Skip to content

SQF-koodi - elintarvikkeiden turvallisuuslaatuohjelma

Paranna valmiuksiasi täyttää johdonmukaisesti asiakkaiden odotukset tuotteiden laadun ja turvallisuuden osalta ja vähentää samalla toimitusketjun hallinnan tarkastuskustannuksia.

Elintarvikkeiden valmistusjärjestelmän sertifiointi SQF-koodin mukaisesti osoittaa sitoutumisenne tuoteturvallisuuteen, laatuun ja lainsäädännön noudattamiseen sekä kuluttajan suojelun varmistamiseen sekä kotimaisilla että maailmanlaajuisilla markkinoilla toimitusketjun kaikissa vaiheissa.

Mikä on SQF-koodi - Safety Quality Food Program?

SQF-ohjelma on elintarvikkeiden turvallisuuden ja laadun sertifiointijärjestelmä, joka kattaa alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostuksen ja siihen liittyvän teollisuuden, kuten pakkaukset ja rehut. Se on yhdenmukainen HACCP:n ja Codex Alimentariuksen kanssa ja perustuu yleisiin laadunhallintaperiaatteisiin.

Sertifiointia varten on saatavilla kolme ohjelmaa. Kukin ohjelma on suunniteltu vastaamaan tuottajan elintarviketurvallisuuden ja laadunhallintajärjestelmän kehitysvaihetta. SQF-sertifiointisäännöstöön sisältyvien ohjelmien suunnittelun ansiosta jokainen toimittaja pienimmästä viljelijästä suurimpaan valmistajaan voi saada SQF-sertifioinnin. 

SQF-perusohjelma 

Tavarantoimittajien on laadittava ennakko-ohjelmat, jotka sisältävät elintarvikkeiden turvallisuuden perustarkastukset, jotka ovat olennaisen tärkeitä, jotta turvallisten elintarvikkeiden tuotannolle ja valmistukselle voidaan luoda vankka perusta.

SQF Elintarvikkeiden turvallisuusohjelma

Perusvaatimusten lisäksi tavarantoimittajien on suoritettava ja dokumentoitava tuotteen ja prosessin elintarviketurvallisuuden vaarojen arviointi HACCP-menetelmää käyttäen, sekä toimintasuunnitelma elintarviketurvallisuuteen liittyvien vaarojen poistamiseksi, ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Tämä ohjelma on Global Food Safety Initiative - GFSI:n tunnustama.

SQF Elintarvikkeiden turvallisuus- ja laatuohjelma

Perusteiden ja HACCP-vaatimusten lisäksi järjestelmä perustuu elintarvikkeiden laatusuunnitelmaan, joka sisältää valvontatoimenpiteet, joita tarvitaan tasaisen laatutason varmistamiseksi.

Sertifioinnin edut

Useimmat vähittäismyyjät, tukkukauppiaat ja tuotemerkkien omistajat vaativat, että riippumaton kolmas osapuoli sertifioi tuotteet SQF-koodin mukaisesti.

Tällä hetkellä monet elintarviketuottajat joutuvat käymään läpi useita eri standardeihin perustuvia tarkastuksia, koska elintarvikkeille ei ole olemassa yleisesti tunnustettua standardia. Koska suuri määrä vähittäiskauppiaita hyväksyy SQF:n maailmanlaajuisesti, osallistuminen tähän sertifiointiohjelmaan auttaa poistamaan suuren osan tästä päällekkäisyydestä.

SQF-koodin käyttöönotto ja sertifiointi antaa sinulle seuraavat mahdollisuudet:

  • Rakennetaan ja käytetään johtamisjärjestelmää, joka pystyy paremmin täyttämään elintarvikkeiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja noudattamaan lainsäädäntöä maissa, joissa lopputuotteita myydään tai kulutetaan.
  • Tarjota väline elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn parantamiseen ja keino elintarviketurvallisuuden suorituskyvyn tehokkaaseen seurantaan ja mittaamiseen.
  • helpottaa tuotehävikin, uudelleenkäsittelyn ja takaisinvetojen vähentämistä.

Aloittaminen

Sertifiointia varten sinun on ensin otettava käyttöön järjestelmä, joka täyttää valitun ohjelman vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan aina asianmukaisesta koulutuksesta itsearviointeihin, puutteiden analysointiin ja sertifiointipalveluihin.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  SQF Code - Safety Quality Food Program

SQF Code - Safety Quality Food Program

Lataa esite (eng)

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä.

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Global Food Safety Initiative

Global Food Safety Initiative

Visit the GFSI site