Skip to content

BRCGS elintarviketurvallisuuden maailmanlaajuinen standardi

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta samalla kun vähennät toimitusketjun hallinnasta aiheutuvia kustannuksia.

Elintarvikkeiden valmistusjärjestelmän sertifiointi BRCGS-elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti osoittaa sitoutumisenne tuotteiden turvallisuuteen, laatuun ja lainsäädännön noudattamiseen sekä kuluttajien suojelun varmistamiseen.

Standardissa esitetään elintarvikkeiden tuotanto- ja pakkaustenhallintajärjestelmälle erityisvaatimukset, jotka parantavat kykyäsi toimittaa johdonmukaisesti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden sekä lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset 

Mikä on BRCGS:n maailmanlaajuinen elintarviketurvallisuusstandardi?

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskeva maailmanlaajuinen BRCGS-standardi on yksi eniten käytetyistä toiminnallisista välineistä, joita käytetään huolellisuuden varmistamiseen ja toimittajien hyväksymiseen. Standardia kehitettiin ensimmäisen kerran vuonna 1998 British Retail -konsortion toimesta, ja sitä parannetaan säännöllisesti, ja siihen osallistuvat toimitusketjun kansainväliset sidosryhmät. Nykyään se on maailmanlaajuinen työkalu, joka perustuu uusimpiin ja päivitetyimpiin elintarviketurvallisuusstandardeihin ja -menetelmiin, ja se on Global Food Safety Initiative - GFSI:n tunnustama.

Standardi auttaa yrityksiä valitsemaan ja kelpuuttamaan tavarantoimittajansa. Se tarjoaa puitteet tuoteturvallisuuden, eheyden, laillisuuden ja laadun hallinnalle elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien valmistus-, jalostus- ja pakkausteollisuudessa.

Standardin vaatimukset liittyvät laadunhallintajärjestelmään, HACCP-järjestelmään ja asiaankuuluviin ennakko-ohjelmiin, mukaan lukien GMP- (hyvä tuotantotapa), GLP- (hyvä laboratoriokäytäntö) ja GHP- (hyvä hygieniakäytäntö) vaatimukset.

Maailmanlaajuisen standardin mukainen sertifiointi käsittää yrityksen toimitilojen, toimintajärjestelmien ja menettelyjen arvioinnin standardin vaatimusten mukaisesti. Standardia tarkistetaan säännöllisesti, ja sertifioinnin ylläpitäminen edellyttää standardin uusimman version noudattamista.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskevan maailmanlaajuisen ydinstandardin lisäksi tavanomaiseen auditointiprosessiin voidaan lisätä useita lisämoduuleja, jotka kattavat esimerkiksi erityiset maantieteelliset vaatimukset tai erityiset markkinakysymykset. 

Sertifioinnin edut

Useimmat vähittäismyyjät, tuotemerkkien omistajat ja elintarvikkeiden jalostajat vaativat, että riippumaton kolmas osapuoli sertifioi BRCGS:n maailmanlaajuisen elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti. Sertifioinnin seurauksena:

  • Todistetaan sitoutuminen ja elintarviketurvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen sattuessa oikeudellinen puolustus "due diligence" -käsitteen mukaisesti.
  • Rakennetaan ja käytetään johtamisjärjestelmää, joka pystyy paremmin täyttämään elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja noudattamaan lainsäädäntöä maissa, joissa lopputuotteita myydään tai kulutetaan.
  • Tarjota väline elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn parantamiseen ja keino elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn tehokkaaseen seurantaan ja mittaamiseen.
  • Helpottaa tuotehävikin, uudelleenkäsittelyn ja palautusten vähentämistä.

Aloittaminen

Sertifiointia varten sinun on ensin toteutettava vaaditut moduulit järjestelmäksi, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan aina asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset on sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  BRCGS Global Standard for Food Safety

BRCGS Global Standard for Food Safety

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site