Skip to content

Risk Based Certification™ - saat enemmän irti jokaisesta auditoinnista

Kohdista auditointisi niin, että saavutat enemmän. Arvioi samalla kertaa, onko johtamisjärjestelmä valitun standardin mukainen ja kuinka hyvin se tukee liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä osa-alueita.

Organisaatioiden on nykyään jatkuvasti hallittava uusia monimutkaisia asioita nykyisten vaatimusten rinnalla. Tarkkailu vain lisääntyy, ja sidosryhmät vaativat riippumattomia todisteita suorituskyvystä. Yhdessä parhaiden käytäntöjen auditointitekniikoiden ja etätoimitusvaihtoehtojen kanssa DNV:n Risk Based Certification™ -lähestymistapa antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää johtamisjärjestelmääsi tukenasi useammalla kuin yhdellä tavalla.

Saat enemmän irti jokaisesta auditoinnista

Hyvin toimiva, ISO-standardien tai muiden parhaiden käytäntöjen mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä on jäsennelty lähestymistapa vaatimusten täyttämiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. Se auttaa tunnistamaan riskit ja toteuttamaan liiketoimintaprosesseja, jotka toimivat tehokkaasti asiakkaiden ja muiden sidosryhmien vaatimusten täyttämiseksi. 

DNV kehitti riskiperusteisen sertifioinnin auttaakseen asiakkaita hyödyntämään johtamisjärjestelmäänsä useammalla kuin yhdellä tavalla. Sertifioinnin saavuttaminen on ensiarvoisen tärkeää. Vaatimustenmukaisuutta pidemmälle menevä, johtamisjärjestelmän parantaminen siellä, missä sillä on eniten merkitystä, tarkoittaa, että se voi tukea erityisiä liiketoimintatavoitteita.  

Kun tunnistat liiketoimintasi menestyksen kannalta kriittiset aiheet, DNV:n auditoijat arvioivat riskiperusteisen sertifioinnin avulla, kuinka hyvin johtamisjärjestelmäsi tukee näitä painopistealueita, ja tarkistavat samalla vaatimustenmukaisuuden valitun standardin suhteen.


Miten riskipohjainen auditointimalli toimii?

Kaikki DNV:n asiakkaat saavat automaattisesti pääsyn Boost My Audit-työkaluun. Tämä digitaalinen työkalu sisältää yli 200 ennalta määriteltyä painopistealuetta. Selaa yleisimpiä painopistealueita standardien, riskien ja prosessien mukaan ja löydä tarpeisiisi parhaiten sopivat painopistealueet. Voit myös suodattaa toimialan mukaan ja tarkistaa, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja ESG-ulottuvuutta kukin Focus Area tukee. Kullakin painopistealueella on vastaava tarkistuslista, joka ohjaa tarkastusta. Ne voivat auttaa myös suunnittelemissasi sisäisissä auditoinneissa. 
Pyydä auditoijaltasi ohjeita, jotta voit tunnistaa tarpeisiisi sopivat ennalta määritellyt tai räätälöidyt painopistealueet.  Varmista, että painopistealueet vastaavat strategiaasi ja liiketoimintasi tavoitteita. Ylimmän johdon tulisi olla mukana tässä vaiheessa sitoutumisen varmistamiseksi.


Ennen auditointia sinä ja DNV:n auditoija(t) sovitte arvioitavista painopistealueista (tyypillisesti 1-3 aluetta riippuen auditoinnin laajuudesta jne.). Auditoija(t) määrittelee (määrittelevät) arvioitavat toiminnot ja prosessit. Johtamisjärjestelmän suorituskyky painopistealueilla tarkastetaan yhdessä valitun standardin (standardien) vaatimusten noudattamisen kanssa.


Painopistealueiden suorituskyvyn arviointi tehdään ilman lisäkustannuksia tai -aikaa. Tulokset esitellään loppukokouksessa ja auditointiraportissa. Se sisältää yhteenvedon tarkastushavainnoista ja painopistealueiden suorituskyvystä. Se heijastaa vahvuuksia ja heikkouksia ja tarjoaa nopean näkemyksen sinulle ja johtoryhmällesi. Monimutkaisten, useita toimipaikkoja käsittävien projektien osalta kaikki yksityiskohdat ovat myös saatavilla lisäanalyysejä, vertailuja ja trendejä varten My Certification Dashboardissa.


Käytä auditointiymmärrystä johtamisjärjestelmäsi parantamiseen, sillä se auttaa sinua tunnistamaan lieventäviä toimia laajempiin haasteisiin, olivatpa ne sitten tämänhetkisiä toiminnallisia ongelmia tai pitkän aikavälin tavoitteiden esteitä.


Painopistealueet voidaan toistaa vuosittain tai valita uusia alueita johtamisjärjestelmän suorituskyvyn mukaan. Monimutkaisissa, useita toimipaikkoja käsittävissä hankkeissa DNV varmistaa, että kaikki käytetyt tiimit on kalibroitu auditoimaan johdonmukaisesti kaikissa toimipaikoissa.

Yhteistyö DNV:n kanssa

Riskiperusteinen sertifiointi on DNV:n tavanomainen lähestymistapa auditointeihin. Se kohdistuu johtamisjärjestelmäsi ja sertifiointiauditointeihin, jotta voit parantaa kaikkein tärkeimpiä osa-alueita. Valitse DNV sertifiointikumppaniksesi ja luota siihen, että johtamisjärjestelmäsi pystyy täyttämään standardin (standardien) vaatimukset ja tukemaan liiketoimintasi tavoitteita.

Risk Based Certification

Pohditko miten saada enemmän irti johtamisjärjestelmäauditoinneista?

Katso webinaaritallenteemme, jossa kerromme sinulle, miten riskiperusteinen auditointimalli voi hyödyttää organisaatiotasi. Auditointimallia voit hyödyntää niin ulkoisessa kuin sisäisessäkin auditoinnissa.

  "Risk Based Certification™ - Painopistealueella tehokkuutta auditointeihin" - webinaarin tallenne

"Risk Based Certification™ - Painopistealueella tehokkuutta auditointeihin" - webinaarin tallenne

Katso webinaarin tallenne

Kuinka voimme auttaa?

Ota yhteyttä