e-Learning course: FSSC 22000 ver 6 Awareness course

This short course focuses on understanding the requirements of FSSC 22000 version 6.

This course is designed to help you to learn the requirements and understand how to use the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management System (FSMS) standard to continually improve organization’s food safety performance.

Duration: 1 hour.

Objectives

By the end of this course, you will be able to:

  • Understand the new structure of FSSC 22000 version 6
  • Identify the key changes in version 6 of the schemes as compared to the ISO 22000:2018 standard
  • Update your ISO 22000 knowledge to meet the FSSC version 6 requirements.

Audience

Anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system. 

Food Safety officers, Food Safety Team Leaders, Consultants, Food Safety Implementation Teams, Quality Managers and Business Executives with a desire to learn about the Food Safety Management System.

Additional Course benefits

Gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learning as well as to measure your company performance against specific management system standards.

This course is designed to help you to learn the requirements and understand how to use the requirements specified in the FSSC 22000 Food Safety Management System (FSMS) standard to continually improve organization’s food safety performance.

Duration: 1 hour.

Objectives

By the end of this course, you will be able to:

  • Understand the new structure of FSSC 22000 version 6
  • Identify the key changes in version 6 of the schemes as compared to the ISO 22000:2018 standard
  • Update your ISO 22000 knowledge to meet the FSSC version 6 requirements.

Audience

Anyone who is engaged in designing, managing and or implementing a food safety management system. 

Food Safety officers, Food Safety Team Leaders, Consultants, Food Safety Implementation Teams, Quality Managers and Business Executives with a desire to learn about the Food Safety Management System.

Additional Course benefits

Gain free access to our online self-assessment tool where you can quickly implement and practice learning as well as to measure your company performance against specific management system standards.

Johtamisjärjestelmien koulutus

 

Koulutusmenetelmät ja hyödyt

DNV:n koulutuksessa yhdistyvät auditoijien asiantuntemus, tietojen analysointi ja LMS-järjestelmän (Learning Management System) käyttömahdollisuus.

 

Auto- ja ilmailuala koulutus

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen toimitusketjun kaikissa osissa on elintärkeää auto- ja ilmailu- ja avaruusteollisuudelle.

 

Ympäristöä ja energiaa koskeva koulutus

Yleinen huoli ympäristö- ja energiakysymyksistä, tiukentunut ympäristölainsäädäntö ja tiedotusvälineiden lisääntynyt huomio asettavat nykyään enemmän vaatimuksia yrityksille.

 

Elintarviketurvallisuuskoulutus

Elintarviketeollisuus pyrkii vastaamaan kansainvälisten kuluttajien vaatimuksiin ja avaamaan uusia markkinamahdollisuuksia.

 

Työterveys- ja turvallisuuskoulutus

Yrityksen odotetaan huolehtivan työntekijöistään huolehtimalla turvallisuudesta ja terveydestä ammattimaisesti.

 

Tietoturvan ja IT-palvelunhallinnan koulutus

Tieto on jokaiselle yritykselle elintärkeä voimavara, mutta siihen liittyy myös erityisvelvoitteita.

 

Laadun ja suorituskyvyn koulutus

Tehokas laadunhallintajärjestelmä voi parantaa yrityksesi laatuprosesseja sekä yleistä suorituskykyä ja menestystä.

 

Riskienhallinta- ja liiketoiminnan jatkuvuuskoulutus

Riskienhallinnan tarkoituksena ei ole poistaa riskiä, vaan ymmärtää se niin, että voit hyödyntää myönteisiä vaikutuksia ja minimoida kielteiset vaikutukset.

 

Sosiaalisen vastuun koulutus

Ihmisoikeuksien turvaamiseen ja eettisesti vastuulliseen toimintaan sitoutumisen varmistaminen on olennaisen tärkeää eettisten käytäntöjen juurruttamiseksi ja kestävän yrityskulttuurin edistämiseksi.