Eläinten rehu ja ainesosat - GMP+ FSA, FAMI-QS ja FSSC 22000

Parannetaan elintarviketurvallisuusriskien tunnistamis- ja hallintamenetelmiä ja vastataan johdonmukaisesti asiakkaiden odotuksiin

Rehujen ja ainesosien turvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisenne kestävään ja turvalliseen elintarvikeketjuun, johdonmukaisuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintahyötyjä, joilla on tärkeä rooli avoimen ja kestävän liiketoiminnan rakentamisessa ja kuluttajien luottamuksen rakentamisessa elintarvikeketjuun.

Mitä ovat rehut ja ainesosat - GMP+ FSA, FAMI-QS ja FSSC 22000?

Kyseessä on kolme itsenäistä, mutta toisiinsa liittyvää standardia tai säännöstöä, joissa esitetään vaatimukset sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi, jotka ovat tarpeen prosessien avulla valmistettujen tuotteiden rehun turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi.

Standardit koskevat kaikkia rehunvalmistajia, ja ne perustuvat useisiin laadunvarmistusperiaatteisiin, joihin kuuluvat muun muassa vaatimusten noudattamiseen keskittyminen, ainesosien hankinta, ylimmän johdon ja henkilöstön motivointi ja osallistaminen, prosessilähestymistapa ja jatkuva parantaminen. Kaikissa kolmessa standardissa edellytetään, että tunnistetaan ja dokumentoidaan lopulliseen elintarvikkeeseen tai rehutuotteeseen liittyvät erityiset rehun turvallisuutta vaarantavat tekijät ja asianmukaiset valvontatoimenpiteet HACCP-periaatteiden (Hazard Analysis & Critical Control Points) mukaisesti.

GMP+ FSA

GMP+ International B.V. (aiemmin tunnettu nimellä: Dutch Animal Feed Board (PDV)) on kehittänyt GMP+ Feed Safety Assurance -järjestelmän. GMP+ FSA on täydellinen moduuli rehun turvallisuuden varmistamiseen kaikilla rehuketjun osa-alueilla. Käytännön tarpeiden perusteella GMP+ FSA -moduuliin on integroitu useita komponentteja, jotka perustuvat laadunhallintajärjestelmän (ISO 9001), HACCP:n, tuotestandardien, jäljitettävyyden, seurannan, ennakkoehto-ohjelmien, ketjumallin ja varhaisvaroitusjärjestelmän vaatimuksiin. Lisäksi analyysejä tekevät laboratoriot voidaan sertifioida ja/tai rekisteröidä.

FAMI-QS 

FAMI-QS on maailmanlaajuinen laadun ja rehujen turvallisuuden hallintajärjestelmä erikoisrehujen ainesosien alalla. FAMI-QS-säännöstö sisältää vaatimukset sellaisten toimenpiteiden toteuttamiselle, jotka ovat välttämättömiä rehun turvallisuuden ja laadun varmistamiseksi tuotteissa ja ainesosissa, jotka on valmistettu kemiallisissa, bioprosessien, kaivostoiminnan, uuttamisen, sekoittamisen ja formuloinnin prosesseissa. Säännöstö sisältää erityisiä HACCP-suunnitelmia soveltamisalaan kuuluvia prosesseja varten, ja se on yhdenmukainen johtamisjärjestelmien ISO High Level Structure for Management Systems -standardin sekä ISO/TS 22002 - osa 6 ja FSMA CGMP Animal Food -ohjelman kanssa.

FSSC 22000

Foundation for Food Safety Certification -säätiön kehittämä FSSC 22000 -sertifiointijärjestelmä sisältää myös rehujen turvallisuutta koskevan moduulin. Se perustuu ISO 22000 -standardiin ja on yhdenmukainen ISO High Level Structure -standardin kanssa; se perustuu rehukohtaisessa ISO TS 22002-6 -standardissa yksityiskohtaisesti esitettyihin ennakko-ohjelmiin ja sisältää HACCP-periaatteet.

Sertifioinnin edut

Sertifioinnin avulla yrityksesi voi todistettavasti taata, että rehut ja rehun ainesosat täyttävät oikeudelliset säännöt ja ketjun osapuolten kanssa sovitut vaatimukset. Sertifioinnin ansiosta organisaatiosi voi:

Luota järjestelmän suorituskykyyn sisäisesti ja ulkoisesti seuraavasti asianmukaisten johtamisperiaatteiden soveltaminen organisaatiossa.

  • välittää asiakkaille luottamusta osoittamalla, että rehu tai rehun ainesosat on tuotettu turvallisilla prosesseilla.
  • Osoitetaan, että kaikki kohtuulliset varotoimet on toteutettu.
  • antaa asiakkaille mahdollisuus vaatia toimittajilta sertifiointia ja arviointia, jos ne toimivat maassa, jossa on vahva rehujen turvallisuutta koskeva lainsäädäntö.
  • Vähentää asiakkaiden tekemien tarkastusten määrää ja säästää näin ollen kustannuksia ja hallinnointiaikaa.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön tehokas turvallisuus- ja laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää standardien vaatimukset ja erityisesti asiaankuuluvat valvontatoimenpiteet (HACCP-järjestelmä). DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, joka voi auttaa sinua koko matkan ajan alkaen asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun. 

Lisätietoja

  Animal feed & Ingredients

Animal feed & Ingredients

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site