Sertifiointiprosessi

Sertifiointimerkkien käyttö

eCert-merkit

DNV:n myöntämä kansainvälisten tai kansallisten standardien mukainen sertifiointi on osoitus sitoutumisestasi jatkuvaan parantamiseen ja kestävään liiketoimintaan. Tämä saavutus on enemmän kuin pääsylippu markkinoille. Sitoumuksestasi tiedottaminen markkinoillasi voi auttaa rakentamaan sidosryhmien luottamusta ja brändin luotettavuutta.

DNV:n sertifioinnin saaneet yritykset ovat oikeutettuja käyttämään sovellettavia sertifiointimerkkejä. Merkki on suunniteltu erityisesti sitä varten, että saavutuksestasi voidaan viestiä visuaalisesti ja selkeästi markkinoille. Sertifiointimerkkiä voidaan käyttää monin tavoin digitaalisista sovelluksista markkinointimateriaaliin ja yritysrakennuksiin.

Tyypillinen esimerkki DNV:n johtamisjärjestelmän sertifiointimerkin ulkoasusta:

DNV cert mark


Sertifiointimerkin käytölle johtamisjärjestelmien sertifiointistandardeissa on tiettyjä rajoituksia. Yksi tärkeä ehto on, että merkkiä ei saa käyttää tavalla, joka voisi viitata siihen, että tarjottu tuote tai palvelu on sertifioitu. Näin ollen edellä mainittua merkkiä ei saa käyttää seuraavissa tilanteissa:

  • Tuote ja tuotepakkaukset (mukaan lukien mukana olevat tiedot)
  • Sertifikaatit, vaatimustenmukaisuusvakuutukset, raportit jne., jotka ovat tulosta sertifikaatin haltijan tarjoamista palveluista (esim. testaus- ja kalibrointitoiminnot, tarkastukset, arvioinnit jne.).

DNV on laatinut ohjeet ja säännöt sertifiointimerkkiensä käyttöä varten. Se on jaettu eCertMark-sovelluksessamme yhdessä sovellettavien merkkien kanssa sertifioiduille asiakkaillemme. Asiakkailla on käytettävissään viimeisimmät voimassa olevat merkit ja ohjeet merkkien oikeasta käytöstä. eCert-merkkeihin pääsee Veracity-portaalimme kautta.

DNV:n merkinnän käyttö - vaihtoehto sertifikaattimerkille

Vaihtoehtona sertifiointimerkin käytölle on kirjallinen merkintä. Sitä voidaan yleensä käyttää samalla tavoin, kuin sertifikaattimerkkiä. Merkintää saa kuitenkin käyttää myös silloin, kun merkin käyttö on rajoitettu edellä luetellulla tavalla, lukuun ottamatta tuotteita.

Merkinnän käyttöä koskevat ehdot ja ohjeet sisältyvät DNV:n ohjeasiakirjaan, joka löytyy asiakkaiden käytössä olevasta eCertMark-sovelluksesta.

Tyypillinen esimerkki hallintajärjestelmän merkinnästä:

cert mark inscription