Skip to content

ISCC - Kestävän bioenergian sertifiointi

Kestävän biopolttoaineen sertifiointi ISCC:n (International Sustainability Carbon Certification) sertifiointijärjestelmän mukaisesti.

Maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt ovat suuremmat kuin maapallo pystyy käsittelemään. Vastauksena tähän biomassan ja biopolttoaineiden tuotanto ja kysyntä kasvavat. Tulevaisuuden energiahuolto riippuu biopolttoaineiden kestävästä tuotannosta; niiden toimitusketjut ovat monimutkaisia ja niillä on monenlaisia ympäristövaikutuksia. Sertifiointi on tehokas keino osoittaa biopolttoaine- ja biomassatuotteiden kestävyys koko toimitusketjussa. Meillä on ISCC-järjestelmän maailmanlaajuinen akkreditointi. 

ISCC keskittyy kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen arvoketjussa, kestävään maankäyttöön, luontotyyppien suojeluun ja raaka-aineiden tuotannon sosiaaliseen kestävyyteen. EU:n RED-direktiivin perusteella ISCC edellyttää vähintään 35 prosentin kasvihuonekaasupäästöjen säästöä (50 prosenttiin tammikuussa 2017 ja 60 prosenttiin tammikuussa 2018; eli laitoksissa, joissa tuotanto alkaa vuodesta 2017 alkaen). Myös raaka-ainetuotannon (istutukset) noudatettava kuutta periaatetta. 

ISCC-auditoinnissa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Luonnonsuojelu (biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut) ja maa-alueet, joilla on suuri hiilivarasto.
 • maaperä, vesi ja ilma sekä hyvien maatalouskäytäntöjen soveltaminen.
 • työolot
 • Ihmis-, työ- ja maankäyttöoikeudet. Vastuulliset yhteiskuntasuhteet.
 • Laillisuus
 • Hyvät hallintokäytännöt
 • Kasvihuonekaasupäästöt

Miksi sertifioida ISCC-järjestelmän mukaisesti? 

Uusiutuvat energialähteet ovat maailmanlaajuisesti kiinnostavia, ja niillä on suuri merkitys pyrittäessä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi ja kääntämiseksi laskuun. Sääntelyvaatimukset ja markkinoiden toimijat vaativat yhä useammin, että toimittajat todistavat biomassan ja biopolttoaineiden vastuullisen ja kestävän tuotannon koko toimitusketjussa.

Kestävien biopolttoaineiden sertifioinnin edut:

 • Vakuutus asiakkaillesi, että tuotteesi on tuotettu vastuullisesti.
 • Markkinoiden tunnustus johtavana toimijana kestävien biopolttoaineiden markkinoilla.
 • Todistetaan, että alueesi sääntelyvaatimuksia noudatetaan.
 • Todistaa EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (RED) noudattamisen, jolloin biomassasta ja biopolttoaineista valmistetut tuotteesi pääsevät näille markkinoille.
 • Sertifioinnin ansiosta voit viestiä uskottavasti markkinoille biomassasta/biopolttoainetuotteidesi kestävyydestä.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja standardeista ja sertifiointijärjestelmistä ja siitä, miten voimme tukea sinua matkallasi sertifiointiin. 

More information

 

International Sustainability & Carbon Certification website

 

Viralliset valitukset FSC ja ISCC

Miksi valita DNV?

 

Miksi ISO-sertifiointi kannattaa?

Sertifioinnin hyödyt ja sertifiointiprosessin vaiheet.

 

Yhteistyötä kanssamme - Puolueettomuus

Miksi aloittaa yhteistyö kanssamme?