Skip to content

Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatukulttuuri

Paranna tuotteidesi ja palvelujesi turvallisuutta ja laatua ja täytä jatkuvasti asiakkaiden odotukset.

Laatu- ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja parantaminen tukee sitoutumistasi johdonmukaisuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintahyötyjä, joilla on tärkeä rooli joustavuuden ja kestävän liiketoiminnan suorituskyvyn rakentamisessa.

Mitä on elintarviketurvallisuuskulttuuri?

Elintarviketurvallisuuskulttuuri voidaan määritellä elintarviketurvallisuuteen liittyviksi asenteiksi, arvoiksi ja uskomuksiksi. Se on työntekijöiden asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen tulosta, joka määrittää organisaation elintarviketurvallisuuden hallinnan sitoutumisen ja sen lujuuden. Organisaation elintarviketurvallisuuskulttuuri kuvastaa käytännössä sitä, "miten me teemme täällä turvallista ruokaa".

Elintarvikevälitteisiä vaaratilanteita tutkittaessa on havaittu, että suurin osa niistä johtuu hyvien tuotantotapojen (GMP) puutteista ja harvoin elintarviketurvallisuusjärjestelmän puutteista. Tämä osoittaa, että on tärkeää ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja sitä, mitkä ovat heidän toimintaansa ja asenteisiinsa vaikuttavat ennakkotekijät.

Elintarviketurvallisuuskulttuuri ei ole vain tekninen kysymys. Se on myös elintarviketurvallisuusjärjestelmän standardin täytäntöönpanoa. Siihen kuuluu johdon sitoutuminen, joka ilmenee organisaation vision, arvojen, henkilöstöjärjestelmien, johdonmukaisuuden, vastuullisuuden ja sopeutumiskyvyn kautta. Se liittyy myös vaarojen ja riskien tiedostamiseen sekä omaksuttuihin oppimis- ja käyttäytymisen vahvistamiskäytäntöihin.

Elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittämisen hyödyt

Kuluttajat ovat yhä enemmän huolissaan elintarvikkeiden turvallisuudesta ja laadusta, joten organisaation pitkän aikavälin menestys riippuu siitä, miten se voi vastata näihin huolenaiheisiin ja noudattaa yhä tiukempia lakisääteisiä vaatimuksia.

Yhä monimutkaisemman ja hajanaisemman elintarvikkeiden toimitusjärjestelmän vuoksi yritysten on mentävä kirjallisia sääntöjä, viranomaisvalvontaa ja turvallisia elintarvikekäytäntöjä pidemmälle. Elintarviketurvallisuudesta on tultava elävä osa yrityskulttuuria, jotta se olisi todella kestävää.

Onnistuminen edellyttää, että johto ja esimiehet koko organisaatiossa, toimitusjohtajasta maatilan, kentän ja tuotantotilan esimiehiin, sitoutuvat. Elintarviketurvallisuuskulttuurin edistäminen edellyttää säännöllistä viestintää, koulutusta, mittareita, tiimityötä ja henkilöstön vastuullisuutta.

Kaikkien käytäntöjen, joiden tarkoituksena on pitää maailmanlaajuinen elintarvikehuolto turvallisena, pitäisi olla tavanomaisia ja järjestelmällisiä. Tällaisia ominaisuuksia voidaan edistää luonnollisesti tukevassa ja myönteisessä kulttuurisessa ympäristössä. Työntekijöiden sitouttaminen omaksumaan uusia taitoja, kuten sopeutumiskykyä ja vaaratietoisuutta, voi muuttaa turvalliset elintarvikekäytännöt teoreettisista keskusteluista konkreettisiksi toimiksi.

Lisäksi kaikkien tunnustettujen elintarviketurvallisuusstandardien menestyksekäs sertifiointi" edellyttää elintarviketurvallisuuskulttuurisuunnitelmaa.

Aloittaminen

Yhdistämällä käyttäytymiseen liittyvän, teknisen ja alan asiantuntemuksen DNV voi tarjota korkean tason yleiskatsauksen elintarviketurvallisuuskulttuurista, tukea nykyisen kypsyystason ymmärtämistä ja määritellä toimia, jotka ulottuvat järjestelmän ja ihmisten hallintaa pidemmälle.

DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se voi auttaa sinua elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittämisessä aina asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointiin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?