ISO 14001 - Ympäristöasioiden hallinta

Osoita sitoutumisesi ympäristövaikutusten vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Ympäristöjärjestelmän sertifiointi osoittaa, että tietoisuus kestävästä kehityksestä on lisääntynyt, ja se antaa ympäristön kannalta uskottaville yrityksille kilpailuetua kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

ISO 14001 -standardi tarjoaa selkeän hallintakehyksen ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja sen varmistamiseksi, että täytät lakisääteiset vaatimukset ja luotat sidosryhmien luottamukseen. Standardi tarjoaa organisaatiollesi järjestelmällisen lähestymistavan ympäristöjärjestelmän suunnitteluun, toteuttamiseen ja hallintaan.

Mikä on ISO 14001

ISO 14001 on tunnustetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmien standardi. Sitä käytetään maailmanlaajuisesti. ISO 14001 -standardin luonteen ansiosta sitä voidaan soveltaa kaikkiin toimialoihinja toimintoihin. Se tarjoaa puitteet, joiden avulla organisaatio voi parantaa ympäristönsuojelun tasoa ympäristöpolitiikan sitoumustensa mukaisesti.

ISO 14001 -standardissa määritellään vaatimukset, joiden mukaan organisaation on ennakoivasti tunnistettava ja ymmärrettävä toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset.

  • Se auttaa organisaatioita laatimaan ympäristöpolitiikan ja -tavoitteet sekä ymmärtämään, miten merkittäviä näkökohtia voidaan hallita, toteuttamaan tarvittavat valvontatoimet ja asettamaan selkeät tavoitteet ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.
  •  Sen avulla organisaatio voi hallita velvollisuuttaan noudattaa sovellettavia lakeja ja vaatimuksia sekä muita sidosryhmien velvoitteita ja tarkistaa säännöllisesti vaatimustenmukaisuuden tilan. Tämä mahdollistaa hallintajärjestelmän jatkuvan parantamisen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

ISO 14001 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden tunnustettujen johtamisjärjestelmästandardien, kuten ISO 9001:n, kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja -prosesseihin.

Sertifioinnin edut

ISO 14001 -standardin mahdollisia hyötyjä on lukuisia mutta merkittävimmät ja konkreettisimmat niistä ovat, että standardi antaa organisaatiollesi mahdollisuuden:

  • Rakentaa ja käyttää ympäristöjärjestelmää hyvin määritellyissä ja selkeissä puitteissa, jotka samalla joustavat oman liiketoimintasi tarpeiden ja odotusten mukaan.
  • Tarjota väline ympäristönsuojelun tason parantamiseen ja keino ympäristönsuojelun tason tehokkaaseen seurantaan ja mittaamiseen.
  • Edistetään saastumisen, jätteiden synnyn ja tahattomien ympäristöpäästöjen vähentämistä. Tähän sisältyvät tuotteeseen liittyvät vaikutukset, kun otetaan huomioon elinkaarinäkökulma.
  • Parannat resurssien hallintaa, myös energiankäyttöä, mikä voi myös vähentää yrityksesi toimintakustannuksia.
  • Ympäristölainsäädännön ja yritysvaatimusten parempi noudattaminen.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on otettava käyttöön tehokas ympäristöjärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan. Tarjoamme asianmukaista koulutusta ja sertifiointia ympäristöjärjestelmäänne varten. Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  ISO 14001

ISO 14001

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  ISO 14000 - Environmental management on iso.org

ISO 14000 - Environmental management on iso.org