DNVGL.fi

Sertifiointimerkit ja niiden käyttö

Näytä asiakkaillesi, että olet sertifioitu
Sertifiointimerkit

DNV:n tekemä sertifiointi kansainväliseen ja kansalliseen standardiin osoittaa sitoutumistasi jatkuvaan parantamiseen ja kestävään liiketoimintaan. Tämä on suurempi saavutus kuin pelkkä ”pääsylippu markkinoille”. Se on ylpeydenaihe, jonka viestittäminen markkinoilla voi auttaa rakentamaan sidosryhmien luottamusta ja tuotemerkin luotettavuutta.

DNV:n sertifioinnin saavuttaneet yritykset ovat oikeutettuja käyttämään DNV:n sertifiointimerkkiä. Tämä merkki on kehitetty viestittämään yrityksesi ulkopuolelle sitoutumistasi. Sertifiointimerkkiä voi käyttää monilla tavoin, kuten markkinointimateriaalissa tai yrityksen tiloissa. 

Sertifiointimerkit saa tilaamalla: pmo.finland@dnvgl.com

  Toimituksen nopeuttamiseksi yksilöi viestissä haluatko
  • merkit suomenkielisinä tai englanninkielisinä
  • mahdollisesti yhdistelmämerkkeinä, mikäli yrityksellänne on useampi järjestelmä sertifioituna, esim. ISO 9001 ja ISO 14001. Kiitos.

Ohjeet 

Johtamisjärjestelmiin liittyvien sertifiointimerkkien käytössä on muutamia rajoituksia. Yksi tärkeä seikka on, että merkkiä on vältettävä käytettämästä siten, että siitä voi saada käsityksen, että tuote tai palvelu on sertifioitu. Merkkiä ei tämän takia saa käyttää: 

  • tuotteessa ja tuotepakkauksessa (myyntipäällyksen merkinnöissä) 
  • sertifikaateissa, vaatimuksenmukaisuusdokumenteissa, raporteissa jne liittyen sertifikaatin haltijan palveluihin (esim. testauksiin ja kalibrointeihin, tarkastuksiin, arviointeihin jne).

DNV on laatinut sertifiointimerkkinsä käyttöön ohjeet ja säännöt, jotka se on toimittanut sertifioiduille asiakkailleen. Merkin oikeaan käyttöön liittyvien ohjeiden lisäksi se tarjoaa myös mm. merkin käyttöön liittyviä hyödyllisiä esimerkkejä. 

Vaihtoehto sertifiointimerkin käytölle

Sertifiointimerkin sijasta voi käyttää sertifioinnista kertovaa tekstiä. Yleensä tällaista tekstiä voi käyttää samoissa paikoissa kuin sertifiointimerkkiä. Sitä saa kuitenkin käyttää lisäksi myös (tuotteita lukuunottamatta) yllä mainituissa tapauksissa, jolloin sertifikaattimerkkiä ei sallita. DNV:n ohjedokumentit kattavat sertifioinnista kertovan tekstin käyttöön liittyvät ehdot ja neuvot.