IFS Food -standardi

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden suhteen ja vähentää samalla toimitusketjun hallinnasta aiheutuvia kustannuksia.

Elintarvikkeiden valmistusjärjestelmän sertifiointi IFS Food -standardin mukaisesti osoittaa sitoutumisenne elintarviketurvallisuuteen, laatuun, laillisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.

IFS Food -standardi

IFS Food on kansainvälinen standardi, jolla arvioidaan tuotteiden ja prosessien vaatimustenmukaisuutta elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun osalta. IFS Food -standardia sovelletaan toimittajiin kaikissa elintarvikkeiden jalostuksen vaiheissa maatalousvaiheen jälkeen. IFS Food täyttää Global Food Safety Initiative - GFSI:n kriteerit.

Arvioinnin tarkistuslista on yhdenmukainen GFSI:n vertailuanalyysivaatimusten, FSMA:n ja EU:n säännösten kanssa. Vaatimukset liittyvät laadunhallintajärjestelmään, HACCP-järjestelmään (vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet) ja yksityiskohtaisiin ennakko-ohjelmiin, kuten GMP (hyvä tuotantotapa), GLP (hyvä laboratoriokäytäntö) ja GHP (hyvä hygieniakäytäntö). Se sisältää myös vaatimukset, jotka liittyvät myönteisen elintarviketurvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Sekä vähittäismyyjät että elintarvikevalmistajat vaativat IFS Food -sertifiointia toimitusketjuun kuuluvilta toimittajilta.

Sertifioinnin edut

Yhteinen standardi ja yhdenmukainen tapa arvioida toimittajien laatutasoa vähentävät toisen osapuolen suorittamien auditointien tarvetta. Vähittäiskauppiaiden, valmistajien ja tavarantoimittajien kannalta toimitusketjun hallinnasta tulee entistä helpompaa, 

johdonmukaista ja tehokasta. Se vähentää prosessin kokonaiskustannuksia ja lisää asiakkaiden, toimittajien ja kuluttajien turvallisuuden tasoa.

Standardin avulla organisaatiosi voi:

  • antaa näyttöä sitoutumisesta ja elintarviketurvallisuuteen liittyvän vaaratilanteen sattuessa oikeudellista puolustusta due diligence -konseptin puitteissa.
  • rakentaa ja käyttää hallintajärjestelmää, joka auttaa sinua täyttämään paremmin elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Lisäksi noudattamaa lakisääteisiä vaatimuksia, ottaen erityisesti huomioon niiden maiden lainsäädännön, joissa lopputuotetta kulutetaan.
  • tarjota väline elintarvikkeiden turvallisuuden parantamiseen sekä keino seurata ja mitata elintarvikkeiden turvallisuuden suorituskykyä tehokkaasti.
  • vähentää tuotehävikiä, tuotteiden uudelleenkäsittelyä ja tuotteiden palautusta.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön standardin vaatimukset täyttävä elintarvikkeiden laadun- ja turvallisuudenhallintajärjestelmä. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan alkaen asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site