Food and beverage

DNV STP -prosessi, jossa ainesosia ei ole valmistettu geenitekniikalla, on todennettu.

GLOBALG.A.P. IFA Fruit-and-vegetables

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Kehitetään vankka järjestelmä, jolla määritetään prosessi, jolla valmistetaan elintarvikkeita, joissa ei ole muuntogeenisiä ainesosia (ei-GE).

Elintarvikkeiden valmistusjärjestelmän todentaminen osoittaa, että olet sitoutunut täyttämään asiakkaiden odotukset, jotka liittyvät muihin kuin geenimuunneltuihin ainesosiin toimitusketjussa.

DNV:n STP:n tavoitteena on luoda vankka järjestelmä, jonka avulla voidaan määritellä prosessi, jossa valmistetaan elintarvikkeita, joissa käytetään muita kuin geenitekniikalla valmistettuja ainesosia.

Mikä on DNV STP?

DNV:n tekninen tuoteseloste (STP) on laadittu muuntogeenisiä organismeja koskevien EU:n lainsäädännöllisten merkintävaatimusten (EU:n asetukset 1829/2003 ja 1830/2003) sekä Yhdysvaltojen markkinoiden tarpeiden ja erityisten lähestymistapojen mukaisesti ottaen huomioon Yhdysvaltojen liittovaltion ja osavaltioiden lainsäädäntö ja ohjeet, mukaan lukien kansallinen laki bioteknisesti muunnettujen elintarvikkeiden ilmoittamisesta (heinäkuu 2016).

DNV STP:tä voi käyttää elintarvikevalmistaja, ja se perustuu ensisijaisesti tuotteiden jäljitettävyyteen, jossa keskitytään muuntogeenisten/bioteknisesti muunnettujen (GE/BE) ja muiden kuin GE/BE-ainesosien ristikontaktien tai sekoittumisen valvontaan toimitusketjun ja valmistusprosessin jokaisella tasolla sekä tehokkaaseen suunnitelmaan tuotteiden poistamiseksi markkinoilta.

STP:n vaatimusten täytäntöönpano ei korvaa minkään voimassa olevan lain tai asetuksen noudattamista. STP on tarkoitettu sovellettavaksi yhdessä elintarvikkeiden merkintöjä koskevien voimassa olevien lakien ja asetusten kanssa.

Elintarvikkeen on säilytettävä alkuperäinen ei-GE/BE-status, ja sitä on hallinnoitava siten, että vältetään ristikosketus tai sekoittuminen muuntogeenisten/GE/BE-raaka-aineiden ja ainesosien kanssa koko toimitusketjussa. Tämä on osoitettava valvontatoimenpiteillä kaikissa tuotantovaiheissa.

Prosessin varmentamisen edut

Geenitekniikan tai geenimuuntelun avulla voidaan tuottaa kasveja, eläimiä ja mikro-organismeja, joilla on erityisominaisuuksia. Vaikka geenitekniikka on sallittua monissa maissa, kaikki kuluttajat eivät ole vakuuttuneita sen hyödyllisyydestä.

Näiden huolenaiheiden vuoksi jotkut tuottajat haluavat varmistaa, että niiden tuotteet eivät sisällä muuntogeenisiä tuotteita, ja merkitä tuotteet sen mukaisesti. Järjestelmäpohjaisen ja laitosprosessin varmentamiseen perustuvan lähestymistavan omaksuminen voi auttaa yritystäsi:

  • Tuotevian estäminen
  • Helpottaa sellaisten tuotteiden tunnistamista, jotka eivät sisällä muuntogeenisiä ainesosia.
  • Uusien markkinoiden avaaminen ja liiketoimintamahdollisuuksien lisääminen
  • Rakentaa kuluttajien luottamusta tuotemerkkiin yhdistämällä geenitekniikkaan perustumattomien ainesosien prosessiin todennetut tuoteväittämät.

Aloittaminen

Prosessivarmennuksen saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön järjestelmä, joka täyttää ohjelman vaatimukset. DNV voi auttaa sinua koko matkan ajan alkaen asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puuteanalyysiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: