ISO 22000 - Elintarvikkeiden turvallisuuden hallinta

Paranna elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmäsi laatua ja täytä johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset elintarviketurvallisuudesta ja riskien tunnistamisesta.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa, että olet sitoutunut valvomaan elintarviketurvallisuuteen liittyviä vaaroja ja hallitsemaan tuotteidesi turvallisuutta. Se merkitsee jatkuvaa parantamista ja asiakastyytyväisyyttä. Nämä ovat konkreettisia hyötyjä, joilla on tärkeä rooli kestävän liiketoiminnan tuloksen rakentamisessa.

ISO 22000 - Elintarviketurvallisuuden hallinta -standardi sisältää erityisiä vaatimuksia elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmälle, joka parantaa kykyänne toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakkaiden sekä lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset.

ISO 22000

ISO 22000 -standardi on yhteensopiva ja yhdenmukaistettu muiden kansainvälisten johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001, kanssa. Se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja prosesseihin.

ISO 22000 -standardia sovelletaan kaikkiin organisaatioihin, jotka ovat suoraan tai välillisesti mukana elintarvikkeiden arvoketjussa. Tämä koskee esimerkiksi pakkausten tai pesuaineiden tuottajia, siivouspalvelujen, tuholaistorjunnan tai teollisten pesulapalvelujen tarjoajia. Sen avulla voidaan arvioida ja osoittaa tuotteen vaatimustenmukaisuus elintarviketurvallisuuden ja elintarviketurvallisuuteen liittyvien vaarojen hallinnan osalta. Standardilla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus maatilalta lautaselle näiden yleisesti tunnustettujen avaintekijöiden perusteella:

  • Vuorovaikutteinen viestintä: Innovatiivinen ja olennainen tekijä riskinhallinnassa. Jäsennelty tiedonkulku kaikkialle, sisäisesti ja ulkoisesti. Se takaa vaarojen tehokkaan hallinnan.
  • HACCP-periaatteet (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet): Perusmenetelmä turvallisen tuotantoprosessin suunnitteluun, joka soveltuu kullekin yritykselle ilman tarpeetonta byrokratiaa.
  • Järjestelmän hallinta: Järjestelmän elementtien välisen vuorovaikutuksen hallinta takaa järjestelmän tehokkuuden ja toimivuuden.
  • Edellytettävät ohjelmat: HACCP-järjestelmän peruspilarit ovat hyvät tuotantotavat, hyvät hygieniakäytännöt, hyvät maatalouskäytännöt, mukaan lukien laitteiden ja rakennusten huolto-ohjelmat ja -menettelyt sekä tuholaistorjuntaohjelmat.

Sertifioinnin edut

Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama ISO 22000 - elintarviketurvallisuuden hallinta -sertifiointi todentaa elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän tehokkuuden elintarvikkeiden arvoketjussa.

ISO 22000 -standardin avulla:

  • Rakennat ja käytät elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmää hyvin määritellyissä ja selkeissä puitteissa, jotka joustavat yrityksesi tarpeiden ja odotusten mukaan.
  • Ymmärrät, mitä todellisia riskejä kuluttajille ja yrityksellesi aiheutuu.
  • Saat välineen elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn parantamiseen ja keinon elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn tehokkaaseen seurantaan ja mittaamiseen.
  • Täytät paremmin elintarviketurvallisuutta koskevat lakisääteiset ja yrityksen vaatimukset.

Standardin mukainen sertifiointi tarjoaa yrityksellesi tehokkaan keinon viestiä sidosryhmille ja muille asianosaisille. Se on tärkeä osa elintarviketurvallisuuteen sitoutumisen osoittamista hallinta- ja ohjausjärjestelmän, yritysvastuun ja taloudellisen raportoinnin vaatimusten mukaisesti.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin toteutettava vaaditut prosessit järjestelmäksi, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, autamme sinua koko matkan ajan aina ISO 22000 -koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

More information

  ISO 22000

ISO 22000

Lataa esite (eng)

  Training

Training

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

 

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site