ViewPoint Lahjonnan torjunta

Ovatko lahjonta ja korruptio jäämässä taka-alalle yritysten asialistalla?

Yleisen arvion mukaan korruptio aiheuttaa vuosittain yli 2,6 biljoonan Yhdysvaltain dollarin eli 5 %:n suuruiset tappiot maailman BKT:stä(1). DNV:n kyselytutkimus osoittaa, että useimmat yritykset ovat sitoutuneet lahjonnan torjuntaan, mutta yhä harvemmat tuntuvat tietävän ja hallitsevan todellisia riskejään. Huolta herättävät lähinnä sääntöjen noudattamiseen, maineeseen ja eettisiin riskeihin liittyvät kysymykset, mutta useimmat pysähtyvät lahjonnan vastaisen politiikan toteuttamiseen. Vain 33,5 % tekee riskinarviointeja ja 37,4 % myyntiedustajien due diligence -tarkastuksia.   

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan 85 prosentilla petoksentekijöistä oli käyttäytymisen perusteella havaittavissa petoksen punaisia lippuja(2). Lähes puolet tutkituista tapauksista johtui sisäisten tarkastusten puutteesta tai olemassa olevien tarkastusten ohittamisesta. Lisäksi 81 % petoksen uhreiksi joutuneista organisaatioista muutti petostentorjuntakontrollejaan petoksen jälkeen, mikä on todennäköisesti osoitus siitä, että tarvitaan jäsenneltyä lähestymistapaa. 

DNV:n tutkimus osoittaa, että yritykset tunnustavat lahjonnanvastaisen hallintajärjestelmän edut. Yritykset, jotka ottavat käyttöön kansainvälisesti tunnustettuun ISO 37001 -standardiin perustuvan lahjonnanvastaisen lähestymistavan, ryhtyvät aktiivisempiin toimiin kartoittaakseen riskinsä ja varmistaakseen, että niillä on paremmat valmiudet hallita niitä, jotta ne voivat ennemminkin ehkäistä tapauksia kuin lieventää niitä.  Harvat näyttävät kuitenkin ottavan käyttöön jäsennellyn lähestymistavan ennen kuin joutuvat tekemään muutoksia jonkin tapauksen vuoksi. 

Lue koko raportti ja lue lisää siitä, miten yritykset suhtautuvat lahjonnan torjuntatoimenpiteisiin ja miten ne pyrkivät suojaamaan liiketoimintaansa ja mainettaan.


(1) Viittaus: The World Bank blog 

(2) Viittaus: ACFE study

Metodi

Tutkimus toteutettiin syyskuussa 2022 käyttäen CAWI-menetelmää (Computer Assisted Web Interviewing). Siihen osallistui 1190 DNV:n Business Assurance -asiakasta eri toimialoilta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Otos ei väitä edustavansa tilastollisesti yrityksiä maailmanlaajuisesti. Lisätietoja on koko tutkimuksessa.

Download

(optional)
(optional)