Skip to content

SA8000 - Sosiaalisen vastuun hallinta

Osoita, että olet toteuttanut sisäisiä prosesseja, joilla turvataan työntekijöiden ihmisoikeudet.

SA8000-standardi ja sertifiointiohjelma tarjoavat kaikille organisaatioille ja toimialoille puitteet, joiden avulla ne voivat harjoittaa liiketoimintaa oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoisesti. SA8000 on kansainvälisesti tunnustettu standardi, joka tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan työntekijöiden oikeuksien, työolojen ja tehokkaan johtamisjärjestelmän luomiseen tai parantamiseen.

SAI:n (Social Accountability Standard) vuonna 1997 luoma SA8001 perustuu YK:n ihmisoikeusjulistukseen, ILO:n yleissopimuksiin, kansainvälisiin ihmisoikeusnormeihin ja kansallisiin työlainsäädäntöihin. Sen ytimessä on usko siihen, että kaikkien työpaikkojen tulisi tukea perusihmisoikeuksia ja että johto on valtuullinen tästä.

Mikä on SA8000

Standardi tarjoaa avoimet, mitattavissa ja todennettavissa olevat vaatimukset yrityksen toiminnan toteuttamiseksi ja sertifioimiseksi yhdeksällä keskeisellä alalla:

 • Lapsityövoima: Kielletään lapsityövoiman käyttö (useimmissa tapauksissa alle 15-vuotiaiden). Sertifioitujen yritysten on myös osoitettava varoja niiden lasten koulutukseen, jotka saattavat menettää työpaikkansa tämän standardin vuoksi.
 • Pakkotyö tai pakollinen työ: Työntekijöitä ei voida vaatia luovuttamaan henkilöllisyystodistuksiaan tai maksamaan "vakuuksia" työnteon ehtona.
 • Terveys ja turvallisuus: Yritysten on täytettävä turvallisen ja terveellisen työympäristön perusvaatimukset, joihin kuuluvat juomakelpoinen vesi, käymälätilat, asianmukaiset turvalaitteet ja tarvittava koulutus.
 • Yhdistymisvapaus ja oikeus työehtosopimusneuvotteluihin: Suojelee työntekijöiden oikeutta perustaa ammattiliittoja ja liittyä niihin sekä neuvotella kollektiivisesti ilman pelkoa kostotoimista.
 • Syrjintä: Ei syrjintää rodun, kastin, kansallisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, ammattiyhdistyksen jäsenyyden tai poliittisen suuntautumisen perusteella.
 • Kurinpitokäytännöt: Kielletään ruumiillinen rangaistus, henkinen tai fyysinen pakottaminen ja työntekijöiden sanallinen hyväksikäyttö.
 • Työaika: Työaika: Enintään 48 tunnin työviikko, vähintään yksi vapaapäivä viikossa ja enintään 12 tuntia viikossa ylityötä, josta maksetaan lisäkorvaus.
 • Palkkaus: Palkan on täytettävä kaikki lakisääteiset vähimmäisvaatimukset, ja sen on tarjottava riittävä tulo perustarpeisiin ja ainakin jonkin verran harkinnanvaraisia tuloja.
 • Hallintajärjestelmä: määrittelee menettelyt SA8000-vaatimustenmukaisuuden tehokasta täytäntöönpanosta ja vastuuhenkilöiden nimeämisestä kirjanpitoon, ongelmien käsittelyyn ja korjaaviin toimenpiteisiin.

Sertifioinnin edut

SA8000-sertifiointi edistää:

 • Jatkuvan parantamisen kulttuurin edistäminen
 • Paremmat työolot ja työntekijöiden hyvinvointi
 • Parempi tuottavuus, sidosryhmäsuhteet, markkinoille pääsy ja paljon muuta
 • Hallitset ja parannat suorituskykyä yrityksessäsi tai toimitusketjussasi.
 • Hyvien käytäntöjen osoittaminen

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön vaatimustenmukainen johtamisjärjestelmä ja käytännöt.

Social Accountability Accreditation Services (SAAS) on akkreditoinut muutamia sertifiointitahoja tai rekisterinpitäjiä, mukaan lukien DNV:n, auditoimaan ja myöntämään akkreditoituja SA8000-sertifikaatteja.

DNV voi auttaa sinua koko matkan ajan, alkaen asianmukaisesta koulutuksesta aina sertifiointiin asti.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  SA 8000

SA 8000

Lataa esite (eng)

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta