Riskien hallinta

Muuta riskit mahdollisuuksiksi riskipohjaisen ajattelun avulla.

Kaikki organisaation toiminnat voivat sisältää riskejä. Ne voivat vaikuttaa kielteisesti ympäristöön, turvallisuuteen ja yhteiskunnallisiin seikkoihin ja heikentää taloudellista suorituskykyä ja yrityksen mainetta. Siksi tehokas riskienhallinta auttaa sinua selviytymään epävarmassa ympäristössä hyvin ja rakentamaan kestävää suorituskykyä liiketoimintaan. Riskienhallintapalveluiden valikoimamme perustuu ensi sijassa yleisimmin käytettyyn kansainväliseen riskienhallintastandardiin - ISO 31000. 

Autamme sinua ymmärtämään riskienhallinnan keskeisiä periaatteita, arvioimaan riskienhallinnan tilannetta ja integroimaan riskienhallinnan johtamisjärjestelmään. Kun olet jalkauttanut riskienhallinnan periaatteet ja riskeihin perustuvan ajattelumallin, olet valmiimpi siirtymään uusiin standardeihin. Ne edellyttävät systemaattisen riskien hallinnan implementointia.