DNVGL.fi

Useat standardit yhdellä kertaa

Yhdistetty sertifiointi

Yhdistetyn sertifioinnin avulla voit sertifioida johtamisjärjestelmäsi useiden standardien mukaan yhdellä kertaa.

Certification by DNV GL

Yksi integroitu järjestelmä

Johtamisjärjestelmien standardit ovat yleensä hyvin yhteensopivia, vaikkakin ne kattavat eri alueita. ISOn ylätason rakenne (High Level Structure, HSL) on yhteinen ISO-standardeille ja sillä varmistetaan yhteensopivuus muiden ISO-johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Ylätason rakenteessa on yhtenäistä lisäksi tekstityyli ja terminologia helpottamaan työtä.

Useat organisaatiot haluavatkin rakentaa johtamisjärjestelmänsä yhdeksi integroiduksi järjestelmäksi, joka kattaa esimerkiksi laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvät asiat. Integroimalla useita standardeja yhdeksi johtamisjärjestelmäksi voidaan välttää saman työn tekemistä useaan kertaan. 

Kaikki olennaiset alueet yhdessä auditoinnissa

Integroidun johtamisjärjestelmän ansiosta dokumentaatio voidaan pitää yksinkertaisena, kun jokaista standardia varten ei tarvitse valmistella täydellistä dokumentaatiosarjaa. Valitaanpa sitten integroitu järjestelmä tai useiden rinnakkaisten johtamisjärjestelmien rakentaminen, yrityksen kaikki olennaiset alueet voidaan arvioida ja sertifioida yhdessä, yhdistetyssä sertifiointiauditoinnissa.

Lisäarvoa sertifioinnista

Johtamisjärjestelmien samanaikainen sertifiointi säästää aikaa, työtä sekä kustannuksia ja lisää samalla järjestelmän tehokkuutta. DNV Business Assurance tarjoaa sertifiointipalvelua, joka on koko sertifiointiprosessin ajan kustannustehokas ja lisäarvoa tuova.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteyttä