e-Learning course: FSSC 22000 ver 6 Implementor Training course

This course is intended to provide detailed explanations of the FSSC 22000 version 6 requirements.

This course is intended to provide detailed explanations of the FSSC 22000 version 6 requirements as well as the reasons these requirements are beneficial for organizations.

After this course, delegates should be able to link FSSC 22000 version 6 requirements and their impact on their organizations’ performance and ability to achieve intended objectives. 

Duration: 4 hours.

This course is designed for you to:

 • Consolidate what you learned with a themed checklist and the key concepts learned in the class
 • Get an actionable tool to quickly implement and practice what you learned and act upon the learnings 
 • Get a quick auto-feedback on the effectiveness of what learned.

Objectives

At the successful completion of the course, you will be able to understand:

 • The requirements of FSSC 22000 version 6
 • The usage of the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management System (FSMS)
 • ISO High-level structure applied in the ISO 22000 standard. 
 • Key definitions & concepts used in Food Safety Management Systems (FSMS)
 • PDCA cycle in continual improvement 
 • Structure of FSSC 22000 including Pre-requisites Program (PRPs) and additional requirements.

Audience

Anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system. 

Food Safety officers, Food Safety Team Leaders, Consultants, Food Safety Implementation Teams, Quality Managers and Business Executives with a desire to learn about the Food Safety Management System.

Additional Course benefits

Gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learning as well as to measure your company performance against specific management system standards.

This course is intended to provide detailed explanations of the FSSC 22000 version 6 requirements as well as the reasons these requirements are beneficial for organizations.

After this course, delegates should be able to link FSSC 22000 version 6 requirements and their impact on their organizations’ performance and ability to achieve intended objectives. 

Duration: 4 hours.

This course is designed for you to:

 • Consolidate what you learned with a themed checklist and the key concepts learned in the class
 • Get an actionable tool to quickly implement and practice what you learned and act upon the learnings 
 • Get a quick auto-feedback on the effectiveness of what learned.

Objectives

At the successful completion of the course, you will be able to understand:

 • The requirements of FSSC 22000 version 6
 • The usage of the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management System (FSMS)
 • ISO High-level structure applied in the ISO 22000 standard. 
 • Key definitions & concepts used in Food Safety Management Systems (FSMS)
 • PDCA cycle in continual improvement 
 • Structure of FSSC 22000 including Pre-requisites Program (PRPs) and additional requirements.

Audience

Anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system. 

Food Safety officers, Food Safety Team Leaders, Consultants, Food Safety Implementation Teams, Quality Managers and Business Executives with a desire to learn about the Food Safety Management System.

Additional Course benefits

Gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learning as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Johtamisjärjestelmien koulutus

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.

 

Auto- ja ilmailuala koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.

 

Ympäristöä ja energiaa koskeva koulutus

Yleinen huoli ympäristö- ja energiakysymyksistä, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja tiedotusvälineiden lisääntynyt huomio asettavat nykyään enemmän vaatimuksia yrityksille.

 

Elintarviketurvallisuuskoulutus

Elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan kansainvälisten kuluttajien vaatimuksiin ja avaamaan uusia markkinamahdollisuuksia.

 

Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Yrityksen odotetaan huolehtivan työntekijöistään huolehtimalla turvallisuudesta ja terveydestä ammattimaisesti.

 

Tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara, mutta siihen liittyy myös erityisvelvoitteita.

 

Laadun ja suorituskyvyn koulutus

Tehokas laadunhallintajärjestelmä voi parantaa yrityksesi laatuprosesseja sekä yleistä suorituskykyä ja menestystä.

 

Riskienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuuskoulutus

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole poistaa riskiä, vaan ymmärtää se niin, että voit hyödyntää myönteisiä vaikutuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset.

 

Sosiaalisen vastuun koulutus

Ihmisoikeuksien turvaamiseen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan sitoutumisen varmistaminen on olennaisen tärkeää eettisten käytäntöjen juurruttamiseksi ja kestävän yrityskulttuurin edistämiseksi.