Skip to content

HACCP- vaarojen analysointi ja kriittiset valvontapisteet

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset sekä tuotteiden ja palvelujen elintarviketurvallisuutta koskevat lakisääteiset vaatimukset.

Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän sertifiointi HACCP-periaatteiden mukaiseksi osoittaa sitoutumisen johdonmukaisuuteen, jatkuvaan parantamiseen sekä asiakkaiden turvallisuuteen ja tyytyväisyyteen. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintahyötyjä, joilla on tärkeä rooli joustavuuden ja kestävän liiketoiminnan suorituskyvyn rakentamisessa.

HACCP-menetelmä on jäsennelty, ennaltaehkäisevä lähestymistapa elintarviketurvallisuuteen, jolla optimoidaan pyrkimykset tarjota kuluttajille turvallisia elintarvikkeita. Se on pakollinen useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa ja EU:ssa.

HACCP-järjestelmä

HACCP-järjestelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin elintarviketuotantoa harjoittaviin yrityksiin. Codex Alimentarius -komissio, jonka elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) ja Maailman terveysjärjestö (WHO) ovat yhdessä perustaneet, on suunnitellut erityisesti elintarvikealaa varten tämän riskinhallintamenetelmän. Useimmissa elintarviketurvallisuusstandardeissa edellytetään, että organisaatiot kehittävät HACCP-periaatteisiin perustuvia menettelyjä.

HACCP-järjestelmään kuuluu:

 • Prosessien kehittäminen ja sen tunnistaminen; mikä voi epäonnistua ja mitä vaaroja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyy.
 • Tunnistaa kriittiset valvontapisteet ja alueet, joihin yrityksen on keskityttävä varmistaakseen, että vaarat poistetaan tai vähennetään turvalliselle tasolle.
 • Päättää tarvittavista toimista vaatimustenvastaisuuksien korjaamiseksi.
 • Seuranta varmistaakseen, että menettelyjä noudatetaan ja että ne toimivat.
 • Asianmukaisen kirjanpidon ylläpitäminen

Sertifioinnin edut

Järjestelmän sertifiointi HACCP-vaatimusten mukaisesti on tehokas keino viestiä elintarviketurvallisuudesta sidosryhmille ja muille asiaosaisille.HACCP-järjestelmä on tärkeä tekijä osoitettaessa elintarviketurvallisuuteen liittyviä sitoumuksia, jotka liittyvät yrityksen hallintotapaan, yritysvastuuseen ja taloudelliseen raportointiin liittyviin vaatimuksiin.

HACCP-järjestelmän sertifioinnin avulla organisaatiosi voi:

 • välittää asiakkaille luottamusta osoittamalla, että elintarvikkeet on tuotettu turvallisia prosesseja käyttäen.
 • osoittaa, että se on toteuttanut kaikki kohtuulliset varotoimenpiteet turvallisten elintarvikkeiden tuotannon takaamiseksi.
 • antaa asiakkaille mahdollisuus vaatia, että tavarantoimittajat arvioidaan ja sertifioidaan, jos ne toimivat maassa, jossa on vahva elintarviketurvallisuutta koskeva lainsäädäntö.
 • vähentää asiakkaiden tekemien tarkastusten määrää ja säästää näin ollen johdon aikaa ja siihen liittyviä kustannuksia.
 • vähentää tuotehävikkiä ja tuotteiden palautusta
 • parantaa suhteita elintarviketurvallisuusviranomaisiin
 • parantaa tehokkuutta.

Aloittaminen

Sertifikaatin saamiseksi sinun on ensin toteutettava tehokas elintarviketurvallisuussuunnitelma, joka sopii elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmääsi ja joka täyttää standardin vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  HACCP

HACCP

Lataa esite (eng)

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site