ISO 9001 - Laadunhallinta

ISO 9001 avulla parannat tuotteidesi ja palvelujesi laatua ja täytät jatkuvasti asiakkaiden odotukset.

Laadunhallintajärjestelmän sertifiointi osoittaa sitoutumisen jatkuvuuteen, jatkuvaan parantamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Nämä ovat konkreettisia liiketoimintaetuja, joilla on tärkeä rooli joustavan ja kestävän liiketoimintasuorituskyvyn rakentamisessa. 

ISO 9001 -standardi asettaa vaatimukset laadunhallintajärjestelmälle, joka parantaa kykyänne toimittaa jatkuvasti tuotteita ja palveluja, jotka täyttävät asiakas-, lakisääteiset ja lainsäädännölliset vaatimukset.

ISO 9001 

Standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin yrityksiin kaikilla toimialoilla, se perustuu tunnustettuihin laadunhallintaperiaatteisiin, kuten vahvaan asiakaskeskeisyyteen, ylimmän johdon motivaatioon ja osallistumiseen, prosessimaiseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen. 

ISO 9001 -standardissa määrittää laadunhallintajärjestelmää koskevat kriteerit, joissa keskitytään laatuun liittyvien prosessien tehokkuuteen, mikä auttaa sinua työskentelemään tehokkaammin ja vähentämään tuotevirheitä. 

ISO 9001 edistää riskiperusteista lähestymistä, jossa korostetaan vaatimuksia, lisäarvoa, prosessin suorituskykyä ja tehokkuutta sekä jatkuvaa parantamista objektiivisten mittausten avulla. 

Uusin versio perustuu ISOn High Level Structure (HLS) -standardiin, joka koostuu 10 pääkohdasta, joihin kaikki ISO-standardit perustuvat. Saman ulkoasun lisäksi se mahdollistaa laajemman integraation eri järjestelmästandardien, kuten ympäristön, työterveyden ja -turvallisuuden, tietoturvan ja muiden hallintajärjestelmästandardien  kanssa. 

Sertifioinnin edut 

Järjestelmän toimivuuden tarkistaminen on elintärkeää. Riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama ISO 9001 -sertifiointi todentaa, miten johtamisjärjestelmäsi toimii, ja osoittaa, että olet onnistunut soveltamaan tehokkaat laadunhallinnan periaatteet organisaatiossa.  

Tämän seurauksena: 

  • Luot luottamusta johtamisjärjestelmäsi suorituskykyyn sisäisesti ja ulkoisesti soveltamalla tehokkaita laadunhallintaperiaatteita. 
  • Olet toteuttanut systemaattisen tavan prosessien jatkuvaan parantamiseen ja tiedät mihin resursseja on syytä kohdentaa. 
  • Parannat asiakkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä, mikä puolestaan voi johtaa liiketoiminnan kasvuun. 
  • Luot merkittävää kilpailuetua täyttämällä kaikki asiakkaiden, toimittajien ja alihankkijoiden johtamisjärjestelmän sertifiointia koskevat vaatimukset, jotka voivat olla liiketoiminnan edellytyksi. 

Aloittaminen 

Sertifioinnin toteuttamiseksi sinun on ensin otettava käyttöön tehokas laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointitaho, ja se voi auttaa sinua koko matkan ajan aina ISO 9001 -koulutuksesta itsearviointeihin, GAP-nykytila-arviointeihin ja sertifiointipalveluihin. 

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun

Lisätietoja

  ISO 9001

ISO 9001

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta

  Quality management on ISO.org

Quality management on ISO.org