Skip to content

Riskien hallinta

Hallitse organisaatiosi riskejä tehokkaasti epävarmuuden maailmassa.

Riskienhallinta mahdollistaa menestymisen epävarmassa ympäristössä ja auttaa rakentamaan kestävää liiketoiminnan suorituskykyä ajan myötä. Jäsennelty lähestymistapa varmistaa, että ennakoit ennemmin kuin reagoit pyrkiessäsi suojelemaan omaisuuttasi.

Miksi sinun pitäisi parantaa riskienhallintaa?

Yrityksen johtaminen johtamisjärjestelmällä, joka hyödyntää jäsenneltyä ja vankkaa riskienhallintakehystä, antaa organisaatiolle mahdollisuuden: 

  • Lisätä tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. 
  • Noudattaa asiaankuuluvia lakien ja säännösten vaatimuksia ja kansainvälisiä standardeja. 

Parantaa:

  • valvontaa ja hallintotapaa
  • mahdollisuuksien ja uhkien tunnistamista
  • organisaation joustavuutta
  • toiminnallinen tehokkuutta
  • tapahtumien hallintaa ja tappioiden ehkäisyä
  • sidosryhmien luottamusta ja luottamusta yleisesti.

Vahvaan riskienhallintatapaan liittyvä johtamisjärjestelmä tuo lisäarvoa organisaatiolle ja sen sidosryhmille. Tätä näkemystä kannatti 81% vastaajista riskienhallintaa koskevassa ViewPoint-kyselyssämme.

Kuinka voimme auttaa riskienhallinnassa?

Palveluvalikoimaamme on inspiroinut ISO 31000, yleisin riskienhallinnan standardi. Autamme sinua ymmärtämään riskienhallinnan perusperiaatteet, arvioimaan kypsyyttäsi ja mahdollisia puutteita, ja integroimaan riskienhallinnan hallintajärjestelmääsi.

Risk-Management Service Portfolio-799x501

Perusta

Tutustu riskienhallinnan perusteisiin ja siihen, kuinka muut yritykset integroivat riskipohjaisen ajattelun organisaatioonsa ViewPoint- ja Espresso-kyselyjemme avulla. Voit tutustua näihin ilmaisiin kyselytuloksiin tämän sivun alaosassa.

Aloitus - Start-up

Jos haluat parantaa riskienhallinnan osaamista organisaatiossasi, tarjoamme Start-up-palveluamme. Se varmistaa, että riskienhallinnan merkitys ymmärretään koko organisaatiossa ja kattaa päämenetelmät, prosessit ja tekniikat. Palveluun sisältyy:

Verkkokoulutus riskipohjaisesta ajattelusta ja riskienhallinnasta

ISO 31000 -perusteet: yhden päivän kurssi, jossa on teoriaa ja harjoituksia ISO 31000 keskeisistä periaatteista.

Täytäntöönpano - Implementation

Vähemmistö yrityksistä käyttää vakiintuneita menetelmiä riskienhallintamallissaan. Jos haluat menestyä ja tulla yhdeksi alanne edelläkävijöistä, tarjoamme räätälöityjä toteutuspalveluita, joissa arvioidaan organisaation kypsyyttä, mahdollisia puutteita (Gaps*) hallintajärjestelmässä ja parannuskohteita.

Organisaatioille, jotka ovat jo perehtyneet riskienhallintaan ja haluavat tulla johtaviksi alallaan, tarjoamme palveluita, jotka on räätälöity juurikin riskienhallinnan toteuttamiseen. Näiden palveluiden tarkoituksena on arvioida riskienhallintakehyksen ja prosessien kypsyyttä organisaatiossasi, vahvuuksia ja tärkeimpiä parannusalueita. Palveluihin sisältyy:

  • Koko päivän työpaja asiantuntijamme kanssa, jossa on yhdistettynä teoriaa, aivoriihtä ja ryhmätyötä, jotta voitte aloittaa tärkeimpien liiketoimintaasi liittyvien riskinhallintatyökalujen ja menetelmien käyttöönoton.
  • Koko päivän työpaja asiantuntijamme kanssa, jossa yhdistelmä Gap-nykytila-analyysiä* ja pistearviointia riskienhallintajärjestelmästäsi. Arvioi yrityksesi kypsyysaste ja yksilöi tärkeimmät puutteet ja parannusmahdollisuudet. Yhdessä pisteytetyn menetelmämme kanssa, tulos on kvantitatiivinen arvio riskienhallintakehyksesi tehokkuudesta.

More information

  Risk Management

Risk Management

Download our flyer.