Skip to content

FSSC 22000 - Elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifiointi

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset tuotteiden turvallisuuden ja laadun suhteen ja vähentää samalla toimitusketjun hallinnan kustannuksia.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi FSSC 22000 -standardin mukaisesti osoittaa sitoutumisenne elintarviketurvallisuuteen, laatuun, laillisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.

Mikä on FSSC 22000?

FSSC 22000 on elintarviketurvallisuuden sertifiointijärjestelmä, joka perustuu olemassa olevaan kansainvälisesti tunnustettuun ISO 22000 -standardiin ja jota täydennetään teknisillä standardeilla, kuten elintarvikkeiden valmistusta koskevalla ISO TS 22002-1 -standardilla ja pakkausten valmistusta koskevalla ISO TS 22002-4 -standardilla. Se on myös täysin yhdenmukainen muiden standardien, kuten ISO 9001 ja ISO 14001, kanssa (mukaan luettuna yhdenmukaistaminen ISO:n ylätason rakenteen, High Level Structure, kanssa).

ISO 22000 -standardin ja elintarvikealan kannalta tärkeän PRP-ohjelman (Pre-Requisite Program) lisäksi FSSC 22000 sisältää vaatimuksia, jotka auttavat yrityksiä käsittelemään riskejä useilla eri aloilla, kuten elintarvikepetoksissa, elintarvikkeiden puolustuksessa, elintarviketurvallisuudessa ja laatukulttuurissa, laadunvalvonnassa, allergeenien hallinnassa ja ympäristövalvontaohjelmissa. Uusimpaan versioon on lisätty myös elintarvikkeiden hävikkiä ja hävikkiä koskevia vaatimuksia, jotka auttavat yrityksiä täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita koskevat sitoumuksensa.

FSSC 22000 on suunnattu erityisesti elintarvikkeiden, rehujen ja pakkausten valmistukseen sekä varastointiin ja kuljetukseen, ateriapalveluihin ja vähittäis- ja tukkukauppaan. FSSC 22000:n ensimmäiset versiot koskivat vain elintarvikevalmistajia, mutta nykyisen version soveltamisalaa on laajennettu toimitusketjun muihin segmentteihin, ja Global Food Safety Initiative (GFSI) on tunnustanut sen.

Mikäli organisaatio on jo sertifioitu ISO 22000 -standardin mukaisesti, sen on vain tarkistettava vielä kertaalleen alakohtaisten Pre-Requisite Program -vaatimusten tekniset eritelmät ja FSSC:n lisävaatimukset, jotta se täyttää kaikki järjestelmän vaatimukset.

Vaatimukset liittyvät elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmään ja HACCP-järjestelmään (Hazard Analysis & Critical Control Points). Lisäksi FSSC voidaan yhdistää vapaaehtoiseen FSMA-valmiusarviointiin FDA:n vaatimusten täyttämiseksi Yhdysvaltoihin suuntautuvassa viennissä. COSTCO-toimittajille on myös erityinen toimitusketju-moduuli.

Sertifioinnin edut

FSSC 22000 tarjoaa sertifiointijärjestelmän, jolla varmistetaan vankka elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. Sillä valvotaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä vaaroja, minimoidaan riskit ja varmistetaan turvallinen elintarviketuotanto. Luotettavuus turvallisten elintarvikkeiden toimittamisessa edistää kuluttajien luottamusta ja lopulta myös kuluttajien uskollisuutta. Standardin avulla:
  • Todistetaan sitoutuminen sellaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien vaarojen tunnistamiseen, arviointiin ja valvontaan, joita voidaan olettaa esiintyvän, jotta vältetään kuluttajille aiheutuva välitön tai välillinen vahinko.
  • Rakentaan ja käytetään hallintajärjestelmää, joka auttaa sinua täyttämään paremmin elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia.
  • Saadaan väline elintarvikkeiden turvallisuuden parantamiseen sekä keino seurata ja mitata elintarvikkeiden turvallisuuden suorituskykyä tehokkaasti.
  • Kehitetään hyvä elintarviketurvallisuuskulttuuri, joka puolestaan parantaa asiakkaiden luottamusta ja auttaa hankkimaan kilpailuetua.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön standardin vaatimukset täyttävä elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointtaho, ja autamme sinua koko matkan ajan alkaen asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Linkki FSSC 22000 v.6:n version päivitys sivulle.

Lisätietoja

  FSSC 22000

FSSC 22000

Lataa esite (eng)

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Key changes in FSSC version 5.1

Key changes in FSSC version 5.1

Lataa esityksemme, jossa kerrotaan, mitä uutta uusimmassa standardissa on.