Lisäarvoa tuova auditointi ja digitaalinen matka

Oikean sertifiointitahon löytäminen on erittäin tärkeää. DNV on uskollinen kumppani ja alan luotettava toimija, joka on sitoutunut tarjoamaan lisäarvoa tuovaa auditointia, käytännönläheistä koulutusta ja digitaalisen asiakaskokemuksen.

Tärkein voimavaramme on henkilöstömme. Olimmepa sitten osa auditointiryhmääsi tai hyödynnämme heidän tietämystään ja kokemustaan auditointimenetelmien tai digitaalisten työkalujen kehittämisessä, olemme sitoutuneet tukemaan sinua sertifiointimatkan kaikissa vaiheissa.

Itsearviointisovellus

Itsearviointi-sovelluksemme kattaa yleisimmin käytetyt standardit, ja sen avulla voit arvioida, kuinka hyvin tunnet tietyn standardin, ja tarkistaa johtamisjärjestelmäsi valmiuden. Pisteytetystä arvioinnista selviää mahdolliset puutteet ja parannuskohteet. Voit muodostaa lähtötason ja vertailla eri toimipaikkoja sisäisesti tai asettaa määrällisiä tavoitteita tietyille osa-alueille ja mitata edistymistä säännöllisesti. Tarpeistasi riippumatta itsearviointi antaa yksityiskohtaista tietoa standardin vaatimusten ymmärtämisestä tai suorituskyvystä ja hallinnan tasosta. 

Boost My Audit

Keskitä auditoinnit ja parannuspyrkimykset sellaisten tehokkaiden johtamisjärjestelmien kehittämiseen, jotka tukevat liiketoimintasi tavoitteita. Digitaalisen Boost My Audit -työkalumme avulla voit keskittyä liiketoimintasi menestyksen kannalta kriittisiin aiheisiin. Selaa yleisimpiä painopistealueita standardin, yritysriskin ja liiketoimintaprosessin mukaan. Suodata toimialan mukaan tai opi, mitä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja ESG-ulottuvuutta kukin painopistealue tukee. Liitteenä olevat tarkistuslistat auttavat sinua valmistautumaan tulevaan DNV:n ulkoiseen kolmannen osapuolen suorittamaan auditointiin tai ohjaamaan sisäisiä auditointiprosessejasi.. 

Risk Based Certification™ -auditointimenetelmämme

Yritykset joutuvat jatkuvasti vastaamaan uusiin monimutkaisiin haasteisiin ja täyttämään samalla nykyiset vaatimukset. Tarkkailu vain lisääntyy, ja sidosryhmät vaativat näyttöä suorituskyvystä. Sovellamme parhaita tarkastustekniikoita, etä- ja virtuaalisia toimitusmenetelmiä sekä omaa Risk Based Certification® -menetelmäämme. Riskiperusteinen lähestymistapamme auttaa varmistamaan valitun standardin noudattamisen ja parantamaan sitä, miten johtamisjärjestelmäsi tukee liiketoimintasi tavoitteita. Sinä valitset liiketoimintasi menestyksen kannalta kriittiset aiheet (Focus Area). DNV:n auditoijat tarkastavat myös, miten hyvin johtamisjärjestelmäsi toimii seuraavilla painopistealueilla, samalla kun ne tarkastavat, että se täyttää valitun standardin vaatimukset.

eAdvantage 

Verkkopohjainen eAdvantage-sovelluksemme tarjoaa kattavan yleiskatsauksen auditointitoimintoihin, minkä ansiosta voit hallita tehokkaasti koko sertifiointiprosessia. Saat kattavat auditointitiedot kaikista sertifioiduista toimipaikoista, voit tarkistaa välittömästi projektin tilan ja seurata ja sulkea auditointihavaintoja. Voit muokata kojelautaasi, vertailla sivustoja ja jakaa näkymiä helposti painottaaksesi sinulle tärkeimpiä asioita.

Jäljitettävät luotettavat sertifikaatit

Kaikki myöntämämme johtamisjärjestelmä-, tuote- ja toimitusketjusertifikaatit digitalisoidaan ja tallennetaan DNV:n turvalliseen tallennustilaan. Näin autamme asiakkaita jakamaan jäljitettäviä ja luotettavia sertifikaatteja milloin tahansa. Käyttämällä sertifikaatissa olevaa QR-koodia tai julkista sertifikaatin tarkastusohjelmaa verkossa kuka tahansa voi heti varmistaa, että sertifikaatti on voimassa ja ajan tasalla.

eCertMark 

Tämä sovellus on itsepalveluratkaisu, josta asiakkaat voivat hakea sertifiointimerkkejään. Merkit ovat helposti käytettävissä, ja ladata merkkejä käytettäväksi digitaalisessa ja painetussa muodossa. Ohjeistus auttaa soveltamaan ja käyttämään merkkejä sertifiointisääntöjen mukaisesti. 

Lumina™ 

Tämä online-työkalu muuttaa asiakkaiden auditointitiedot mahdollisuuksiksi.  Lumina perustuu tuhansien sertifioitujen yritysten johtamisjärjestelmän suorituskykyä koskevaan jatkuvaan data-analyysiin, ja se tarjoaa tietoa johtamisjärjestelmän suurimmista riskeistä, yleisimmistä juurisyistä ja korjaavista toimista poikkeamien korjaamiseksi sekä sisäisiä ja ulkoisia vertailutietoja. Selaa korkean profiilin tilastotietoja minkä tahansa standardin noudattamatta jättämisistä, tutustu perimmäisiin syihin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Vertaile toimialakohtaisia vertailuarvoja, parhaita suoriutujia ja yrityksen sisäisiä vertailukohteita. Lumina sisältää myös trendinäkymän, jonka avulla voit analysoida suorituskykyä ajan mittaan. Hanki tietoa vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja parantamalla jatkuvasti johtamisjärjestelmääsi, jotta saavutat pysyviä liiketoimintatuloksia.


Kaikki digitaaliset työkalumme ovat käytettävissä Veracity-asiakasportaalimme kautta. Asiakkaat voivat käyttää sovelluksiaan helposti yhdellä kirjautumisella. Pyrimme tuomaan lisäarvoa asiakkaan jokaiseen auditointiin ja sertifiointimatkaan tarjoamalla enemmän tietoa ja helpon pääsyn asiakkaan omiin tietoihin.