ISO/IEC 27001 - tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

Parantaa tietosuojavaatimusten noudattamista ja vähentää henkilötietoihin liittyviä riskejä.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa, että olet sitoutunut hallitsemaan ja suojaamaan tietojasi ja omaisuuttasi ennakoivasti ja varmistamaan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.

ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, täytäntöönpanoa, ylläpitoa, seurantaa ja parantamista koskevat vaatimukset.

Mikä on ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 on nykyisin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi.

Se auttaa organisaatioita laatimaan tietoturvan hallintapolitiikan ja -tavoitteet. Lisäksi ymmärtämään, miten merkittäviä näkökohtia voidaan hallita, toteuttaa tarvittavat valvontatoimet ja asettaa selkeät tavoitteet tietoturvan parantamiseksi.

  • Sen avulla organisaatio voi hallita velvollisuuttaan noudattaa sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia, kuten GDPR:ää (yhdessä ISO 27701:n kanssa), ja tarkistaa säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden tilan. Tämä mahdollistaa järjestelmän jatkuvan parantamisen suojauksen varmistamiseksi ja haavoittuvuuksien poistamiseksi.
  • Siinä sovelletaan kattavaa lähestymistapaa tietoturvaan. Suojausta tarvitsevat omaisuuserät vaihtelevat digitaalisesta tiedosta, paperiasiakirjoista ja fyysisestä omaisuudesta (tietokoneet ja verkot) yksittäisten työntekijöiden tietoon. Käsiteltäviä asioita ovat mm. henkilöstön pätevyyden kehittäminen tietolaitepetoksilta suojautumista varten.

ISO 27001 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden tunnustettujen johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja prosesseihin.

Sertifioinnin edut

Standardissa sovelletaan kattavaa lähestymistapaa tietoturvaan ja omaisuuden suojaamiseen.

ISO/IEC 27001 auttaa sinua suojaamaan tietojasi seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • luottamuksellisuus varmistaa, että tiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, joilla on siihen oikeus.
  • eheys turvaa tietojen ja käsittelymenetelmien oikeellisuuden ja täydellisyyden.
  • saatavuus varmistaa, että valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy tietoihin ja niihin liittyvään omaisuuteen tarvittaessa.
  • tekninen suojaus tietolaitepetoksia vastaan

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on otettava käyttöön tehokas tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset.

DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan. Tarjoamme asianmukaista koulutusta, itsearviointeja, GAP-nykytila-analyysia ja sertifiointia tietoturvan hallintajärjestelmääsi varten.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

ISO 27001:2022 muutokset -webinaari

  Webinaaritallenne: ISO 27001:2022 muutokset

Webinaaritallenne: ISO 27001:2022 muutokset

Haluatko kuulla mitä muutoksia ISO 27001:2022 standardiin on tullut? Käy kuuntelemassa webinaarin tallenne! Webinaarin esittäjänä ISO 27001 auditoijamme Timppa Honkasalo.

  ISO 27001:2022 standardi

ISO 27001:2022 standardi

ISO.org sivuilta voit käydä hankkimassa ISO 27001:2022 standardin käyttöösi.

Lisätietoja

  ISO/IEC 27001:2022 versionvaihdos

ISO/IEC 27001:2022 versionvaihdos

Lue lisää ISO/IEC 27001:2022 päivityksestä

  ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

 

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta