva parantaminen on avainasemassa tehokkaan hallintajärjestelmän aikaansaamiseksi. DNV auttaa sinua saamaan sertifiointimatkasta mahdollisimman suuren hyödyn kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan, riskiperusteisen auditoinnin ja tehokkuutta ja parannuksia edistävien digitaalisten työkalujen avulla.

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä