DNVGL.fi

Saatko lisäarvoa sertifiointikumppaniltasi?

Johtamisjärjestelmät päivittyvät, entä yrityksesi?

Are you getting value from your certification body

Yritykselle myönnetty sertifikaatti osoittaa, että johtamisjärjestelmänne on tutkittu, tarkastettu ja todennettu kansainvälisesti tunnustetun standardin vaatimusten mukaisesti. Useille yrityksille sertifikaatti on myös kaupankäynnin edellytys, ja se kasvattaa luottamusta.

Vaikka sertifikaatti auttaa avaamaan asiakkaiden ovia tai pääsemään hyväksyttyjen toimittajien listalle, niin suurin hyöty johtamisjärjestelmästä on sen kyky auttaa yritystä kehittämään omia prosessejaan ja saavuttamaan tavoitteensa.

ISO-standardien päivittyessä, tulee yritysten tunnistaa oman toimintaympäristönsä riskit ja lisätä johtamisjärjestelmään keinot olennaisten riskien hallitsemiseksi.

Yritykset odottavat auditoinnin auttavan organisaatiota kehittämään johtamisjärjestelmää laajemmasta näkökulmasta, joka myös auttaa menestymään pitkällä tähtäimellä.