Skip to content

PED CE - Painelaitedirektiivi

Tuotteille, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sisäisen paineen alaisina.

DNV on nimetty PED:n (Pressure Equipment Directive) ilmoitetuksi laitokseksi (nro 0496). PED on tarkoitettu painelaitteita Euroopan talousalueen markkinoille saattajille ja valmistajille, joiden on täytettävä direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset. Näihin turvallisuusvaatimuksiin kuuluu suunnittelu, valmistus ja lopullinen arviointi sekä turvallisen asentamisen, käytön ja huollon ohjeistus. Tuotteet on luokiteltu painelaiteluokkiin I-IV. Luokka määräytyy riskin eli paineen, tilavuuden tai nimellissuuruuden, sisällön (neste) ja olomuodon (neste vai kaasu) mukaan.

Miten voimme auttaa?

Painelaiteluokan mukaisesti valmistajan on otettava mukaan kolmas osapuoli. Painelaiteluokkaa I lukuun ottamatta, valmistajan on käännyttävä ilmoitetun laitoksen puoleen vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa. Painelaiteluokan mukaan on valittavissa eri vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä, eli moduuleja. Voimme auttaa kaikissa vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuleissa. Nämä saattavat edellyttää valmistajien tuotteiden laatujärjestelmien arviointia tai itse tuotteen tarkastusta.

Voimme tarjota PED-sertifiointia maailmanlaajuisesti ja myös pätevöittää hitsaajia ja hyväksyä hitsausmenetelmiä. Voimme myös tarjota muita painelaitedirektiiviin liittyviä palveluita kuten komponenttien ja materiaalivalmistajien PED-vaatimusten arviointia tai yleistä ohjausta ja koulutusta.

Ota yhteyttä niin voimme kertoa lisää PED CE Painelaitedirektiivin vaatimuksista ja sertifiointiprosessista.

More information

 

Complaints and Appeals

 

PED 2014/68/EU

The Pressure Equipment Directive PED 2014/68/EU has replaced PED 97/23/EC.

 

DNV GL PED Certification Requirements

Conditions and certification processes for the Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

 

PED certificates 2019

 

PED certificates 2020

 

PED certificates 2018

 

PED certificates 2017

 

PED certificates 2016

 

PED certificates 2015

 

PED certificates 2014

 

PED certificates 2013

 

PED certificates 2012

 

PED certificates 2011