Other sectors

ISO/IEC 27001 - tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä

ISO 27001

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Parantaa tietosuojavaatimusten noudattamista ja vähentää henkilötietoihin liittyviä riskejä.

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa, että olet sitoutunut hallitsemaan ja suojaamaan tietojasi ja omaisuuttasi ennakoivasti ja varmistamaan lakisääteisten vaatimusten noudattamisen.

ISO 27001 -standardissa määritellään yksityiskohtaisesti organisaation tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän perustamista, täytäntöönpanoa, ylläpitoa, seurantaa ja parantamista koskevat vaatimukset.

Mikä on ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 on nykyisin tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien tunnustetuin kansainvälinen standardi.

Se auttaa organisaatioita laatimaan tietoturvan hallintapolitiikan ja -tavoitteet. Lisäksi ymmärtämään, miten merkittäviä näkökohtia voidaan hallita, toteuttaa tarvittavat valvontatoimet ja asettaa selkeät tavoitteet tietoturvan parantamiseksi.

  • Sen avulla organisaatio voi hallita velvollisuuttaan noudattaa sovellettavia oikeudellisia vaatimuksia, kuten GDPR:ää (yhdessä ISO 27701:n kanssa), ja tarkistaa säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden tilan. Tämä mahdollistaa järjestelmän jatkuvan parantamisen suojauksen varmistamiseksi ja haavoittuvuuksien poistamiseksi.
  • Siinä sovelletaan kattavaa lähestymistapaa tietoturvaan. Suojausta tarvitsevat omaisuuserät vaihtelevat digitaalisesta tiedosta, paperiasiakirjoista ja fyysisestä omaisuudesta (tietokoneet ja verkot) yksittäisten työntekijöiden tietoon. Käsiteltäviä asioita ovat mm. henkilöstön pätevyyden kehittäminen tietolaitepetoksilta suojautumista varten.

ISO 27001 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden tunnustettujen johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja prosesseihin.

Sertifioinnin edut

Standardissa sovelletaan kattavaa lähestymistapaa tietoturvaan ja omaisuuden suojaamiseen.

ISO/IEC 27001 auttaa sinua suojaamaan tietojasi seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • luottamuksellisuus varmistaa, että tiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, joilla on siihen oikeus.
  • eheys turvaa tietojen ja käsittelymenetelmien oikeellisuuden ja täydellisyyden.
  • saatavuus varmistaa, että valtuutetuilla käyttäjillä on pääsy tietoihin ja niihin liittyvään omaisuuteen tarvittaessa.
  • tekninen suojaus tietolaitepetoksia vastaan

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on otettava käyttöön tehokas tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset.

DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan. Tarjoamme asianmukaista koulutusta, itsearviointeja, GAP-nykytila-analyysia ja sertifiointia tietoturvan hallintajärjestelmääsi varten.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa?

Kysy lisätietoja

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä tarjous

Saatat olla kiinnostunut myös näistä palveluista: