DNVGL.fi

Sertifiointimerkit ja niiden käyttö

Näytä asiakkaillesi, että olet sertifioitu
Sea Land Sky - Broader view

DNV GL:n tekemä sertifiointi kansainväliseen ja kansalliseen standardiin osoittaa sitoutumistasi jatkuvaan parantamiseen ja kestävään liiketoimintaan. Tämä on suurempi saavutus kuin pelkkä ”pääsylippu markkinoille”. Se on ylpeydenaihe, jonka viestittäminen markkinoilla voi auttaa rakentamaan sidosryhmien luottamusta ja tuotemerkin luotettavuutta.

DNV GL:n sertifioinnin saavuttaneet yritykset ovat oikeutettuja käyttämään DNV GL:n sertifiointimerkkiä. Tämä merkki on kehitetty viestittämään  yrityksesi ulkopuolelle sitoutumistasi. Sertifiointimerkkiä voi käyttää monilla tavoin, kuten markkinointimateriaalissa tai yrityksen tiloissa. 

Sertifiointimerkit saa tilaamalla: pmo.finland@dnvgl.com


  Toimituksen nopeuttamiseksi yksilöi viestissä haluatko
  • merkit suomenkielisinä tai englanninkielisinä
  • mahdollisesti yhdistelmämerkkeinä, mikäli yrityksellänne on useampi järjestelmä sertifioituna, esim. ISO 9001 ja ISO 14001. Kiitos.


Tässä on tyypillinen esimerkki johtamisjärjestelmään liittyvästä DNV GL:n sertifiointimerkistä (ilman standardia):

Sertifiointimerkki esim -image

Johtamisjärjestelmiin liittyvien sertifiointimerkkien käytössä on muutamia rajoituksia. Yksi tärkeä seikka on, että merkkiä on vältettävä käytettämästä siten, että siitä voi saada käsityksen, että tuote tai palvelu on sertifioitu. Yllä olevaa merkkiä ei tämän takia saa käyttää: 
  • tuotteessa ja tuotepakkauksessa (myyntipäällyksen merkinnöissä) 
  • sertifikaateissa, vaatimuksenmukaisuusdokumenteissa, raporteissa jne liittyen sertifikaatin haltijan palveluihin (esim. testauksiin ja kalibrointeihin, tarkastuksiin, arviointeihin jne).
DNV GL on laatinut sertifiointimerkkinsä käyttöön ohjeet ja säännöt, jotka se on toimittanut sertifioiduille asiakkailleen. Merkin oikeaan käyttöön liittyvien ohjeiden lisäksi se tarjoaa myös mm. merkin käyttöön liittyviä hyödyllisiä esimerkkejä.


Vaihtoehto sertifiointimerkin käytölle

Sertifiointimerkin sijasta voi käyttää sertifioinnista kertovaa tekstiä (ks. alla olevaa esimerkkiä). Yleensä tällaista tekstiä voi käyttää samoissa paikoissa kuin sertifiointimerkkiä. Sitä saa kuitenkin käyttää lisäksi myös (tuotteita lukuunottamatta) yllä mainituissa tapauksissa, jolloin sertifikaattimerkkiä ei sallita.
DNV GL:n ohjedokumentit kattavat sertifioinnista kertovan tekstin käyttöön liittyvät ehdot ja neuvot. Tekstiversiot ovat ainoastaan englanninkielisiä.

Tyypillinen esimerkki johtamisjärjestelmän sertifiointiin liittyvästä tekstistä:
  
Sertifiointimerkki_tekstiversio