DNV.fi


Sertifioitu johtamisjärjestelmä aloittaa matkan kohti liiketoiminnan parantamista. Joissain tapauksissa sertifikaatti saattaa olla myös kaupankäynnin edellytys ja vaatimus yhteistyökumppaneilta.  

Sertifioinnista saatavat hyödyt voidaan jaotella operatiiviseen tulokseen, taloudelliseen tulokseen, asiakkaisiin liittyviin hyötyihin sekä henkilökuntaan liittyviin hyötyihin. 


1. 
Operatiiviset tulokset 
Paremmat suhteet toimittajien/alihankkijoiden kanssa ja lisääntynyt varaston kiertonopeus ovat hyviä esimerkkejä operatiivisen tuloksen kehittymisestä. Standardin vaatimusten mukaisesti työskennellessä organisaation toiminta on virtaviivaisempaa ja tehokkaampaa liiketoiminnalle. 


2. Taloudelliset tulokset  
Parempia taloudellisia tuloksia saadaan lisääntyneellä myynnillä ja markkinaosuudella sekä vähentämällä kustannuksia ja hävikkiä. Sertifiointi voi avata oven uusille asiakkaille ja uusille markkinoille. 


3. Asiakkaisiin liittyvät hyödyt 
Asiakkaisiin vaikuttavia hyötyjä ovat mm. asiakaspalvelun parantuminen, mikä lisää asiakastyytyväisyyttä. Sertifiointi antaa myös potentiaalisille asiakkaille varmuuden siitä, että yrityksenne tuottaa laadukkaita tuotteita tai palvelua.
   

4. Hyödyt henkilökunnan osalta   
Yrityksen tärkein voimavara on henkilökunta. Parempi terveys ja turvallisuus vähentävät työntekijöiden poissaoloja ja selkeät toimintamallit lisäävät moraalia yrityksen kulttuurissa. Tyytyväinen henkilökunta on helpompi säilyttää ja yritys saattaa houkutella myös uusia työntekijöitä.

ISO benefits
  • Other sectors

Miksi johtamisjärjestelmän sertifiointi kannattaa?

Yrityksen toimintaa ylläpidetään ja parannetaan systemaattisesti johtamisjärjestelmän avulla.

00:53

Tiedätkö jo mitä etsit?

Pyydä meiltä tarjous