Skip to content

ISO/IEC 42001 - Tekoäly (AI)

Rakenna luottamusta ja hallitse, miten tekoälyä sovelletaan tuotteiden ja palvelujen yhteydessä.

Vastauksena tekoälyn yleistymiseen ja sen aiheuttamiin haasteisiin ISO ja IEC ovat luoneet ISO/IEC 42001 -standardin.

Tekoälyllä ja siihen liittyvällä koneoppimisen osa-alueella on huomattavat mahdollisuudet hyödyttää yhteiskuntaa ja taloutta monin tavoin. Esimerkkejä hyödyistä ovat tietojen parempi tulkinta, kyky etädiagnosoida ihmisten terveyttä, sekä koneiden ja laitteiden toimintatilaa. Lisähyötyä tuovat mm. autonomisten ajoneuvojen kehittäminen. Vaikka teknologia on tarkoitettu hyväksi, sen väärinkäyttö tai valvonnan puute koetaan riskeiksi, jotka vaativat huolellista hallintaa.

Johtamisjärjestelmäsi sertifiointi osoittaa sitoutumisesi systemaattisuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi uuteen ISO/IEC 42001 -standardiin perustuva sertifioitu järjestelmä auttaa yrityksiä varmistamaan luotettavan ja vastuullisen käytön kaikkien asianosaisten suojaamiseksi ja luottamuksen rakentamiseksi. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintahyötyjä, joilla on tärkeä rooli joustavuuden ja kestävän liiketoiminnan suorituskyvyn rakentamisessa.

Mikä on ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 on ensimmäinen kansainvälinen tekoälyn  johtamisjärjestelmästandardi, jota voidaan soveltaa kaikentyyppisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla. Vaikka on olemassa muitakin järjestelmiä, ISO/IEC 42001 on ainoa sertifioitavissa oleva järjestelmä.

Standardissa asetetaan vaatimukset tekoälyn hallintajärjestelmän perustamiselle, toteuttamiselle, ylläpitämiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Standardin tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmiä kehitetään ja käytetään vastuullisesti, sekä:

  • Edistetään luotettavien, avointen ja vastuullisten tekoälyjärjestelmien kehittämistä ja käyttöä.
  • Varmistetaan eettisten periaatteiden ja arvojen, kuten oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden ja yksityisyyden kunnioittamisen, huomioimista tekoälyjärjestelmiä käytettäessä.
  • Autetaan organisaatioita tunnistamaan ja lieventämään tekoälyn käyttöönottoon liittyviä riskejä ja varmistamaan, että asianmukaiset riskien hallinta toimenpiteet ovat käytössä.
  • Kannustetaan organisaatioita asettamaan ihmisten hyvinvointi, turvallisuus ja käyttäjäkokemus etusijalle tekoälyn suunnittelussa ja käyttöönotossa.
  • Tuetaan organisaatioita asiaankuuluvien lakien, asetusten ja tietosuojavaatimusten noudattamisessa ja asiaankuuluvien velvoitteiden täyttämisessä asianomaisten osapuolten välillä.

Sertifioinnin hyödyt

On tärkeää tarkistaa tekoälyn hallintajärjestelmän toiminta. Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama ISO IEC 42001 -sertifiointi todentaa, miten järjestelmäsi toimii, ja osoittaa, että olet pyrkinyt soveltamaan vaikuttavia tekoälyn hallintaperiaatteita organisaatiossasi. Tämän seurauksena:

  • Soveltamalla tehokkaita johtamisperiaatteita organisaatiossa voit luoda luottamusta johtamisjärjestelmäsi suorituskykyyn.
  • Luodaan systemaattinen menettely prosessien jatkuvaan parantamiseen ja saadaan tietoa tärkeimmistä kehityskohteista.
  • Parannetaan asiakkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä, mikä puolestaan voi johtaa liiketoiminnan kasvuun.
  • Tuotetaan merkittävää kilpailuetua täyttämällä asiakkaiden, tavarantoimittajien ja alihankkijoiden sertifiointivaatimukset johtamisjärjestelmän, jolla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus.

Alkuun pääseminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön vaikuttava, standardin vaatimukset täyttävä tekoälyn hallintajärjestelmä.  DNV on akkreditoitu sertifiointilaitos ja voi auttaa sinua koko sertifiointiprosessin ajan alkaen ISO/IEC 42001 -standardin mukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää Tie sertifiointiin.