Skip to content

ISO 28000 - 2022– Toimitusketjun turvallisuuden hallinta

Käsittele mahdollisia turvallisuuteen liittyviä näkökulmia kaikissa liiketoiminnoissa, myös toimitusketjun osalta.

ISO 28000 -standardi tarjoaa parhaat käytännöt, joiden avulla voidaan vähentää turvallisuusriskejä kaikissa organisaation toiminnoissa ja operaatioissa, joilla on vaikutusta organisaation turvallisuuden hallintaan, mukaan lukien (mutta ei ainoastaan) sen toimitusketju. Standardia voidaan käyttää organisaation turvallisuuden kaikilla osa-alueilla.

Erityisesti toimitusketjun osalta jotkin organisaatiot, jotka hallinnoivat useita toimitusketjuja, voivat vaatia palveluntarjoajia täyttämään asiaan liittyvät turvallisuusstandardit edellytyksenä sille, että ne voidaan sisällyttää kyseiseen toimitusketjuun, jotta ne voivat täyttää turvallisuuden hallintaa koskevat vaatimukset.

Mikä on ISO 28000 - 2022?

ISO 28000 -standardissa keskitytään turvallisuusriskien hallinnan ja varmistamisen kannalta kriittisiin näkökohtiin. Tämä voi koskea rahoitusta, valmistusta, tiedonhallintaa ja kuljetusta, varastointia ja tavaroiden kuljetuksen aikaista varastointia. Alun perin vain toimitusketjua varten laadittua tarkistettua versiota vuodelta 2022 voidaan käyttää kaikissa organisaation turvallisuuden osa-alueissa.

ISO 28000 - 2022 -standardissa käytetään Plan-Do-Check-Act (PDCA) -mallia organisaation turvallisuusjohtamisjärjestelmän suunnitteluun, perustamiseen, toteuttamiseen, käyttöön, toimintaan, seurantaan, tarkistamiseen, ylläpitoon ja jatkuvaan parantamiseen.

Standardia voidaan soveltaa kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin organisaatioihin, jotka aikovat perustaa turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja ylläpitää ja parantaa sitä.

ISO 28000 - 2022 -standardin mukainen johtamisjärjestelmä auttaa saavuttamaan seuraavat tavoitteet:

 • yrityksen integroitu häiriönsietokyky
 • systematisoidut hallintokäytännöt
 • parempi uskottavuus ja brändin tunnettuus
 • yhdenmukaistettu terminologia ja käsitteiden käyttö
 • toimitusketjun suorituskyvyn parantaminen
 • vertailu kansainvälisesti tunnustettuihin kriteereihin nähden
 • paremmat vaatimustenmukaisuusprosessit

ISO 28000 -standardi voidaan helposti integroida muihin johtamisjärjestelmästandardeihin, kuten ISO 9001. Tämä on eduksi organisaatioille, jotka haluavat sisällyttää turvallisuusnäkökohtia muihin olemassa oleviin hallintajärjestelmiin.

Sertifioinnin edut

Riippumattoman kolmannen osapuolen sertifioimana varmistat, että turvallisuusjohtamisjärjestelmäsi on ISO 28000 - 2022 -standardin vaatimusten mukainen. Saat vahvistuksen siitä, että sinulla on käytössäsi järjestelmät, joilla hallitaan ja lievennetään toimitusketjun turvallisuuden varmistamisen kannalta kriittisiä näkökohtia. Sertifioinnin etuja ovat muun muassa seuraavat:

 • helpotetaan kauppaa ja nopeutetaan tavaroiden kuljetusta rajojen yli.
 • seuraat ja hallitset turvallisuusriskejä
 • saat kilpailuetua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • kannustetaan yrityksiä turvaamaan omat prosessinsa
 • antaa johdolle mahdollisuuden keskittyä muihin liiketoiminnan seikkoihin.
 • turvallisuushallintakäytäntöjen vertailun mahdollisuus
 • saavutetaan kustannussäästöjä vähentämällä tietoturvaloukkauksia
 • mahdollinen vaikutus yritysten vakuutusmaksuihin
 • tehostetaan työkäytäntöjen tehokkuutta
 • osoittaa sitoutumisensa yksilöiden turvallisuuden sekä tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden varmistamiseen

Aloittaminen

Ensimmäinen askel kohti kolmannen osapuolen sertifiointia on ottaa käyttöön tehokas johtamisjärjestelmä, joka täyttää standardin vaatimukset. DNV voi auttaa sinua koko matkan ajan koulutuksesta GAP-nykytila-analyysiin ja sertifiointiprosessiin.


Katso, miten voit aloittaa sertifioinnin.

Lisätietoja

  ISO 28000

ISO 28000

Lataa esite

  Koulutus

Koulutus

Oivalluksia aktiivisessa oppimisympäristössä

  Lisäarvoa sinulle

Lisäarvoa sinulle

Lisätietoja digitaalisesta asiakaskokemuksesta