ViewPoint surveys

Kansainvälisen tutkimuslaitoksen GFK:n tukemana toteutetaan ViewPoint-kyselyt, joissa pyydämme yhteisöämme antamaan syvällisempää palautetta valitusta aiheesta, joka vaihtelee työterveydestä ja -turvallisuudesta vesihuoltoon.

Yhteinen nimittäjä kaikille kyselyille on kuitenkin se, miten yritykset voivat rakentaa kestävää liiketoimintaa.

Viewpoint-arkisto 2023

  Ovatko yritykset sitoutuneet kestävään kehitykseen?

Ovatko yritykset sitoutuneet kestävään kehitykseen?

  Ovatko lahjonta ja korruptio jäämässä taka-alalle yritysten asialistalla?

Ovatko lahjonta ja korruptio jäämässä taka-alalle yritysten asialistalla?

Viewpoint Archive 2022

  Diversity & Inclusion. Are companies taking advantage?

Diversity & Inclusion. Are companies taking advantage?

  What matters to consumers in the circular transition?

What matters to consumers in the circular transition?

Viewpoint Archive 2021

  How are companies transitioning towards the circular economy?

How are companies transitioning towards the circular economy?

A circular economy represents a departure from traditional manufacture and consumption patterns.

Viewpoint Archive 2020

  Competitive advantage through supply chain resilience

Competitive advantage through supply chain resilience

The pandemic has challenged supply chains worldwide.

  What matters to consumers when buying food & beverage products?

What matters to consumers when buying food & beverage products?

Food safety is clearly the primary concern for consumers, and they tend to trust brands to provide it.

Are you a customer of Business Assurance at DNV and want to be part of the ViewPoint community?

Join us