General insights

Business Assurance - ViewPoint

Mikä on kuluttajille tärkeää kiertotalouden siirtymävaiheessa?

Lähes puolet osallistuu aktiivisesti kiertotaloustoimiin

Kiertotalouden tuntijoista 44,9 % ilmoitti, että heillä on laaja tietämys kiertotaloudesta ja he osallistuvat aktiivisesti kiertotaloustoimiin, kun taas 55,1 % on kuullut termistä, mutta ei ole perehtynyt sen yksityiskohtiin.

Nuorempien sukupolvien keskuudessa tietämys ja sitoutuminen ovat suurempia. 18-24-vuotiaiden ikäryhmästä 53,5 % ilmoittaa, että heillä on laaja tietämys ja että he osallistuvat toimintaan, ja 25-39-vuotiaiden ikäryhmästä 54,8 % sanoo samaa. Yli 55-vuotiaista vain 32,4 % sanoo tuntevansa laajasti ja osallistuvansa aktiivisesti.

Kuluttajat näkevät monimutkaisuuden kiertotaloudessa

Merkityksellisimmiksi ilmoitetut näkökohdat näyttävät heijastavan sitä, mikä on lähimpänä ja mikä on tällä hetkellä tärkeimpiä huolenaiheita henkilön jokapäiväisessä elämässä. Jätteiden vähentäminen on tärkeää 62 %:n mielestä ja veden säästäminen 61 %:n mielestä. Seuraavina tulevat kasvihuonekaasupäästöjen rajoittaminen (57,7 %), luonnonvarojen hyödyntämisen vähentäminen (53,9 %) ja paremmat työ- ja sosiaaliset olot (41,8 %).  Kaikki näkökohdat saivat korkeat pisteet, mikä saattaa osoittaa, että kuluttajat ovat tietoisia siitä, että kiertotalous on systeeminen haaste ja että sitä on käsiteltävä monella eri ulottuvuudella.

Henkilökohtainen kiinnostus ja monikanavainen kulutus lisäävät sitoutumista

Noin 43 % on kuullut kiertotaloudesta henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi. Lisäksi kuluttajat näyttävät saavan tietoa useiden eri kanavien kautta, esimerkiksi 60,9 prosenttia tiedotusvälineistä (sosiaalinen media, televisio, radio jne.), 26,8 prosenttia poliittisista keskusteluista ja 23 prosenttia ystävien kautta.

20,9 % mainitsi tuotemerkkien viestinnän tietolähteenä, joten yrityksillä on vielä käyttämätöntä potentiaalia sitouttaa kuluttajia.

Henkilökohtainen sitoutuminen on hieman suurempaa nuorempien sukupolvien keskuudessa. Tämä saattaa johtua siitä, että vanhemmat sukupolvet ovat yleensä perinteisempiä mediankäytössään.

Kuluttajat voivat osallistua

Lähes kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että kuluttajilla voi olla rooli kiertotaloudessa (86,1 %).  Heistä 65,4 prosenttia uskoo, että he voivat vaikuttaa asiaan ostamalla kestäviä tuotteita ja kierrättämällä niitä asianmukaisesti. Mielenkiintoista on, että 20,7 prosenttia uskoo, että boikotit ja edunvalvonta voivat toimia, mikä voi olla riski yrityksille, jotka eivät paranna kiertotalouden edistämistä ja tiedota siitä.

Mahdollinen vaikutus vaikuttaa ostokäyttäytymiseen

Kuluttajat pohtivat ostokäyttäytymisensä vaikutuksia. Yhteensä 48,1 % ostaa tuotteita, joissa on kierrätysominaisuuksia, ja 62,9 prosenttia ostaa mieluummin vähemmän tai käyttää käytettyjä tuotteita.

Vain 14,6 % oli vuokrannut omistamisen sijaan. Tämä heijastaa yritysten kiertotaloustutkimuksen ("How are companies transitioning towards the circular economy?", 2021) tuloksia, joissa useimmat yritykset ilmoittivat keskittyvänsä olemassa oleviin tuotteisiin ja elinkaareen. Liiketoimintamallien innovointitoimia, kuten vuokraaminen omistamisen sijaan -malleja, oli vähemmän.

Kun tarkastellaan käyttäytymismalleja, kasvatuksella ja ostovoimalla näyttää olevan merkitystä. Yli 55-vuotiaat tekevät enemmän korjauksia kuin nuoremmat. Nuoremmat sukupolvet ostavat yleensä enemmän käytettyjä ja vuokraavat omistamisen sijaan. Tämä voi johtua siitä, että se on trendikästä ja että nuoremmilla sukupolvilla on vähemmän ostovoimaa.

Innovatiivisia yritysrahoituksia odotetaan

Tärkein odotus on, että yritykset käyttävät kierrätettyjä, kierrätettäviä tai vähemmän tuotepakkauksia (67,3 %). Kaikkiaan 54,1 prosenttia sanoo, että tuotemerkkien pitäisi ottaa vastuu tuotteen elinkaaren loppupäästä, ja 51,1 prosenttia sanoo, että tuotemerkkien pitäisi tuoda markkinoille kiertotaloustuotteita ja kestäviä tuotteita.

BACK TO DETAILED INSIGHTS