Skip to content

ISO 50001 - Energianhallinta

Hallitse energiaa tehokkaan käytön osoittamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi.

ISO 50001 -standardin mukainen sertifiointi varmistaa, että organisaatiollasi on toimiva energianhallintajärjestelmä, joka vähentää energiankulutusta, vähentää ympäristövaikutuksia ja lisää kannattavuutta.

Standardissa määritellään vaatimukset käytännöille, jotka ovat tärkeitä energiatehokkuuden parantamisen kannalta. Osoittaa asiakkaille, työntekijöille ja sidosryhmille, että energian tehokas käyttö on organisaatiossasi etusijalla ja että energiaa hallitaan järjestelmällisesti. Standardi mahdollistaa myös uskottavan markkinaviestinnän energiatehokkuuteen liittyvistä toimista.

Mikä on ISO 50001

ISO 50001 on vapaaehtoinen kansainvälinen standardi. Sitä sovelletaan kaikenkokoisiin organisaatioihin, ja siinä esitetään vaatimukset energiankulutuksen ja energiatehokkuuden määrittämiseksi, hallitsemiseksi ja parantamiseksi.

ISO 50001 on suunniteltu yhteensopivaksi ja yhdenmukaistetuksi muiden järjestelmästandardien, kuten ympäristöjärjestelmiä koskevan ISO 14001:n ja laadunhallintajärjestelmiä koskevan ISO 9001:n kanssa. Siksi se soveltuu erinomaisesti integroitavaksi olemassa oleviin johtamisjärjestelmiin ja prosesseihin, kuten ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmiin.

  • ISO 50001 auttaa laitoksia arvioimaan ja priorisoimaan uusien energiatehokkaiden tekniikoiden käyttöönottoa sekä parantamaan energiatehokkuutta, energiankäyttöä ja -kulutusta. Se luo myös avoimuutta ja helpottaa energiavarojen hallintaa koskevaa viestintää.
  • Se edistää energianhallinnan parhaita käytäntöjä ja käyttäytymistä ja tarjoaa puitteet energiatehokkuuden edistämiselle koko toimitusketjussa sekä helpottaa energianhallinnan parantamista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämishankkeissa.

Sertifioinnin edut

Energianhallintajärjestelmän sertifioiminen ISO 50001 -standardin mukaisesti voi hyödyttää organisaatiotasi monin tavoin. Sertifioitu johtamisjärjestelmä vahvistaa, että työskentelet suunnitelmallisesti ja strategisesti organisaation ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi ja että olet sitoutunut parantamaan ympäristöasioiden hallintaa edelleen.

Standardin mukainen sertifiointi voi edistää:

  • Energiatehokkuuden parantamimsta, mukaan lukien energiatehokkuus, energiankäyttö ja energiankulutus.
  • Ympäristövaikutusten, myös kasvihuonekaasupäästöjen, vähentämistä vaikuttamatta toimintaan ja samalla kannattavuus lisääntyy.
  • Energianhallintajärjestelmien jatkuvaa parantamista
  • Energiankulutuksen mittaamisen, dokumentoinnin, raportoinnin ja vertailuanalyysin varmistamista.
  • Uskottavaa markkinaviestintää energiatehokkuuspyrkimyksistä

Aloittaminen

DNV on akkreditoitu kolmannen osapuolen sertifiointilaitos, ja se voi tarjota energiahallintajärjestelmääsi koskevaa koulutusta ja sertifiointipalveluja paikallisesti tai maailmanlaajuisesti. Kuten kaikissa johtamisjärjestelmästandardeissa, onnistunut täytäntöönpano riippuu organisaation kaikkien tasojen ja toimintojen sitoutumisesta.

Lue lisää siitä, miten pääset sertifioinnin alkuun.

Lisätietoja

  ISO 50001

ISO 50001

Lataa esite

  10 askelta Energianhallintaan

10 askelta Energianhallintaan

Lataa 10 askeleen opas ISO 50001 järjestelmään

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta