Skip to content

Siirrä sertifiointisi meille

Saatko lisäarvoa sertifiointikumppaniltasi?

Johtamisjärjestelmät päivittyvät, entä yrityksesi?

Kansainvälisesti tunnustetun standardin mukaisen sertifioinnin saaminen tarkoittaa, että johtamisjärjestelmäsi on arvioitu, todennettu ja tarkastettu kansainvälisten standardien vaatimusten mukaiseksi.  Useille yrityksille sertifikaatti on myös kaupankäynnin edellytys, ja se kasvattaa luottamusta.

Vaikka sertifikaatti auttaa avaamaan asiakkaiden ovia tai pääsemään hyväksyttyjen toimittajien listalle, niin suurin hyöty johtamisjärjestelmästä on sen kyky auttaa organisaatiota kehittämään omia prosessejaan jatkuvasti ja saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteet.

Johtamisjärjestelmästandardien auditoinnin myötä organisaatioiden on ymmärrettävä toimintaympäristönsä ja tunnistettava suurimmat riskinsä ja sisällyttää johtamisjärjestelmään keinot olennaisten riskien hallitsemiseksi.

Nykypäivän organisaatiot tarvitsevat auditointimenetelmää, joka auttaa parantamaan johtamisjärjestelmää ottamalla laajemman näkökulman siihen, mikä ohjaa liiketoimintasi menestystä.

Me DNV:lla olemme kehittäneet riskien hallintaan perustuvan auditointimenetelmän, Risk Based Certification™, jonka yhdistämme parhaisiin auditointikäytäntöihin, jolloin se tuo lisäarvoa auditointiin ja liiketoimintaan. 

Risk Based Certification™ voi auttaa yritystänne tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan riskejä ja varmistamaan, että liiketoimintaprosessit toimivat tehokkaasti organisaationne, asiakkaidenne ja muiden sidosryhmien kannalta.

Lue lisää Risk Based Certification™-menetelmästä täältä.