Skip to content

ISO 3834 -standardi

​Hitsausprosessin hallinta varmistaa tuotteen laadun ja asiakkaan tyytyväisyyden. Hitsausprosessin sertifiointi puolestaan varmistaa tuotannon kyvykkyyden ja vakuuttaa asiakkaat, että pystytte täyttämään heidän vaatimuksensa. Hitsausprosessin laadunhallinnalla varmistetaan, että koko toimitusketju, aina suunnittelusta asiakkaaseen asti, lähestyy asiaa samalla systemaattisella tavalla.

ISO 3834 on alan ammattilaisten kehittämä standardi hitsausprosessin laadun varmistamiseksi, joka määrittelee laatuvaatimukset hitsatulle tuotteelle. Standardi ohjaa yritystä hitsattujen tuotteiden valmistuksen ennakoivaan prosessilähtöiseen hallintaan. ISO 3834 on myös tuotannon hallintajärjestelmä, jolla varmistetaan tuotteen valmistuksen riittävä ohjaus ja kontrollointi. Mikäli yrityksessänne on jo hyväksytty ISO 9001 sertifiointi, voidaan jo olemassa olevan järjestelmän sisältämät yhteiset osiot hyödyntää hitsausprosessin sertifioinnissa ja ISO 3834 voidaan integroida nykyiseen järjestelmään.

Miksi hitsausprosessin laadunhallinta on tärkeää yritykselle?

  • toimitusvarmuus paranee
  • tuotteen laadunhallinta paranee
  • yrityksen luotettavuus ja suorituskyky paranevat 
  • kunnossapitokustannukset laskevat 
  • tehokkaampi hitsaustoimenpiteiden koordinointi 
  • henkilöstön osaaminen ja aktiivisuus paranee
  • kustannussäästöt 
  • asiakkaan suorittama valvonta vähenee 
  • työturvallisuus paranee 
  • tuoteominaisuudet vastaavat paremmin odotuksia

Hitsauksen laadunhallintajärjestelmää voidaan soveltaa mm. tuotannollisissa yksiköissä, rakennusalan yrityksissä (esim. työkohteissa), korjaus- ja kunnossapitoyrityksissä, sekä konepajoissa.

Onko ISO 3834 ajankohtainen yrityksellenne? Ota yhteyttä!