Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) Standard

Margariini, pizza, suklaapatukat, pesuaineet, voiteet tai huulipuna - lähes joka toinen supermarketin tuote sisältää palmuöljyä. Tämä monikäyttöinen tuote, joka muodostaa kolmasosan kasviperäisten öljyjen kokonaiskulutuksesta on yksi maailman tärkeimmistä kasviöljyistä ja markkina on edelleen kasvussa.

Palmuöljy on taloudellista ja kustannustehokasta, mutta siihen kohdistuu myös toistuvaa kritiikkiä, etenkin Indonesiassa ja Malesiassa, joissa öljypalmujen viljelyä varten raivataan usein laajoja sademetsäalueita. Tästä johtuen on entistäkin tärkeämpää, että tuotanto on sertifioitu ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäväksi.

Mikä on Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO)?

Palmuöljyn kestävän tuotannon varmistamiseksi sidosryhmät, kuten ympäristöjärjestöt, elintarvikeyritykset, plantaasit, palmuöljy-yritykset, -valmistajat ja -vähittäismyyjät, yhdistivät voimansa vuonna 2004 WWF:n (World Wide Fund For Nature) aloitteesta ja perustivat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) -aloitteen. RSPO:n jäsenet yli 50 maasta ovat sitoutuneet seuraaviin asioihin:

 • ekologisesti arvokkaita metsäalueita ei raivata öljypalmujen viljelyä varten,
 • noudatetaan lakisääteisiä vaatimuksia, jotka voivat liittyä mm. maankäyttöön ja omistusoikeuksiin
 • estetään lapsityövoiman käyttö,
 • tuetaan pienviljelijöitä ja autetaan heitä integroitumaan toimitusketjuun
 • plantaasien tarkastuksen suorittavat riippumattomat ja valtuutetut auditoijat.

Tavoitteena on tukea kestävän palmuöljyn käyttöä tekemällä tiivistä yhteistyötä sidosryhmien välillä koko toimitusketjussa.

Mikä on RSPO:n toimitusketjun sertifiointijärjestelmä(RSPO SCCS)?

Toimitusketjun RSPO SCCS -sertifioinnilla sertifioidaan palmuöljyn toimitusketjun kaikkien vaiheiden jatkuva seuranta: jalostuksesta ja prosessoinnista, parantamisen ja kuljetuksen kautta jakeluun ja toimitukseen kuluttajalle. Sertifiointi auttaa sinua rakentamaan asiakkaiden luottamusta ja osoittaa sitoutumisesi palmuöljytuotteiden kestävään tuotantoon ja kestävän palmuöljyn käyttöön tuotteissasi.

Tuotteet voidaan merkitä RSPO-sertifiointimerkinnällä, kun riippumaton ja hyväksytty sertifiointielin on vahvistanut RSPO SCCS:n vaatimusten mukaisuuden.

RSPO tarjoaa neljä mallia toimitusketjun sertifiointiin:

 1. Tunnistamiseen perustuva seuranta (Identity Preserved: IP): Tämän mallin mukaisesti voidaan sertifioida vain ne (puolivalmisteet), jotka sisältävät 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä ja jotka voidaan jäljittää yksittäiselle palmuöljyplantaasille.
 2. Fyysinen erilläänpito (Segregation: SG): Tämän mallin mukaisesti voidaan sertifioida vain sellaisia (puolivalmiita) tuotteita, jotka sisältävät 100-prosenttisesti RSPO-sertifioitua palmuöljyä. Palmuöljy voi kuitenkin olla peräisin eri sertifioiduilta palmuöljyplantaaseilta ja palmuöljytehtailta.
 3. Massatase (Mass Balance: MB): Tuotteet, jotka sisältävät sekä RSPO-sertifioitua että sertifioimatonta palmuöljyä, voidaan sertifioida tämän mallin mukaisesti. On varmistettava, että RSPO-sertifioidun palmuöljyn jalostettu määrä vastaa ostettua sertifioidun palmuöljyn määrää. Tämä malli on erityisen kiinnostava yrityksille, jotka eivät voi taata, että sertifioidut ja ei-sertifioidut raaka-aineet ovat aina fyysisesti erillään toisistaan niiden rakenteen tai tuotteista johtuen.
 4. Kirjanpitoon perustuva malli (Book & Claim: BC): Tämän mallin avulla kestävän palmuöljyn tuottajat voivat osallistua sertifikaattikauppaan. Kestävällä palmuöljyllä eli fyysisillä tavaroilla ja kestävyystodistuksilla käydään kauppaa erikseen. Kaupattava sertifikaatti edustaa tiettyä määrää sertifioitua palmuöljyä.

Miten valmistaudun RSPO SCCS:n mukaiseen sertifiointiin?

Seuraavat menettelyt auttavat sinua valmistautumaan RSPO SCC -standardin mukaiseen sertifiointiin:

  • Tunnista ja ohjaa kriittisiä valvontapisteitä (CCP), eli kohtia, joissa sertifioitujen ja sertifioimattomien materiaalien sekoittuminen olisi mahdollista.
  • Tunnista selkeästi sertifioidut tuotteesi sen varmistamiseksi, että sertifioituja ja ei-sertifioituja tuotteita ei sekoiteta keskenään. Yksityiskohtaisesti tämä tarkoittaa, että:
   • sertifioiduista lähteistä peräisin olevat tuotteet on merkittävä selvästi ja tarkastettava säännöllisesti.
   • myös raaka-aineet sekä keskeneräiset ja valmiit tuotteet yksilöidään, merkitään ja varmistetaan että jäljitettävyys sertifioituun lähteeseen voidaan taata 
   • sertifioitujen ja sertifioimattomien tuotteiden tuotanto on erotettava toisistaan fyysisesti tai aikaan perustuen.
 • Laadi selkeä dokumentaatio toimintajärjestelmästäsi ja pidä kirjaa ostoista, toimituksista, tavaroiden vastaanotosta, kuljetuksista, tuotannosta jne.
 • Kouluta henkilökunta, jotta he ymmärtävät toimintajärjestelmän vaaatimukset ja pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti

Miten DNV voi auttaa?

Sertifiointia varten sinun on täytettävä kaikki RSPO SCCS:n vaatimukset ja hanki riippumattoman ja hyväksytyn sertifiointilaitoksen vahvistus vaatimustenmukaisuuden täyttymisestä. DNV on riippumaton ja hyväksytty sertifiointielin, ja auditoijillamme on vuosien kokemus toimitusketjujen arvioinnista. Voimme tarjota apuamme koko sertifiointiprosessin ajan: valmisteluista ja suunnittelusta, koulutuksesta, arvioinneista ja itse sertifioinnista. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.