e-Learning course: ISO 9001 Implementor Training Course

A half-day online course covering the basics of ISO 9001 and Quality Management Systems. This course is a good stepping stone to start your journey to certification.

This course is designed to provide participants with the needed knowledge and skills to implement ISO 9001 requirements in their organization.

It also includes detailed information on quality management practices and procedures as well as the ISO 9001 requirements.

Duration: 4 hours, In English.

Objective

After completing the course participants will be able to:

 • Understand the quality management vocabulary
 • Explain the basic concepts of quality management
 • Describe the structure of ISO 9001
 • Identify the requirements of ISO 9001
 • Illustrate the positive impact of compliance to ISO 9001 requirements on an organizations’ performance.

Audience

This course is suitable for:

 • Any professional interested in understanding quality management and the ISO 9001 requirements
 • Professionals who are / will be managing quality management systems
 • Quality managers / quality supervisors.


All our public courses can also be delivered in-house for your employees on your premises or virtually online.

This course is designed to provide participants with the needed knowledge and skills to implement ISO 9001 requirements in their organization.

It also includes detailed information on quality management practices and procedures as well as the ISO 9001 requirements.

Duration: 4 hours, In English.

Objective

After completing the course participants will be able to:

 • Understand the quality management vocabulary
 • Explain the basic concepts of quality management
 • Describe the structure of ISO 9001
 • Identify the requirements of ISO 9001
 • Illustrate the positive impact of compliance to ISO 9001 requirements on an organizations’ performance.

Audience

This course is suitable for:

 • Any professional interested in understanding quality management and the ISO 9001 requirements
 • Professionals who are / will be managing quality management systems
 • Quality managers / quality supervisors.


All our public courses can also be delivered in-house for your employees on your premises or virtually online.

Johtamisjärjestelmien koulutus

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.

 

Auto- ja ilmailuala koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.

 

Ympäristöä ja energiaa koskeva koulutus

Yleinen huoli ympäristö- ja energiakysymyksistä, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja tiedotusvälineiden lisääntynyt huomio asettavat nykyään enemmän vaatimuksia yrityksille.

 

Elintarviketurvallisuuskoulutus

Elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan kansainvälisten kuluttajien vaatimuksiin ja avaamaan uusia markkinamahdollisuuksia.

 

Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Yrityksen odotetaan huolehtivan työntekijöistään huolehtimalla turvallisuudesta ja terveydestä ammattimaisesti.

 

Tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara, mutta siihen liittyy myös erityisvelvoitteita.

 

Laadun ja suorituskyvyn koulutus

Tehokas laadunhallintajärjestelmä voi parantaa yrityksesi laatuprosesseja sekä yleistä suorituskykyä ja menestystä.

 

Riskienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuuskoulutus

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole poistaa riskiä, vaan ymmärtää se niin, että voit hyödyntää myönteisiä vaikutuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset.

 

Sosiaalisen vastuun koulutus

Ihmisoikeuksien turvaamiseen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan sitoutumisen varmistaminen on olennaisen tärkeää eettisten käytäntöjen juurruttamiseksi ja kestävän yrityskulttuurin edistämiseksi.