Skip to content

Operation Clean Sweep (OCS) – muovipellettien hävikin hallintajärjestelmä

Vähentämään muovipellettien hävikkitoimenpiteitä koko toimitusketjussa.

Kun muovipelletit, -hiutaleet ja -jauheet päätyvät sopimattomiin ympäristöihin, kuten jokiin ja valtameriin, haastavaa kerätä talteen. Siksi on ratkaisevan tärkeää estää muovipellettien hävikki ja säästää raaka-aineita, jotka muutoin menisivät hukkaan tuotanto-, muuntamis-, kuljetus-, talteenotto- ja hävittämisvaiheissa. Jotta mikromuovijätteen lisääntymiseen ympäristössä voitaisiin puuttua tehokkaasti, on tärkeää tehostaa ennaltaehkäisytoimia.

Mikä on Operation Clean Sweep (OCS) -standardi?

Muovipelletin hävikki on toiseksi suurin primaarisen mikromuovin lähde ympäristössä. Operation Clean Sweep

on muoviteollisuuden vastaus yleiseen huoleen muovisaasteesta meriympäristöissä.

Operaatio Clean Sweep (OCS) -standardin sertifiointi on vapaaehtoinen aloite, jolla kannustetaan ja yhdenmukaistetaan muovipellettien hävikin ehkäisytoimenpiteitä muoviteollisuudessa. Järjestelmän ovat kehittäneet European Plastics Converters -yhdistys (EuPC) ja PlasticsEurope, joka on Euroopan muovinvalmistajien yhdistys.

Muovipellettien, -hiutaleiden ja -jauheiden tahatonta hävikkiä voi tapahtua kaikissa arvoketjun vaiheissa, minkä vuoksi OCS-standardi määrittelee johtamisjärjestelmävaatiukset, jotka kattavat kaikki vaiheet.

Standardi on sovellettavissa kaikkiin pellettien käsittelylaitoksiin. Siihen kuuluvat muovien valmistus, sekoittaminen, pääerävalmistus ja muuntaminen sekä kuljetus ja logistiikka. OCS-standardin ydinvaatimusten lisäksi jokaisessa arvoketjun vaiheessa on oma erityinen vaatimusmoduulinsa.

Sertifioinnin edut

OCS-sertifiointijärjestelmässä määritellään parhaat käytännöt muovipellettien hävikin estämiseksi. Tämän standardin avulla muoviteollisuus työskennellyt yhdessä EU:n ja muiden päättäjien kanssa vaatimusten yhdenmukaistamiseksi ja vamenntettavien sitoumuksien luomiseksi. Perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että muovipellettien hävikki on nolla.

OCS Europe -sertifiointivaatimukset koostuvat perusvaatimuksista ja erityisvaatimuksista. Keskeiset vaatimukset koskevat menettelyjä, arviointivaiheita, johtamisjärjestelmää, koulutusvaatimuksia ja niihin liittyviä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita (KPI), jotka ovat yhteisiä kaikilla arvoketjun osa-alueilla.  Erityisvaatimukset liittyvät kuhunkin arvoketjun osa-alueeseen (kuten muovin valmistusprosessi, master-batching-, sekoitus- ja muuntamisprosessit) ja niihin liittyvät alakohtaiset toimenpiteet, keskeiset suorituskykyindikaattorit ja mahdolliset tavoitteet.

Sertifioinnin hyötyjä ovat mm:

  • Osoitetaan sitoutuminen ympäristön hyvinvointiin, työntekijöiden turvallisuuteen ja liiketoiminnan jatkuvuuteen.
  • Yritykset parantavat ympäristöjalanjälkeään ja estävät muovien joutumisen ympäristöön, mukaan lukien vesistöt ja meret.
  • Yrityksen ympäristöimago paranee, mikä on yhä tärkeämpää sijoittajien ja pätevien työntekijöiden houkuttelemiseksi.
  • Markkinoiden tunnettuus kestävänä johtavana toimijana muoviteollisuudessa.
  • Enemmän materiaalia jää arvokkaaksi tuotteeksi sen sijaan, että se muuttuisi jätteeksi, mikä parantaa prosessin tehokkuutta.

Miten päästä alkuun?

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja näistä standardeista ja sertifiointijärjestelmistä ja siitä, miten voimme tukea sinua matkallasi sertifiointiin.

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?