ISO 37001 - Lahjonnan vastainen johtamisjärjestelmä

Jäsennelty lähestymistapa luottamuksen ja avoimuuden rakentamiseen, riskien hallintaan ja yrityksesi maineen turvaamiseen.

ISO 37001 -standardi sisältää vaatimuksia ja ohjeita, joiden avulla mikä tahansa organisaatio voi  toteuttaa, tarkistaa ja parantaa lahjonnan vastaista johtamisjärjestelmäänsä.

Lahjontaan ja muuhun korruptioon liittyvien riskien hallinta on elintärkeää kaupallisen menestyksen kannalta. ISO 37001 -sertifioinnilla voidaan varmistaa sidosryhmille, että lahjonnan vastaiset toimenpiteet ovat tehokkaita, niitä ylläpidetään ja parannetaan jatkuvasti.

Mikä on ISO 37001

ISO 37001:2016 -standardia sovelletaan ainoastaan lahjontaan. Siinä asetetaan johtamisjärjestelmävaatimukset, joiden tarkoituksena on auttaa sinua ehkäisemään, havaitsemaan ja reagoimaan lahjontaa sekä noudattamaan lahjonnan vastaisia lakeja ja vapaaehtoisia sitoumuksia organisaation toiminnassa.

Muut näkökohdat, kuten petokset tai rahanpesu, voidaan sisällyttää johtamisjärjestelmän soveltamisalaan asiaa koskevan lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

ISO 37001 kattaa lahjonnan seuraavasti::

 • organisaatio, sen henkilöstö tai osakkaat, jotka toimivat sen puolesta tai sen hyväksi.
 • organisaation, sen henkilöstön tai osakkaiden toiminta suhteessa organisaation toimintaa.
Vaatimustenmukaisessa johtamisjärjestelmässä on toteutettava toimenpiteitä ja valvontatoimia, joiden avulla voidaan ehkäistä, havaita ja käsitellä lahjontaa. Näiden olisi katettava:
 • Lahjonnan vastainen toimintapolitiikka
 • Johtaminen, sitoutuminen ja vastuu
 • Henkilöstön valvonta ja koulutus
 • Riskinarvioinnit
 • Hankkeiden ja liikekumppaneiden due diligence -tarkastukset
 • Varainhoidon, kaupan ja sopimusten valvonta
 • Raportointi, seuranta ja tarkastukset 
 • Korjaavat toimet ja jatkuva parantaminen

Sertifioinnin edut

ISO 37001 -sertifiointi tukee lahjonnan vastaisen johtamisjärjestelmän toimia varmistamalla, että

 • standardin vaatimukset on otettu huomioon
 • tarvittavat valvontatoimet ovat käytössä omassa organisaatiossasi ja koko arvoketjussasi.
 • yrityksellä on riittävät ja suhteutetut menettelyt lahjonnan aktiiviseksi estämiseksi.
 • johtamisjärjestelmä tukee sovellettavan lahjonnan vastaisen lainsäädännön noudattamista.

Vaikka ISO 37001 -sertifiointi ei takaa, ettei lahjontatapauksia esiinny, se todentaa, että yrityksellä on käytössään jäsennelty johtamisjärjestelmä tällaisten tilanteiden estämiseksi.

Aloittaminen

Saadaksesi sertifikaatin sinun on ensin otettava käyttöön ISO 37001 -standardin mukainen lahjonnan vastainen johtamisjärjestelmä. DNV on ISO 37001 -standardin akkreditoitu sertifiointitaho, joka on valmis tukemaan teitä koulutuksesta GAP-nykytilan analysointiin ja sertifiointiin.

Lisätietoja

  ISO 37001

ISO 37001

Lataa esite (eng)

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta