Seitsemän asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon kun valitset sertifioijaa

Seitsemän asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon kun valitset sertifioijaa

Siirrä sertifiointisi meille

Kansainvälinen maine – Tänä päivänä yritykset toimivat globaaleissa toimitusketjuissa. Onko sertifioijanne brändi tunnistettava ja arvostettu maanne ulkopuolella? Tarkistakaa onko sertifioijanne akkreditoitu ja minkälaisten yritysten kanssa he työskentelevät. 

Kokemus yrityksenne toimialalta – onko sertifioijallanne referenssejä teidän segmentistänne? Ymmärtävätkö he liiketoimintanne haasteet sekä yrityksenne toimintaympäristön? 

Kapasiteetti – pystyykö sertifioija toteuttamaan sertifioinnin teidän aikataulunne mukaisesti?  Kun keskustelette sertifiointiorganisaation edustajan kanssa on hyvä varmistaa, että organisaatiolla on tarjota resursseja Teidän aikataulunne mukaisesti. Onko jatkuvuus varmistettu? Kannattaa tarkistaa toteuttaako sama auditoija myös tulevat arvioinnit. 

Auditoijat – kommunikointi ja keskinäinen ymmärrys auditoijan kanssa on avain tehokkaaseen ja toimivaan yhteistyöhön. Auditoijan tapaaminen on joskus hyvä toteuttaa jo ennen sertifiointiprosessin aloitusta.  

Auditoijan lähestymistapa - johtamisjärjestelmät muuttuvat ja voimme nähdä sen jo uusien ISO–standardien versionvaihdoksessa. Tarjoaako sertifioijanne lähestymistapaa, joka tarkastelee yrityksenne painopistealueita sertifioinnin aikana? Keskusteleeko auditoijanne pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteista kanssanne? Vaikka rasti ruutuun -sertifiointi toimii joskus, on teidän hyvä varmistaa, että saatte lisäarvoa sertifioinnista. 

Koulutusohjelmat –Johtamisjärjestelmän toteuttamiseen ja sen prosessien ymmärtämiseen tähtäävä koulutus on vastuunalaista toimintaa, jonka sertifiointiorganisaation tulee ottaa vakavasti. Auttavatko he teitä koulutuksella, joka luo innostusta ja lisää teidän organisaationne halua vastuunottamiseen? 

Näkyviä ja mitattavia tuloksia sertifioinnista – Tuottaako sertifiointi yrityksellenne lisäarvoa? Ja tukeeko sertifioija menettelyissä, joita voidaan käyttää mittaamaan, osoittamaan ja ylläpitämään auditoinnin tuottamaa arvoa?